ДСТУ EN 10204-2001 Вироби металеві. Види документів контролю (EN 10204:1991+А1:1995, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19021 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 10204-2001 Вироби металеві. Види документів контролю (EN 10204:1991+А1:1995, IDТ)
Дата початку дії01.07.2003
Дата прийняття01.02.2002
Дата скасування дії 01.02.2018
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN 10204:2017
Затверджуючий документНаказ від 01.02.2002 № 69
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10204-2001
РозробникУкраїнський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металовиробів
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металовиробів
Додаткові дані Скасовано згідно з наказом від 26.12.2017 № 460


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ EN 10083-1:2008 Сталі для гартування та відпускання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання (EN 10083-1:2006, IDT)

ДСТУ EN 10083-2:2008 Сталі для гартування та відпускання. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих сталей (EN 10083-2:2006, IDT)

ДСТУ EN 10083-3:2007 Сталі поліпшувані. Частина 3. Технічні умови постачання легованих сталей (EN 10083-3:2006, IDT)

ДСТУ EN 10087:2009 Сталі автоматні. Заготівки, гарячекатані прутки і дроти. Технічні умови постачання (EN 10087:1998, IDT)

ДСТУ EN 10130:2009 Вироби із низьковуглецевої сталі плоскі холоднокатані для холодного штампування. Технічні умови постачання

ДСТУ EN 10216-2:2016 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур (EN 10216-2:2013, IDT)

ДСТУ EN 10216-5:2016 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби з нержавких сталей (EN 10216-5:2013, IDT)

ДСТУ EN 10217-2:2017 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Електрозварні труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур (EN 10217-2:2002; А1:2005, IDT)

ДСТУ EN 10217-7:2017 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 7. Труби з неіржавких сталей (EN 10217-7:2014, IDT)

ДСТУ EN 10248-1:2010 Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 1. Технічні умови постачання (EN 10248-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 10250-1:2008 Поковки сталеві ковані для машинобудування загальної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 10250-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 10255:2016 Труби з нелегованої сталі, придатні для зварювання та нарізання різьби. Технічні умови постачання (EN 10255:2004 + A1:2007, IDT)

ДСТУ EN 10278:2009 Вироби сталеві калібровані. Розміри та граничні відхили (EN 10278:1999, IDT)

ДСТУ EN 10305-4:2017 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби безшовні холоднотягнуті для гідравлічних і пневматичних енергосистем (EN 10305-4:2016, IDТ)

ДСТУ EN 10305-6:2017 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 6. Труби зварні холоднотягнуті для гідравлічних і пневматичних енергосистем (EN 10305-6:2016, IDT)

ДСТУ EN 12186:2017 Газова інфраструктура. Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги (EN 12186:2014, IDT)

ДСТУ EN 13602:2010 Мідь та мідні сплави. Дріт мідний круглий тягнутий для виготовлення електричних провідників. Технічні умови (EN 13602:2002, IDT)

ДСТУ EN 286-1:2016 Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 1. Посудини, що працюють під тиском, загальної призначеності (EN 286-1:1998; EN 286-1:1998/АС:2002; EN 286-1:1998/А1:2002; EN 286-1:1998/А2:2005, IDT)

ДСТУ ISO 22476-2:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 2. Польове випробування динамічним зондуванням (ISO 22476-2:2005, IDT)

ДСТУ ISO 9044:2008 Тканини плетені дротяні промислові. Технічні вимоги та методи випробування (ISO 9044:1999, IDT)

ДСТУ Б EN 1090-2:2014 Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій (EN 1090-2:2008+А1:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 1090-3:2014 Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 3. Технічні вимоги до алюмінієвих конструкцій (EN 1090-3:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 14782:2015 Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)

ДСТУ-Н EN 1473:2014 Установки та устатковання для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок (EN 1473:2007, IDT)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ МЕТАЛЕВІ ВИДИ ДОКУМЕНТІВ КОНТРОЛЮ

(EN 10204:1991+А1:1995, IDТ)
ДСТУ EN 10204—2001

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом металовиробів, ТК136 «Кріпильні вироби»

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 лютого 2002 р. N2 69 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає EN 10204:1991+А1 :1995 Metallic products—Types of inspection documents (including Amendment A1:1995) (Вироби металеві. Види документів контролю (разом зі зміною А1:1995) і ви­дається з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов, д-р техн. наук, проф.; О. Бойко, канд. техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник); Ю. Федоров

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Загальні положення

1.1 Сфера застосування

1.2 Терміни і визначення понять

2 Документи контролю, складені за результатами контролювання і випробування, виконаних персоналом, уповноваженим виробником, який може перебувати у виробничому підрозділі

