ВБН-АПК-03.07 Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу України з встановленням їх категорій з вибухопожежної небезпеки та класів вибухопожежонебезпечних зон за ПБЕ

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ВБН-АПК-03.07 Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу України з встановленням їх категорій з вибухопожежної небезпеки та класів вибухопожежонебезпечних зон за ПБЕ
Дата початку дії11.03.2008
Дата прийняття11.03.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуВБН-СГіП-46-3.94
Затверджуючий документНаказ від 11.03.2008 № 131
Вид документаВБН, ВСН (Відомчі Будівельні Норми)
Шифр документаАПК-03.07
РозробникІнститут «УкрНДІагропроект»


ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об`єктів будівництва

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об`єктів будівництва. Зміна №1

ДБН В.2.2-12-2003 Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції

ДБН В.2.2-7-98 Будівлі і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Зміна №1

ДБН В.2.2-7-98 Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин

ДБН В.2.2-8-98 Будинки і споруди. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна

ДБН В.2.2-8-98 Будинки і споруди. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. Зміна № 1

ДБН В.2.2-8-98 Будинки і споруди. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. Поправка

ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. Зі зміною № 1 (укр)

ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. Поправка

ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне устаткування будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і споруд. Зі зміною № 1 (рус)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (рос)

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (укр)

НАПБ Б.06.004-2005 Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об`єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Визначення категорії приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежнії небезпеці (загальносоюзні норми технологічного проектування)

НАПБ В.01.057-2006/200. Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (рос)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (укр)

НПАОП 28.4-1.13-74. Правила й норми техніки безпеки, пожежної безпеки й виробничої санітарії для фарбувальних цехів

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (укр)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок (рос)

Посібник з визначення товщин стінок сталевих труб, вибору марок, груп і категорій сталей для зовнішніх мереж водопостачання й каналізації

Посібник з обсягу і змісту технічної документації позамайданчикових систем водопостачання і каналізації

Посібник з проектування автоматизації та диспетчеризації систем водопостачання

Посібник з проектування градирень

Посібник з проектування підприємств, будівель та споруд по зберіганню й переробці зерна

Посібник з проектування споруд для забору поверхневих вод

Посібник з проектування споруд для очищення і підготовки води

Проектування споруд для зневоднення осаду станцій очищення природних вод

РД 34.21.122-87 Посібник до Інструкції з влаштування захисту від блискавок будівель і споруд

РД 34.21.122-87. Інструкція по влаштуванню захисту від блискавок будівель і споруд

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни

СНиП 2.10.05-85. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню і переробці зерна


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ З ВИБУХОПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА
КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ЗА ПБЕ

ВБН-АПК-03.07

Відповідає офіційному тексту

Міністерство аграрної політики України
Київ-2008

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Українське державно-кооперативне проектно-вишукувальне та науково-дослідне об’єднання "УкрНДІагропроект" Міністерства аграрної політики України ( базова організація) - М. Галібаренко - керівник проекту, академік Академії будівництва України; О. Смірнов - науковий керівник, кандидат технічних наук, старшин науковий співробітник; В. Пасічний - відповідальний виконавець

ПОГОДЖЕНІ: Державний департамент пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від 07.09.2007 р. № 31/4/6151)

ЗНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Українське державно-кооперативне проектно-вишукувальне та науково-дослідно об’єднання “УкрНДІагропроект” Міністерства аграрної полі інки України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 березня 2008 року № 131

Введені в дію з 11 березня 2008 року.

НА ЗАМІНУ ВБН-СГіП-46-3.94.

Зміна №1 до ВБН-АПК-03.07 "Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу України з встановленням їх категорій з вибухопожежної небезпеки та класів вибухопожежонебезпечних зон за ПБЕ", погоджена Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, лист від 30 вересня 2009 року № 36/4/6596

Пункти 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.14, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.10, 4.6.12, 4.6.13, 4.6.14, 4.6.16, таблиці 2 викласти в новій редакції:

Продовження таблиці 2

Ч. ч.

