ГОСТ 6032-89 Сталі й сплави корозійно-стійкі. Методи випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГОСТ 6032-89 Сталі й сплави корозійно-стійкі. Методи випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії
Дата початку дії01.07.1990
Дата прийняття17.11.1989
Дата скасування дії 01.01.2022
СтатусНедіючий
Мова документаРосійська
На замінуГОСТ 6032-84
Затверджуючий документПостанова від 17.11.1989 № 3397
Вид документаГОСТ (Міждержавний стандарт)
Шифр документа6032-89
РозробникМіністерство важкого машинобудування СРСР
Додаткові дані Термін скасування перенесено наказом від 20.12.2016 № 433. Термін скасування перенесено згідно з наказом від 29.12.2018 № 544


ГОСТ 10052-75 Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання високолегованих сталей з особливими властивостями. Типи. Зі зміною № 1

ГОСТ 10498-82 Труби безшовні особотонкостінні з корозійностійкої сталі. Технічні умови. Зі Зміною 1-I-88

ГОСТ 18143-72 Дріт з високолегованої корозійностійкої та жаростійкої сталі. Технічні умови. Зі змінами № 2-6

ГОСТ 19277-73 Труби сталеві безшовні для мастилопроводів і паливопроводів. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3, 4

ГОСТ 24982-81 Прокат листовий з корозійностійких, жаростійких і жароміцних сплавів. Технічні умови. Зі зміною № 1

ГОСТ 25054-81 Поковки з корозійно-стійких сталей і сплавів. Загальні технічні умови

ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовий корозійно-стійкий, жаростійкий і жароміцний. Технічні умови

ГОСТ 5949-75 Сталь сортова і калібрована корозійностійка, жаростійка і жароміцна. Технічні вимоги

ГОСТ 9941-81 Труби безшовні холодно- і теплодеформіровані з корозійностійкої сталі. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3, 4

ДСТУ 2364-94 Вироби гірничого машинобудування. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3446-96 Цистерни вкладні суднові. Загальні технічні умови (ГОСТ 40461-97)

ДСТУ 8781:2018 Виливки зі сталі. Загальні технічні умови

ДСТУ 8833:2019 Виливки із сірого чавуну з пластинчастим графітом. Загальні технічні умови

ДСТУ 8934:2019 Труби безшовні гарячедеформовані з корозійнотривких сталей і сплавів. Технічні умови

ДСТУ 8937:2019 Труби безшовні холодно- та теплодеформовані з корозійнотривких сталей і сплавів. Технічні умови

ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів

ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014 Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа

ДСТУ-Н Б А.3.1-30:2015 Настанова щодо зварювання трубопроводів пари та гарячої води

ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015 Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель та споруд

СОУ МПП 77.180-164:2007 Устаткування металургійне. Загальні технічні вимоги

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТАЛИ И СПЛАВЫ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ

ГОСТ 6032—89
(СТ СЭВ 4076-83, ИСО 3651/1-76, ИСО 3651/2—76)

Издание официальное

Corrosion-resistant steels and alloys.
Methods for determination of intercrystalline corrosion resistance

Срок действия с 01.07.90 до 01.07.95

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний стойкости против межкристаллитной коррозии металлопродукции из коррозионно-стойких сталей и сплавов, в том числе двухслойных, сварных соединений, наплавленного металла и металла шва.

Стандарт распространяется на стали ферритного класса марок 08Х17Т, 15Х25Т; аустенитно-мартенситного класса марок 20Х13Н4Г9, 09Х15Н8Ю, 07Х16Н6, 09Х17Н7Ю, 09Х17Н7Ю1, 08Х17Н5МЗ; аусте- нитно-ферритного класса марок 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 08Х18Г8Н2Т; аустенитного класса марок 10Х14Г14НЗ, 10Х14Г14Н4Т, 10Х14АГ15, 03X16H15M3, ОЗХ16Н15МЗБ, 09Х16Н15МЗБ, 12Х17Г9АН4, 03X17H14M3, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 10X17H13M3T, 08Х17Н15МЗТ, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н10Е, 03Х18Н11, 06Х18Н11, 03Х18Н12, 08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 07Х21Г7АН5, 03Х21Н21М4ГБ, сплавы на железоникелевой основе марок 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ по химическому составу соответствующие требованиям ГОСТ 5632. Настоящий стандарт может быть распространен на коррозионно-стойкие стали и сплавы других марок тех же классов.