2.1 Сертифікат відповідності замовленню («2.1»)

2.2 Протокол випробовування («2.2»)

2.3 Специфічний протокол випробовування («2.3»)

3 Документи контролю, складені за результатами контролювання і випробування, засновані на специфічному випробовуванні і проведеними або проконтрольованими уповноваженим персоналом, незалежним від виробника  

3.1 Сертифікат приймання

3.2 Протокол приймання

4 Документи контролю, надані переробником або посередником

5 Затвердження документів контролю

6 Звід документів контролю

Додаток А Різні мовні версії документів контролю, визначених у цьому стандарті

Додаток НА Перелік нормативних документів, чинних в Україні поряд з цим стандартом

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний переклад EN 10204:1991 +А1:1995 Metallic products—Types of inspection documents (including Amendment A1:1995) (Вироби металеві. Види документів контролю (разом зі зміною А1:1995)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт,—ТК136 «Кріпильні вироби». Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал («Передмова до EN 10204:1991», «Передмова до EN 10204:1991+А1:1995»);

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у додатку А доповнено українською версією назви документів контролю;

— стандарт доповнено бібліографічними даними;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України;

EN 10021 прийнято як ідентичний національний стандарт України ДСТУ EN 10021.

Цей стандарт діє в Україні поряд з чинними нормативними документами, наведеними в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ МЕТАЛЕВІ ВИДИ ДОКУМЕНТІВ КОНТРОЛЮ

ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ

METALLIC PRODUCTS TYPES OF INSPECTION DOCUMENTS

Чинний від 2003-07-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

1.1.1 Цей стандарт визначає різні типи документів контролю, що їх надають покупцю, відповід­но до вимог замовлення, у разі постачання всіх металевих виробів, незалежно від способу виготовляння.

1.1.2 Однак, яюцо це погоджено в замовленні, цей стандарт можна також застосовувати і до інших, не тільки металевих виробів.

1.1.3 Цей стандарт потрібно використовувати разом із стандартами, що визначають загальні технічні умови постачання виробів.

1.2 Терміни І визначення понять

Терміни і визначення понять, що їх використовують, наведено в EN 10021. Для зручності їх та­кож наведено нижче:

1.2.1 неспецифічні контролювання І випробовування

Контролювання і випробовування, виконано виробником згідно з його власними процедурами, щоб оцінити, чи відповідають вироби, виготовлені за таким самим виробничим процесом, вимогам, зазна­ченим у замовленні. Вироби, які підлягали контролюванню і випробовуванню, не обов'язково повинні бути виробами, що їх фактично постачають.

1.2.2 специфічні контролювання і випробовування

Контролювання і випробовування, проведені перед постачанням, на виробах, або на контрольних одиницях, які є частиною продукції, яку постачають, відповідно до технічних вимог, зазначених у за­мовленні, щоб перевірити, чи відповідають ці вироби вимогам, зазначеним у замовленні.

2 ДОКУМЕНТИ КОНТРОЛЮ, СКЛАДЕНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮВАННЯ І ВИПРОБУВАННЯ, ВИКОНАНИХ ПЕРСОНАЛОМ,
УПОВНОВАЖЕНИМ ВИРОБНИКОМ, ЯКИЙ МОЖЕ ПЕРЕБУВАТИ У ВИРОБНИЧОМУ ПІДРОЗДІЛІ

2.1 Сертифікат відповідності замовленню («2.1»)

Документ, у якому виробник засвідчує, що вироби, що їх постачають, відповідають технічним ви­могам замовлення без згадування про будь-які результати випробування.

Сертифікат відповідності замовленню являє собою документ, складений на основі неспецифічних контролювання і випробовування.

2.2 Протокол випробовування («2.2»)

Документ, у якому виробник засвідчує, що вироби, що їх постачають, відповідають технічним ви­могам замовлення, і в якому він надає результати випробування за неспецифічних контролювання і випробовування.

2.3 Специфічний протокол випробовування («2.3»)

Документ, у якому виробник засвідчує, що вироби, що їх постачають, відповідають технічним ви­могам замовлення, і в якому він надає результати випробування за специфічних контролювання і ви­пробовування.

Специфічний протокол випробовування використовує виробник тільки тоді коли він не має упов­новаженого відділу з контролювання якості, що працює незалежно від виробничого підрозділу. Якщо виробник використовує уповноважений підрозділ із контролювання якості, який працює незалежно від виробничого підрозділу, він повинен надати сертифікат 3.1 замість протоколу 2.3.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com