ГКД 34.37.506-96 Знесолюючі установки з блочним включенням фільтрів. Методичні вказівки з експлуатації

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18663 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГКД 34.37.506-96 Знесолюючі установки з блочним включенням фільтрів. Методичні вказівки з експлуатації
Дата початку дії01.09.1996
Дата прийняття31.01.1996
СтатусДіючий
Вид документаГКД (Галузевий керівний документ)
Шифр документа34.37.506-96
РозробникДержавне підприємство ДонОРГРЕС
Орган, що прийнявДержавне підприємство ДонОРГРЕС


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-18-ІІІ Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 05.10.2018)

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

 

ЗНЕСОЛЮЮЧІ УСТАНОВКИ З БЛОЧНИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ФІЛЬТРІВ

Методичні вказівки з експлуатації

 

ГКД 34.37.506-96

 

НДІ енергетики

Київ 1996

 

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Підприємством “ДонОРГРЕС"

2 ВИКОНАВЕЦЬ А.М.Гукова

3 УЗГОДЖЕНО УНВО "Енергопрогрес", Є.І.Удод

4 ЗАТВЕРДЖЕНО 1996-01-31 Управлінням науково-технічною прогресу та екології, С.В.Яцкевич

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2000 р.

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Позначення і скорочення

4 Загальні положення

5 Обробка води методом іонного обміну

5.1 Фізико-хімічні основи

5.2 Технологія іонного обміну

5.3 Іонообмінні матеріали (іоніти)

6 Декарбонізація води в схемах знесолення

7 Устаткування

7.1 Обладнання іонітних фільтрів

7.2 Обладнання декарбонізатора

7.3 Обладнання та обслуговування іонітного уловлювача

8 Обсяг автоматизації

9 Обслуговування блока фільтрів

9.1 Технологічна схема блока фільтрів

9.2 Обслуговування блока фільтрів у робочому режимі

9.3 Обслуговування під час регенерації

9.4 Виведення в резерв

9.5 Включання в роботу

9.6 Відновлення обмінної ємкості високоосновного аніоніту

9.7 Технічний контроль

10 Обслуговування вузла нейтралізації

11 Обслуговування реагентного господарства

Додаток А Визначення нейтралізуючої здатності шламу

Додаток Б Деякі неполадки в роботі блока фільтрів та заходи щодо їх усунення

Додаток В Режимна карта роботи блока фільтрів

Додаток Г Загальний порядок дій під час гідроперевантаження іонітів

ЗНЕСОЛЮЮЧІ УСТАНОВКИ З БЛОЧНИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ФІЛЬТРІВ

Методичні вказівки з експлуатації

ОБЕССОЛИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ С БЛОЧНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ФИЛЬТРОВ

Методические указания по эксплуатации

Чинний від 1996-09-01

1 Галузь використання

Ці Методичні вказівки призначені для персоналу, що обслуговує ус­тановки знесолення води із блочним включанням фільтрів.

Методичні вказівки можуть використовуватись під час проектуван­ня, налагодження та складання робочих інструкцій щодо обслуговування установок знесолення води з блочним включанням фільтрів.

2 Нормативні посилання

У цих Методичних вказівках використано посилання на такі норма­тивні документи:

- ГОСТ 20255.1 -89 Метод определения статической обменной емкости;

- ГОСТ 20255.2-89 Методы определения динамической обменной ем­кости;

- ГКД 34.37.301-93 Аналіз води і пари на теплових електростанціях. Методика;

- РД 34.20.161 Нормы технологического проектирования электриче­ских станций и тепловых сетей;

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- Правила техники безопасности тепломеханического оборудования электрических станций и сетей. - М.: Энергоатомиздат,1985;

- Правила техники безопасности при обслуживании оборудования химических цехов электростанций и сетей

 

УДК 628.16

Ключові слова: знесолення, функціональна група, іоніти, обмінна ємкість, декарбонізація, блок фільтрів, регенерація, нейтралізація.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com