ДСТУ EN 1974:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Скибкорізальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 1974:1998+А1:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 1974:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Скибкорізальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 1974:1998+А1:2009, IDT)
Дата початку дії01.07.2018
Дата прийняття07.12.2016
Дата скасування дії 01.01.2024
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN 1974:2022 (EN 1974:2020, IDT)
На замінуДСТУ EN 1974:2014
Затверджуючий документНаказ від 07.12.2016 № 410 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами та скасування національних нормативних документів, змін та поправок до національних нормативних документів та міждержавних нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1974:2016
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)
Додаткові дані Термін надання чинності перенесено згідно з наказом від 15.09.2017 № 283. Чинність документа скасована з 01.01.2024 згідно з наказом від 07.11.2022 № 180


ДСТУ EN 1050:2003 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику (EN 1050:1996, IDT)

ДСТУ EN 1672-2:2014 Устатковання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни (EN 1672-2:2005+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1974:2014 Устатковання для харчової промисловості. Скибкорізки. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 1974:1998 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)

ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006; А1:2009; АС:2010, IDT). Зі зміною

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT)

ДСТУ EN 614-1:2014 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:2006+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 953:2014 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож (EN 953:1997+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 13849-1:2015, IDT; ISO 13849-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 14119:2014 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору (EN ISO 14119:2013, IDT)

ДСТУ ISO 3274-2002 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Номінальні характеристики контактних (щупових) приладів (ISO 3274:1996, IDT)

ДСТУ ISO 4288-2001 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Правила і процедури оцінювання структури поверхні (ISO 4288:1996, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для перероблення харчових продуктів
СКИБКОРІЗАЛЬНІ МАШИНИ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

ДСТУ EN 1974:2016
(EN 1974:1998 + А1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 грудня 2016 р. № 410 зі змінами, внесеними наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15 вересня 2017 р. № 283 термін надання чинності перенесено з 2017-10-01 на 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1974:1998 + А1:2009 Food processing machinery — Slicing machines — Safety and hygiene requirements (Устатковання для перероблення харчових продуктів. Скибкорізальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1974:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Визначення

3.2 Опис машини (див. рисунки 1 та 2)

3.3 Умови експлуатації

4 Перелік істотних небезпек

4.1 Механічні небезпеки

4.2 Електричні небезпеки

4.3 Втрата стійкості

4.4 Небезпеки, зумовлені недотриманням гігієнічних вимог

4.5 Небезпеки, зумовлені недотриманням ергономічних вимог

4.6 Небезпеки шуму та вібрації

5 Вимоги й/або заходи щодо безпеки та гігієни

5.1 Механічні небезпеки

5.2 Електричні небезпеки

5.3 Стійкість

5.4 Гігієна

5.5 Ергономіка

5.6 Шум і вибрація

6 Перевірка виконання вимог щодо безпеки, гігієни та/або заходів щодо захисту

7 Інформація для використання

7.1 Загальні положення

7.2 Інструкція з експлуатування

7.3 Підготовка операторів

7.4 Маркування

Додаток А (обов’язковий) Принципи проектування, що забезпечують можливість очищення скибкорізальних машин

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1974:1998 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС з поправками Директиви ЄС 98/79/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1974:1998 + А1:2009 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток В (довідковий) Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1974:2016 (EN 1974:1998 + А1:2009, IDT) «Устатковання для перероблення харчових продуктів. Скибкорізальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1974:1998 (версія en) «Food processing machinery — Slicing machines — Safety and hygiene requirements» із зміною EN 1974:1998 + A1:2009 (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 40 «Страховий фонд документації».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографія» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в додатку В наведено «Національні пояснення», а в 7.4 наведено «Національну примітку», виділені рамкою, — зміст яких не виходить за межі редакційних змін;

— вилучено попередній довідковий матеріал з європейського стандарту, оскільки він є узагальнений і не стосується безпосередньо ДСТУ EN 1974;

— зі «Вступу» до EN 1974 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 1974 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— зі змісту EN 1974 вилучено назви рисунків відповідно до правил національної стандартизації, що не порушує розуміння стандарту, оскільки цю інформацію надано по тексту стандарту;

— текст зміни А1:2009 долучено до цього стандарту;

— відкориговано назву стандарту відносно європейського стандарту для узгодження її з чинними національними стандартами, системами, комплексами;

— рисунки та таблиці наведені безпосередньо після першого посилання на них у тексті стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— переліки різних рівнів підпорядкованості оформлено в тексті стандарту згідно з правилами національної стандартизації;

— змінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN Познаки у цьому стандарті
mm мм
m м
м/s2 м/с2
μm мкм
dB(A) дБА

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
СКИБКОРІЗАЛЬНІ МАШИНИ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

FOOD PROCESSING MACHINERY
SLICING MACHINES
Safety and hygiene requirements

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та гігієни, яких необхідно дотримуватись під час розроблення та виробництва машин для порційного нарізання ножем діаметром понад 150 мм, який приводиться в рух електродвигуном з кареткою зворотно-поступального типу. Ці типи машин за видом нарізання призначені для використання в магазинах, ресторанах, супермаркетах, їдальнях тощо.

Цей стандарт не поширюється на промислові стаціонарні скибкорізальні машини, які використовують на м’ясокомбінатах для перероблення м’ясної сировини і виготовлення ковбасних виробів.

Цей стандарт охоплює всі істотні небезпеки й небезпечні ситуації, ідентифіковані під час оцінювання ризиків (див. EN 1050) і пов’язані з використанням скибкорізальних машин за призначеністю і в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4).

Цей стандарт застосовується під час роботи скибкорізальних машин за умов, визначених у 3.22 та 5.2 EN ISO 12100-1:2003 та в інструкції з експлуатування (див 7.2), охоплюючи очищення, демонтування знімних частин і замінення ножа.

1.2 Цей стандарт поширюється на такі типи машин для нарізання:

— скибкорізальні машини з горизонтальною подачею продукту (ручні — див. рисунок 1, або автоматичні — див. рисунок 13);

— скибкорізальні машини з гравітаційною подачею продукту (ручні — див. рисунок 2, або автоматичні).

Скибкорізальні машини складаються з корпусу, ножа, захисного кожуха ножа, захисного кільця ножа, пристрою для заточування, захисного екрана (в автоматичних скибкорізальних машинах), утримувача продуктів, каретки зворотно-поступального руху, штовхача продуктів і електричних компонентів системи керування.

Скибкорізальні машини мають бути оснащені:

— притискним пристроєм;

— укладальником;

— розвантажувальним транспортером.

Цей стандарт поширюється на машини, які виготовлені після дати випуску цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 614-1:1995 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1; Terminology and general principles

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1672-2:1997 Food processing machinery — Common requirements — Part 2: Hygiene requirements

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

ISO 468:1982 Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifying requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 614-1:1995 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору

 EN 1672-2:1997 Устатковання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи та специфікації

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи проектування

ISO 468:1982 Шорсткість поверхні. Параметри, їх значення і загальні правила для визначення вимог.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