ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20040 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDТ)
Дата початку дії01.01.2010
Дата прийняття29.07.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.07.2008 № 250 Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8:2008
РозробникДержавне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)


ДСТУ 8832:2019 Метрологія. Дефектоскопи магнітні. Методика повірки

ДСТУ 8864:2019 Метрологія. Аналізатори спектра послідовної дії. Методика повірки

ДСТУ 8866:2019 Метрологія. Вимірювачі напруженості електромагнітного поля промислової частоти. Методика повірки

ДСТУ 8869:2019 Метрологія. Датчики навантаження (ваговимірювальні). Методика повірки

ДСТУ 8872:2019 Метрологія. Вольтметри електронні селективні. Методика повірки

ДСТУ 8874:2019 Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки на державному первинному еталоні

ДСТУ 8875:2019 Метрологія. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів. Методика повірки

ДСТУ 8876:2019 Метрологія. Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин. Методика повірки

ДСТУ 8877:2019 Метрологія. Динамометри та датчики силовимірювальні. Методика повірки

ДСТУ 8879:2019 Метрологія. Дефектоскопи ультразвукові. Методика повірки

ДСТУ 8880:2019 Метрологія. Дефектоскопи вихрострумові. Методика повірки

ДСТУ 8881:2019 Метрологія. Титратори за методом Карла Фішера. Методика повірки

ДСТУ 8883:2019 Метрологія. Прилади діагностичні допплерівські ультразвукові. Методика повірки

ДСТУ 8886:2019 Метрологія. Віброметри. Методика повірки

ДСТУ 8892:2019 Метрологія. Пристрої мірні поршневі. Методика повірки

ДСТУ 8893:2019 Метрологія. Пульсоксиметри. Методика повірки

ДСТУ 8909:2019 Метрологія. Вимірювальні канали апаратів для гемодіалізу. Методика повірки

ДСТУ 8912:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для рідкого палива. Методика повірки

ДСТУ 8913:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для скрапленого газу. Методика повірки

ДСТУ 8915:2019 Метрологія. Аналізатори глюкози та лактату в крові. Методика повірки

ДСТУ 8917:2019 Метрологія. Пурки робочі. Методика повірки

ДСТУ 8928:2019 Метрологія. Ареометри скляні. Методика повірки

ДСТУ 8945:2019 Метрологія. Фотометри, спектрофотометри флуоресцентні та хемілюмінесцентні. Методика повірки

ДСТУ 8947:2019 Метрологія. Гігрометри. Методика повірки

ДСТУ 8948:2019 Метрологія. Спектрофотометри. Методика повірки

ДСТУ 8950:2019 Метрологія. Вимірювачі вмісту алкоголю у крові та видихуваному повітрі. Методика повірки

ДСТУ 8982:2020 Метрологія. Лінійки вимірювальні металеві. Методика повірки

ДСТУ 8984:2020 Метрологія. Метроштоки. Методика повірки

ДСТУ 8987:2020 Метрологія. Спектрометри енергій альфа-, бета-, гамма- випромінення. Методика повірки

ДСТУ 8988:2020 Метрологія. Радіометри забрудненості альфа-та/або бета-активними речовинами і радіометри спеціальної призначеності (сигналізатори забрудненості) з аналогічними характеристиками. Методика повірки

ДСТУ 9016:2020 Метрологія. Прилади для зважування розділених вантажів автоматичні. Методика повірки

ДСТУ 9020:2020 Метрологія. Кондуктометри і аналізатори рідини кондуктометричні. Методика повірки

ДСТУ 9037:2020 Метрологія. Лічильники газу з вбудованими пристроями перетворення об’єму. Методика повірки

ДСТУ 9038:2020 Метрологія. Коректори об’єму газу. Методика повірки

ДСТУ 9039:2020 Метрологія. Обчислювачі для лічильників газу електронні. Методика повірки

ДСТУ 9083:2021 Метрологія. Газосигналізатори стаціонарні. Методика повірки

ДСТУ 9084:2021 Метрологія. Густиноміри газові. Методика повірки

ДСТУ 9090:2021 Метрологія. Аналізатори ртуті. Методика повірки

ДСТУ 9092:2021 Метрологія. Аналізатори якості води. Методика повірки

ДСТУ 9097:2021 Метрологія. Нівеліри оптико-механічні та електронні. Методика повірки

