ДСТУ ISO 6529:2003 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначання тривкості повітронепроникних матеріалів до проникання рідин (ISO 6529:1990, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19417 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 6529:2003 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначання тривкості повітронепроникних матеріалів до проникання рідин (ISO 6529:1990, IDT)
Дата початку дії01.07.2004
Дата прийняття10.06.2003
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 10.06.2003 № 101
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа6529:2003
РозробникДержавне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)
Орган, що прийнявДержавне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Одяг захисний

ЗАХИСТ ВІД РІДКИХ ХІМІКАТІВ

Визначання тривкості повітронепроникних матеріалів до проникання рідини

(ISO 6529:1990, IDT)

 

ДСТУ ISO 6529:2003

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство Всеукраїнський науково-виробничий центр метрології, стандартизації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Мухаровський, В. Ример, Н. Попова, Н. Ховрина, Г. Некрашевич, Є. Кучма

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 червня 2003 р. № 101 з 2004-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 6529:1990 Protective clothing — Protection against liquid chemicals — Determination of resistance of air-impermeable materials of permeation by liquids (Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначання тривкості повітронепроникних матеріалів до проникання рідини)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Принцип

4 Реактиви

5 Устатковання

6 Випробні зразки

7 Процедура

8 Звіт про випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6529:1990 Protective clothing — Protection against liquid chemicals — Determination of resistance of air-impermeable materials of permeation by liquids (Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначання тривкості повітронепроникних матеріалів до проникання рідини).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Під час перекладу структуру стандарту не змінювали, і до нього не вносили технічні зміни.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередній довідковий матеріал;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— для зручності користувача вміщено структурний елемент «Зміст»;

— англійські терміни і назви перекладено відповідно до термінології, прийнятої в Україні;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України.

ВСТУП

Використовують просте перекачування через два відсіки стандартних розмірів камери прони­кання, щоб визначити графічну залежність проникання рідких хімікатів через матеріал одягу від тривкості, це дає можливість порівняти випробні зразки матеріалів одягу, які можуть відрізнятися за товщиною, щільністю або сировинним складом.

Під час розробляння цього стандарту передбачалося, що його вимоги призначено для кваліфікованих і досвідчених користувачів, щоб вжити запобіжних заходів, уникнути ушкоджування здоров’я і забруднювання довкілля.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ

ЗАХИСТ ВІД РІДКИХ ХІМІКАТІВ

Визначання тривкості повітронепроникних матеріалів до проникання рідин

ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ

ЗАЩИТА ОТ ЖИДКИХ ХИМИКАТОВ

Определение устойчивости воздухонепроницаемых материалов к прониканию жидкостей

PROTECTIVE CLOTHING

PROTECTION AGAINST LIQUID CHEMICALS

Determination of resistance of air-impermeable materials to permeation by liquids

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує метод лабораторного випробовування, який дає можливість визначити тривкість до проникання рідини через матеріали одягу, і який використовують у промисловості та сільському господарстві.

Метод випробовування поширюється тільки на повітронепроникні матеріали і визначає у ла­бораторних умовах кількість рідини, що проникає за визначену тривалість часу. Він також дає мож­ливість провести спостереження щодо взаємодії рідини і випробного матеріалу.

Під час випробовування визначають проникання, що є результатом комбінації процесу дифузії рідини від однієї сторони матеріалу до Іншої, разом із вторинним процесом десорбції у поглинальне середовище.

На швидкість вторинного процесу впливає швидкість дифузії рідини через випробний матеріал, ступінь руйнування і поступового поширювання реактиву на випробному зразку, як, наприклад, збільшування кількості поглиненої рідини, і за експериментальною процедурою передбачено збирати та аналізувати рідину.

Необхідно підкреслити, що випробовування необов’язково відтворює реальні умови використо­вування матеріалів одягу. Тому, використовування експериментальних даних треба зводити до широкого порівнювального оцінювання цих матеріалів відповідно до їхніх характеристик проникання.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано такі терміни та їх визначення:

2.1 повітронепроникні матеріали (air-impermeable materials)

Матеріали, через які не можуть проходити несконденсовані гази, крім тих, що піддані процесу розчинювання

2.2 тривалість появлення (breakthrough time)

Проміжок часу між початковою дією рідини на відповідну поверхню матеріалу і її наступне появлення на іншій стороні матеріалу, визначено відповідно до цього стандарту

2.3 проникання (permeation)

Об’єднаний процес молекулярної дифузії хімікату через суцільний сформований матеріал або частину одягу, і його десорбції у зазначене середовище

2.4 сталий режим проникання (steady state permeation)

Стан, що досягається, коли швидкість проникання стає фактично постійною

2.5 рідкий реактив (test liquid)

Індивідуальний рідкий хімікат або рідкий хімічний склад, що його застосовують під час ви­пробовування за методом, наведеним у цьому стандарті.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com