В зависимости от химического состава (марки) стали или сплава и их назначения выбирают один из методов определения стойкости против межкристаллитной коррозии AM, АМУ, АМУФ, ВУ, ДУ.

В условных обозначениях методов буквы обозначают:

А, Б, В, Д — буквенное наименование методов;

М — проведение испытания в присутствии металлической меди в растворе;

Ф — проведение испытания в присутствии иона фтора в растворе;

У — проведение ускоренных испытаний;

ДУ — проведение усовершенствованных испытаний; тщк — проведение испытания травлением в щавелевой кислоте;

1. ОБРАЗЦЫ

1.1. Заготовки для образцов вырезают:

из листа толщиной не более 10 мм, ленты и проволоки — из любого места;

из листа толщиной более 10 мм — из поверхностных слоев; из сортового и фасонного проката круглого, квадратного и шестигранного — из осевой зоны в продольном направлении, из других видов — из любого места;

из трубной заготовки — из осевой зоны в продольном или по- иеречном направлении;

из труб — из любого места;

из поковок — из напусков или тела поковки;

из отливок — из приливов или отдельно отлитых образцов.

1.2. Образцы из заготовок изготовляют следующих видов:

из листа, ленты, проволоки, сортового и фасонного проката, трубной заготовки, поковок, отливок, металла шва, наплавленного металла — плоские (см. табл. 1); допускается изготовление цилиндрических образцов из цилиндрических заготовок диаметром не более 10 мм, а для испытания по методу ДУ — из всех вышеперечисленных видов металлопродукции;

из труб — плоские, сегменты, кольца (D^h), патрубки (D<h) (см. табл. 1), где D — наружный диаметр, мм; h — высота, мм; допускается:

кольца и патрубки из труб с номинальной толщиной стенки не более 1,5 мм подвергать развертке, выпрямлению, сплющиванию с последующей обрезкой сторон для получения плоского образца;

в патрубках с номинальным наружным диаметром не болег 5 мм удалять на 7г окружности стенку патрубка с одного из его концов или в средней части на \12 длины патрубка (см. табл. 1) при испытании всеми методами, кроме ДУ;

ДУ дополнительно удаляется и плакирующий слой на глубину не менее 0,5 мм со стороны, примыкающей к основному слою; полноту удаления основного слоя определяют, выдерживая образец 3 — 5 мин при комнатной температуре в растворе, приведенном в п. 2.2.1.

1.3. Размер образцов для испытаний методами AM, АМУ, АМУФ, В, ВУ должен обеспечивать возможность:

изгиба на угол (90+3) ° плоского образца, сегмента, цилиндра диаметром не более 8 мм и патрубка диаметром не более 5 мм;

сплющивания и раздачу на конус кольца, патрубка диаметром более 5 мм;

осмотра поверхности изгиба на участке, ширина которого позволяет надежно выявить межкристаллитные трещины.

Размеры образцов для испытания методом ДУ должны удовлетворять следующим требованиям:

наибольший размер образца должен быть в направлении проката;

длина плоского образца и сегмента или высота цилиндра и патрубка должны быть не меньше двойной ширины или соответственно диаметра;

толщина плоского образца должна быть меньше его ширины; отношение площади меньших боковых поверхностей для плоского образца и сегмента и площади торцов для цилиндра и патрубка ко всей площади поверхности образца должно быть не более 15 %.

