ДСТУ EN 457-2001 Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 457:1992, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19072 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 457-2001 Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 457:1992, IDT)
Дата початку дії01.07.2002
Дата прийняття26.12.2001
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 26.12.2001 № 648
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа457-2001
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЗВУКОВІ СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ
Загальні вимоги, проектування та випробування

(EN 457:1992, IDT)
ДСТУ EN 457-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Національним науково-дослідним інститутом дизайну та технічним комітетом зі стан­дартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 26 грудня 2001 р. № 648 з 2002-07-01

3 Стандарт відповідає EN 457:1992 Safety of machinery — Auditory danger signals — General requirements, design and testing (ISO 7731:1986, modified) (Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (ISO 7731:1986, модифікований)) Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Ремізовський; А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; Е. Федоренко

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Позначення

5 Вимоги безпеки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Розпізнавання

5.2.1 Чутність

5.2.2 Розрізнення

5.2.3 Однозначність

6 Методи вимірювань

6.1 Акустичні вимірювання

6.2 Контроль чутності

7 Обчислення ефективного схованого порога

8 Керівні принципи для проектування звукового сигналу небезпеки

8.1 Рівень звукового тиску

8.2 Частоти

8.3 Часові характеристики

8.3.1 Часовий розподіл рівня звукового тиску

8.3.2 Часовий розподіл частот

8.4 Тривалість звукових сигналів небезпеки

9 Необхідна інформація щодо джерел звуку для звукових сигналів небезпеки

Додаток А (інформаційний) Приклад для обчислення ефективного схованого порога відповідно до розділу 7

Додаток В (інформаційний) Приклади попереджувальних сигналів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 457:1992 Safety of machinery — Auditory danger signals — General requirements, design and testing (ISO 7731:1986, modified) (Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (ISO 7731:1986, модифікований).

Під час перевидання структура стандарту не змінювалась, і до нього не вносились технічні відхилення.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

— у «Вступі» надано «Національну примітку» щодо скорочення EFTA;

— у «Нормативних посиланнях» дано «Національне пояснення» щодо перекладу на українську мову назв стандартів;

— замінено «цей європейський стандарт» на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами систе­ми стандартизації України. «Національні примітки» та «Національне пояснення» виділено в тексті рамкою;

— замінено позначення одиниць фізичних величин:

Позначення в EN 457

Ра

Hz

m

S

dB

Позначення в національ­ному стандарті

Па

Гц

м

с

ДБ

0 ВСТУП

Цей стандарт розроблений як гармонізований стандарт, метою якого є досягнення відповід­ності з Директивою щодо машин і пов’язаними з нею рекомендаціями EFTA[1] .

Цей стандарт визначає критерії, застосовувані до розпізнавання звукового сигналу небез­пеки в зоні приймання сигналу, особливо у випадках, коли має місце високий рівень навколиш­нього шуму.

Правильно розроблені сигнали можуть ефективно привертати увагу до небезпеки чи небез­печної ситуації, не спричиняючи переляку, навіть у разі використання засобів захисту органів слуху.

Національна примітка *

Європейська асоціація вільної торгівлі

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН ЗВУКОВІ СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ
Загальні вимоги, проектування та випробування

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ
Общие требования, проектирование и испытания

SAFETY OF MACHINERY AUDITORY DANGER SIGNALS
General requirements, design and testing

Чинний від 2002-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги безпеки та ергономіки і відповідні методи випробувань звукових сигналів небезпеки, дає рекомендації для розрахунку сигналу, що повинен сприйматися і розрізнятися відповідно до 5.3 EN 292-2.

Цей стандарт не поширюється на мовні попередження про небезпеку (наприклад, вигуки, оголошення по гучномовцю).

Спеціальні норми, що стосуються, наприклад, стихійних лих і або відносяться до громадсько­го транспорту, не підпадають під дію цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших публікацій посиланнями на ці публікації із зазначен­ням і без зазначення року їхнього видання. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях за текстом, а перелік публікацій — нижче. При посиланнях на публікації із зазначенням року їхнього видання наступні зміни чи наступні редакції цих публікацій чинні для цього стан­дарту тільки в тому випадку, якщо вони введені в дію методом зміни чи методом підготовки нової редакції. При посиланнях на публікації без зазначення року видання чинне останнє видання наведеної публікації.

EN 292-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design. Part 2: Technical principles and specifications

ISO 266:1975 Acoustics — Preferred frequencies for measurements

ISO 4869-1:1990 Acoustics — Hearing protectors — Subjective method for the measurement of sound attenuation

ІЕС 602251) Octave, half-octave and third-octave band filters intended for the analysis of sound and vibrations

IEC 60651 Sound level meters

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-2 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (стандарт впровад­жено в Україні як ДСТУ EN 292-2-2001

ISO 266:1975* Акустика. Кращі для вимірювання частоти

ISO 4869-1:1990** Акустика. Засоби захисту органів слуху. Суб’єктивний метод оціню­вання ослаблення звуку

ІЕС 60225* Октавні, напівоктавні і третинооктавні фільтри для аналізу звуку і вібрацій

ІЕС 60651* Вимірники рівня звуку

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com