ДСТУ 3446-96 Цистерни вкладні суднові. Загальні технічні умови (ГОСТ 40461-97)

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20386 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 3446-96 Цистерни вкладні суднові. Загальні технічні умови (ГОСТ 40461-97)
Дата початку дії01.01.1999
Дата прийняття28.10.1996
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.10.1996 № 450
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3446-96
РозробникУкраїнський державний науково-дослідний інститут стандартизації та сертифікації у суднобудуванні


ГОСТ 14771-76 Дугове зварювання в захисному газі. З`єднання зварні

ГОСТ 14806-80 Дугове зварювання алюмінію і алюмінієвих сплавів в інертних газах. З`єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри. Зі зміною № 1

ГОСТ 5264-80 Ручна дугова зварка. З`єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи

ГОСТ 5520-79 Прокат листової з вуглецевої, низьколегованої і легованої сталі для котлів і судин, що працюють під тиском. Технічні умови

ГОСТ 5521-93 Прокат сталевий для суднобудування. Технічні умови

ГОСТ 5632-72 Сталі високолеговані і сплави корозійностійкі, жаростійкі і жароміцні. Марки. Зі змінами № 1-5

ГОСТ 6032-89 Сталі й сплави корозійно-стійкі. Методи випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії

ГОСТ 6996-66 Зварні з`єднання. Методи визначення механічних властивостей

ГОСТ 8713-79 Зварювання під флюсом. З`єднання зварні основні типи, конструктивні елементи і розміри

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зі Зміною № 1 (ІПС № 11-2002)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зміна № 2


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦИСТЕРНИ ВКЛАДНІ СУДНОВІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3446—96
(ГОСТ 30461-97)

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським державним науково-дослідним інститутом стандартизації і серти­фікації у суднобудуванні

ВНЕСЕНО Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 28 жовтня 1996 р. № 450 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 5 грудня 1997 р. № 732

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: Є. І. Ільянов, керівник розробки; С. М. Лосев, відповідальний виконавець

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання 

3 Основні параметри і розміри

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Сертифікаційні вимоги

7 Вимоги охорони навколишнього середовища

8 Правила приймання

9  Методи контролю

10 Транспортування і зберігання

11 Вказівки щодо експлуатації

12  Гарантії виробника

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦИСТЕРНИ ВКЛАДНІ СУДНОВІ
Загальні технічні умови

ЦИСТЕРНЫ ВКЛАДНЫЕ СУДОВЫЕ
Общие технические условия

SHIP’S INSERT TANKS
General specifications

Чинний від 1999—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на вкладні суднові зварні цистерни (далі — цистерни) прямокут­ної форми, що працюють під гідростатичним і надлишковим (цистерни для спеціальних палив) тиском, і циліндричної форми, що працюють під надлишковим тиском у складі суднових систем, систем суднових енергетичних установок і систем заправлення і зберігання спеціальних палив надводних кораблів, суден і плав засобів.

Стандарт не поширюється на цистерни із спеціальних сплавів.

Обов'язкові вимоги викладено у розділах 3—5, 7, 9, 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2296—93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ГОСТ 9.014—78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 4784—74 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5264—80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктив­ные элементы и размеры

ГОСТ 5520—79 Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ГОСТ 5521—93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия

ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 6032—89 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии

ГОСТ 6533—78 Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов. Основные размеры

ГОСТ 6996—66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 8713—79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 12971—67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов

ГОСТ 14249—89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 14771—76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14806—80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соеди­нения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ­ных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 22161—76 Машины, механизмы, паровые котлы, сосуды и аппараты судовые. Нормы и правила гидравлических и воздушных испытаний

ГОСТ 23170—78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 26421—90 Днища эллипсоидные отбортованные алюминиевые. Размеры

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