Формулы расчета соотношения размеров образцов для метода ДУ, удовлетворяющие указанным требованиям, приведены в приложении 4.

1.4. Изготовление из заготовки образцов требуемой толщины проводится механической обработкой заготовки:

из листа — с одной из поверхностей, при наличии обработанной поверхности металл удаляют с этой поверхности;

из сортового и фасонного проката, поковок, отливок, трубной заготовки с любой из поверхностей;

из труб тепло- и холоднодеформированных •— с наружной поверхности;

из труб горячекатаных — с одной или обеих поверхностей.

При наличии условий работы трубы металл удаляется со стороны, не соприкасающейся с рабочей средой.

Допускается для листа из сталей аустенитного класса толщиной более 10 мм при испытании методами AM, АМУ, АМУФ, В, ВУ вырезать образцы по сечению.

1.5. Из сварных стыковых соединений изготовляют образцы видов и типов (см.табл. 1):

из сварных соединений листа, сортового и фасонного проката, отливок, поковок •— плоские типа 1 или 2;

из электросварных труб — кольца, патрубки, сегменты типа 2;

из кольцевых сварных соединений труб — сегменты, кольца или патрубки типа 1;

из сварных соединений двухслойных сталей после удаления основного и переходных слоев металла изготавливают такие же образцы, как из сварных соединений листа и труб.

Методами AM, АМУ, АМУФ, ВУ, В испытывают сварные образцы типа 1 или 2, методом ДУ — типа 2.

1.6. В сварных образцах (см. табл. 1 типы 1, 2) усиление сварного шва удаляют механическим способом, при этом допускается обработка всей поверхности на глубину не более 1 мм.

Доведение сварного соединения или сварного образца до требуемой толщины производится механическим удалением металла со стороны поверхности, не обращенной к коррозионной среде, при отсутствии таких данных — со стороны поверхности, на которой металл шва подвергается наименьшему сварочному нагреву.

Уменьшение толщины стенки сварных образцов из труб проводится по п. 1.4.

1.7. Покрытые электроды, сварочную проволоку и наплавочную ленту контролируют, испытывая наплавленный металл или металл сварного шва, выполненные указанными присадочными материалами.

Наплавленный металл испытывают на плоских образцах (см. табл. 1), вырезанных из верхних слоев многослойной наплавки, выполненной по ГОСТ 6996 контролируемыми сварочными материалами (нижние неиспользуемые слои наплавки допускается выполнять другими присадочными материалами аналогичного химического состава). При использовании пластины для наплавки, близкой по химсоставу наплавленному металлу, количество неиспользуемых нижних слоев может быт уменьшено до трех.

Металл сварного шва испытывают на плоских образцах, целиком вырезанных только из верхних слоев многослойного шва контролируемого сварного соединения. Ширина металла шва в месте отбора образца должна быть не менее 15 мм. Пластины для сварного соединения должны быть из коррозионно-стойкой стали того же класса и близкого химического состава, что и металл шва. Допускается использовать пластины из коррозионно-стойких сталей других классов или марок при условии предварительной трехслойной наплавки контролируемыми (или аналогичными по химическому составу) присадочными материалами подлежащих сварке кромок пластин.

При использовании тонких пластин для обеспечения требуемой ширины сварного шва допускается применение подкладок из той же стали, что и пластины (в случае предварительной наплавки кромок аналогичная наплавка выполняется и на поверхности подкладки) .

Допускается металл сварного шва испытывать на плоских сварных образцах (см. табл. 1 тип 1 или 2), изготовленных из контрольных сварных соединений стойкой против межкристаллитной коррозии стали, сварка которой выполнена присадочными материалами, предназначенными для сварки этой стали.

1.8. Рекомендуемые размеры всех указанных видов образцов для испытания методами AM, АМУ, АМУФ, ВУ, ДУ, В приведены в приложении 5. Допускаются другие размеры образцов.