Назва приміщення (цеху, відділення. дільниці) і будівлі

Характеристика речовин і матеріалів, що знаходяться у приміщенні: умови технологічного процесу, за властивостями якого визначається категорія приміщення та клас зони

Категорія приміщення

  Клас зони приміщення або середовище за ПБЕ

Примітка

1

2

3

4

5

6

4.2 Виробництво кормів

4.2.3

Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів (надсилосні і підсилосні поверхи) комбікормових виробництв та відділення розфасовування комбікорму

Горючий пил

Б або В за розрахунком

22 або П-II

При ΔР >5 кПа та при виконанні заходів СНиП 2.10.05-85

4.2.4

Цехи і відділення гранулювання. брикетування висівок. комбікормів, трав'яного борошна і кормових сумішей

Те саме

Б

22

При ΔР більше 5 кПа

4.2.5

Цехи з виробництва комбікормів. кормових сумішей, преміксів і трав'яного борошна

-"-

Б

22

Те саме

4.2.7

Вибійні цехи і відділення розсипних комбікормів

-"-

Б

22

-"-

4.2.9

Приміщення цехів розтарювання комбікормів, білкової сировини, трав'яного борошна, преміксів

-"-

Б

21

-"-

4.2.14

Галереї і приміщення для транспортування розсипом комбікормів, білково-вітамінних добавок, трав'яної» борошна. преміксів конвеєрами беї захисної оболонки

-"-

Б

21

-"-

4.6 Перероблення та зберігання продукції сільськогосподарського виробництва (зернові, овочеві та плодово-ягідні культури, хміль, конопля, льон)

4.6.1

Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів (надсилосні і підсилосні поверхи), зерноочисні відділення млині і круп'яних виробництв

Горючий пил

Б або В за розрахунком

22 або П-II

При ΔР більше 5 кПа

4.6.2

Цехи і відділення з оброблення насіння (крім кукурудзомолотильних), силосні і наземні сховища насіння

Те саме

В

П-II

 

4.6.3

Відділення розфасовування борошна, крупи, висівок

-"-

Б або В за розрахунком

22 або П-II

При ΔР більше 5 кПа

4.6.4

Розмельні цехи і відділення млинів

-"-

Б

22

Те саме

4.6.5

Лущильні (шеретувальні) цехи і відділення виробництва

-"-

Б

22

-"-

4.6.6

Вибійні цехи і відділення борошна

-"-

Б

21

-"-

4.6.7

Приміщення цехів розтарювання борошна

-"-

Б

21

-"-

4.6.10

Безтарні приймальні і відпускні пристрої (відділення) дія борошна, висівок і лушпиння

-"-

Б

22

завантаження та зберігання

21

відпуск; для зовнішніх установок - зона радіусом 5 м по горизонталі та вертикалі

4.6.12

Галереї і приміщення, якими транспортуються розсипом борошно, висівки та крупа конвеєрами без захисної оболонки

-"-

Б

21

При ΔР більше 5 кПа

4.6.13

Приймально-відпускні пристрої для зерна, зерносушарки (крім топкових приміщень), відкриті транспортні галереї

-"-

В

П-II

 

4.6.14

Склади механізованого і немеханізованого зберігання зерна і зернової сировини, тарного зберігання борошна, крупи, висівок

-"-

В

П-II

 

4.6.16

Зони радіусом 5 м по вертикалі і горизонталі, утворені біля відкритих отворів приміщень категорії Б

-"-

Б

22

При ΔР більше 5 кПа

Таблицю 2 доповнити пунктами 4.2.7а, 4.2.9а, 4.2.14а, 4.6.6а, 4.6.7а, 4.6.12а, 4.6.13а наступного змісту:

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Відомчі будівельні норми України. Перелік будівель і приміщень підприємств Міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорій по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ, ВБН-СГіП-46-3.94.

2 НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86/МВД СССР) Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

3 Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей, Тяжпромэлектропроект, 1974 - 1976 гг.

4 НПАОП 28.4-1.13-74 Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов, 2003.

5 НАПБ В.01.057-2006/200 Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України.

6 Справочник. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. В 2 книгах, под редакцией А. Н. Баратова и А. Я. Корольченко. Москва. «Химия», 1990.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