ГСТУ 320.00149943.010-98 Паливо пічне побутове (ППП). Технічні умови

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18846 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГСТУ 320.00149943.010-98 Паливо пічне побутове (ППП). Технічні умови
Дата початку дії01.04.1999
Дата прийняття24.12.1998
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 24.12.1998 № 262
Вид документаГСТУ (Галузевий стандарт України)
Шифр документа320.00149943.010-98
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»)
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»)


ВСН 33-82* Відомчі будівельні норми з розробки проектів організації будівництва (електроенергетика) (ВСН 33-89)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.018-93. Пожежовибухобезпека статичної електрики

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 12.4.013-85 (СТ СЭВ 4564-84) Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.4.021-75 . ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги (СТ СЭВ 3954-82)

ГОСТ 1461-75 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення зольності. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 19121-73 Нафтопродукти. Метод визначення вмісту сірки спалюванням в лампі

ГОСТ 19433-88 Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування

ГОСТ 20287-91 Нафтопродукти. Методи визначення температур текучості та застигання

ГОСТ 2477-65 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення вмісту води. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю

ГОСТ 3242-79 З`єднання зварні. Методи контролю якості

ГОСТ 3900-85 (СТ СЭВ 6754-89) Нафта і нафтопродукти. Методи визначення щільності

ГОСТ 5985-79 (СТ СЭВ 3963-83) Нафтопродукти. Метод визначення кислотності і кислотного числа

ГОСТ 6370-83 Нафта, нафтопродукти і присадки. Метод визначення механічних домішок

ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

Порядок нагромадження, транспортування, знешкодження й поховання токсичних промислових відходів (санітарні правила)

Посібник 1.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок і розподіл припливного повітря

Посібник 10.91 до СНиП 2.04.05-91. Проектування антикорозійного захисту

Посібник 11.9 к СНиП 2.04.05-91. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для типових проектів

Посібник 12.91 до СНиП 2.04.05-91. Рекомендації з розрахунку інфільтрації зовнішнього повітря в одноповерхові виробничі будівлі

Посібник 13.91 до СНиП 2.04.05-91. Протипожежні вимоги до систем опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник 2.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок надходження теплоти сонячної радіації в приміщення

Посібник 3.91 до СНиП 2.04.05-91. Вентиляторні установки

Посібник 4.91 до СНиП 2.04.05-91. Протидимний захист при пожежі (2 редакція)

Посібник 5.91 до СНиП 2.04.05-91. Розміщення вентиляційного обладнання

Посібник 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Вогнестійкі повітроводи

Посібник 7.91 до СНиП 2.04.05-91. Схеми прокладки воздуховодів у будинку

Посібник 8.91 до СНиП 2.04.05-91. Чисельність персоналу з експлуатації систем опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

Посібник 9.91 до СНиП 2.04.05-91. Річна витрата енергії системами опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник з проектування систем водяного опалювання до СНиП 2.04.05-91

Посібник з розрахунку і проектування природного, штучного й спільного освітлення

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛИВО ПІЧНЕ ПОБУТОВЕ (ППП)
Технічні умови

ГСТУ 320.00149943.010-98

Видання офіційне

Київ
Держнафтогазпром України
1999

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробки "МАСМА" (УкрНДІНП "МАСМА")

2 ВНЕСЕНО: Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробки "МАСМА" (УкрНДІНП "МАСМА")

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказом Держнафтогазпрому України від 24.12.98 p. № 262

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: Г. І. Чередниченко, Ю. Л. Іщук, А. Д. Мартинюк, О. І. Лукічев, С. М. Лютий, Н. О. Зубович

6 ЗАРЕЄСТРОВАНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України від 09.02.99 за №804/200314

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги безпеки

5 Охорона навколишнього середовища

6 Правила приймання

7 Методи випробувань

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії виробника

Додаток А Перелік міжнародних стандартів ASTM D

Додаток В Таблиця визначення показників якості за методами ASTM D під час поставки палива на експорт за межі СНД

Бібліографічні дані

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛИВО ПІЧНЕ ПОБУТОВЕ (ППП)
Технічні умови

ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ (ТПБ)
Технические условия

Чинний від 1999-04-01

1 Галузь використання

Цей стандарт розповсюджується на пічне побутове паливо (ППП), яке призначене для комунально-побутових потреб, для підприємств сільського господарства, а також для постачання населенню.

Пічне побутове паливо (далі за текстом паливо) повинно виготовлятися з дистилятних фракцій, які одержують прямою перегонкою нафти і вторинними процесами нафтопереробки.

Допускається застосування депресорних присадок.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її безпечність для життя і майна населення, охорони навколишнього середовища викладені у розділі 3 (показники 4, 5, 6, 9 таблиці 1 технічних вимог) та 4.5 цього стандарту.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Умовне позначення продукції: "Паливо пічне побутове (ППП) за ГСТУ 320.0014994а 010-98".

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования;

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования;

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Рукавицы специальные;

ГОСТ 12.4.013-85Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия;

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования;

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия;

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования;

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия;

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия;

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия;

ГОСТ 12.4.137-84 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия;

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями;

ГОСТ 33-82 Нефтепродукты. Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости;

ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности;

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

ГОСТ 2177-82 Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава;

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды;

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Метод отбора проб;

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством;

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности;

ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа;

ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей;

ГОСТ 6321-92 Топливо для двигателей. Метод испытаний на медной пластинке;

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле;

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей;

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия;

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов;

ГОСТ 17323-71 Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием;

ГОСТ 19121-73 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в дампе;

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка;

ГОСТ 19932-74 Нефтепродукты. Метод определения коксуемости по Конрадсону;

ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Метод определения температур текучести и застывания;

ГОСТ 21261-91 Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания;

ДСТУ 2296-94 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування;

МУ № 2328-81 Методические указания на газохроматографическое определение суммарного содержания углеводородов С1-С10 и ароматических углеводородов в воздухе;

МУ № 4862-88 Методические указания на фотометрическое определение оксида в воздухе, вип. 24, 1989;

МУ № 5064-89, 5065-89 Методические указания на определение бензина методом газожидкостной хроматографии, вип. 26, 1989, С. 146;

СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение;

СНиП 2. 04. 01-85 Внутренний водопровод и канализация;

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

СанПиН 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию;

СанПиН 3183-84 Порядок накопления, транспортировки, уничтожения и захоронения токсичных промышленных отходов;

СанПин 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения;

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами;

Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ України від 31 березня 1994 р. № 45;

Правила пожежної безпеки в Україні. Київ, "Укрархбудінформ", 1995;

Правила устройства электроустановок (ПУЕ).

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com