1.9. Для испытания методами AM, АМУ, АМУФ, ВУ, В листа, труб, сорта, проволоки, ленты изготовляют:

из аустенитных сталей и сплавов — один комплект образцов (не менее двух штук);

из ферритных, аустенитно-мартенситных, аустенитпо-ферритных сталей — два комплекта образцов (не менее четырех штук), один из которых контрольный;

из каждой контролируемой поковки, отливки, сварного соединения, наплавленного металла, металла шва всех указанных классов сталей и сплавов не менее четырех образцов, два из которых контрольные.

Контрольные образцы изгибают на угол (90±3) ° и не подвергают кипячению в растворе (при необходимости контроля обеих поверхностей образец изгибают Z-образно).

Для испытания методом ДУ изготовляют для всех классов сталей из всех указанных видов металлопродукции, в том числе из сварных соединений, наплавленного металла и металла шва — один комплект образцов (но не менее двух штук).

1.10.  Нестабилизированные стали (не содержащие титан или ниобий) с предельно допустимой массовой долей углерода не менее 0,030 %, применяемые в состоянии поставки, испытывают на образцах в состоянии поставки, если нет дополнительных указаний в нормативно-технической документации на металлопродукцию.

Стабилизированные стали и сплавы (содержащие титан и ниобий) и нестабилизированные стали и сплавы с предельно допустимой массовой долей углерода не более 0,030 %, применяемые в состоянии поставки, испытывают на образцах, изготовленных из заготовок металлопродукции, подвергнутых дополнительному провоцирующему нагреву по режимам, приведенным в табл. 2.

В случае применения металлопродукции после термической обработки, отличающейся от состояния поставки, испытания проводят на образцах, изготовленных из заготовок, подвергнутых такой же термообработке и дополнительному провоцирующему нагреву по режимам, приведенным в табл. 2 (сварные соединения провоцирующему нагреву не подвергают).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Минтяжмаш СССР

РАЗРАБОТЧИКИ: И. Г. Беликова (руководитель темы), канд. техн. наук;

В. В. Грязной; Ю. Б. Якимович; П. А. Харин, канд. техн. наук; Ю. С. Сидоркина, канд. техн. наук; Б. В. Лебедев; Н. А. Адуги- на, канд. техн. наук

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 17.11.89 № 3397

1. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ — 01.07.95

2. СТАНДАРТ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ СТ СЭВ

4076—83, ИСО 3651/1—76, ИСО 3651/2—76

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6032—84

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, раздела, приложения

ГОСТ 869—78

2.2

ГОСТ 138,1—73

Приложение 3

ГОСТ 2789—73

1,17

ГОСТ 3118—77

1.16, 2.2, 8, приложение 7

ГОСТ ЗЭ52—69

Приложение 7

ГОСТ 3769—78

Приложение 7

ГОСТ 4165—78

2.2, 8, приложение 1

ГОСТ 4204—77

2.2, 5.2, 8, приложение 1, приложение 3, приложение 7

ГОСТ 446il—77

1,16, 2.2, 8

ГОСТ 4463—76

4.2, 8

ГОСТ 4518—75

1.16, 8

ГОСТ 5632—72

Вводная часть

ГОСТ 6552-80

1.16, 8

ГОСТ 6709—72

2.2, 5.2, 6.2, приложение 1, приложение 2, приложение 3

ГОСТ 6996—66

1.7, 2,3, 14

ГОСТ 9485—74

5.2., 8

ГОСТ 9940—81

2.3.9

ГОСТ 9941—81

2.3,9

ГОСТ 11125—84

6.2, приложение 7

ГОСТ 12801—76

8, приложение 1

ГОСТ 14019—80

2.3.7

ГОСТ 20848—75

4.2, 8

ГОСТ 19347—84

2.2, 8, приложение 1

ГОСТ 22180—76

8, приложение 2, приложение 7

ГОСТ 10006—80

Приложение 4

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