ДСТУ 9098:2021 Метрологія. Нівеліри та прилади вертикального проектування лазерні. Методика повірки

ДСТУ 9099:2021 Метрологія. Теодоліти. Методика повірки

ДСТУ 9109:2021 Метрологія. Теплолічильники єдині. Методика повірки

ДСТУ 9110:2021 Метрологія. Газоаналізатори димових газів. Методика повірки

ДСТУ 9111:2021 Метрологія. Теплолічильники складені. Методика повірки

ДСТУ 9120:2021 Метрологія. Люксметри, яскравоміри та пульсометри. Методика повірки

ДСТУ 9121:2021 Метрологія. Вимірювачі електричного опору. Методика повірки

ДСТУ 9141:2021 Метрологія. Фотометри аналітичні. Методика повірки

ДСТУ EN 60601-2-33:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-33. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичного діагностувального магнітно-резонансного обладнання (EN 60601-2-33:2010; A11:2011, IDT)

Покажчик нормативних документів з метрології, чинних в Україні (станом на 01.01.2015 р.)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ЕТАЛОНИ
Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

(OIML D 8:2004, IDТ)
ДСТУ OIML D 8:2008

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України, Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Бондаренко; Б. Марков, канд. техн. наук, (науковий керівник); П. Неєжмаков; А. Ніколенко; Г. Примакова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 липня 2008 р. № 250 з 2010-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ OIML D 8:2008 відповідає OIML D 8:2004 Measurement standards — Choice, recognition, use, conservation and documentation (Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до OIML D 8

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Вибір еталона

4 Визнання еталона

5 Застосування еталона

6 Зберігання еталона

7 Документація до еталона

Додаток Приклад документації до еталона

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML D 8:2004 Measurement standards — Choice, recognition, use, conservation and documentation (Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання і докумен­тація).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила держав­ної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», пешу сторінку, «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— до «Вступу до OIML D 8» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— термін «measurement instrument» перекладено як «засіб вимірювальної техніки»;

— згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» термін «повірка» тлу­мачиться як «встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характе­ристик», термін «калібрування» це «визначання в певних умовах або контролювання метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки».

У цьому стандарті є посилання на міжнародний стандарт ISO/IEC 17025, який впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випро­бувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDТ)

В Україні згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1765-IV від 15.06.2004 р. робочі еталони підлягають повірці або каліб­руванню за встановленим міжповірочним або міжкалібрувальним інтервалом.

ВСТУП ДО OIML D 8

У цьому стандарті розглянуто основні положення щодо вибирання, визнання, застосування і зберігання еталонів. Ці положення безпосередньо стосуються повірки (калібрування) засобів вимі­рювальної техніки в галузях, регламентованих законом, їх також можна використовувати і в нерегла- ментованих галузях. У цьому стандарті викладено правила підготовлений документації, які мають бути встановлені на будь-який еталон.

Національна примітка

В Україні таким законом є Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1765-IV від 15.06.2004 р.

Вимоги і документація до еталона також поширюються на пристрої, які входять до складу ета­лона, залежно від правил його застосування і від способу передавання значення одиниці величини від еталона до інших засобів вимірювальної техніки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ЕТАЛОНИ
Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

МЕТРОЛОГИЯ
ЭТАЛОНЫ
Выбор, признание, использование, хранение и документация

METROLOGY
MEASUREMENT STANDARDS
Choice, recognition, use, conservation and documentation

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює:

a)  загальні вимоги, які застосовують в галузі законодавчої метрології щодо вибору, визнання, за­стосування і зберігання еталона;

b)  принципи щодо розробляння документації до еталона для забезпечення простежуваності ре­зультатів вимірювання.

Цей стандарт поширюється на вихідні і робочі еталони і відповідає стандарту ISO/IEC 17025 [1].

Цей стандарт не поширюється на первинні, національні, міжнародні чи будь-які спеціальні етало­ни, які можуть також бути використані калібрувальними лабораторіями.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

В цьому стандарті використано терміни згідно з [1], [2], [3], [4], а також наведені нижче:

2.1 документація до еталона (documentation for a standard)

Комплект документів щодо вибору, визнання, застосування і зберігання окремого еталона

2.2 визнання еталона (recognition of a standard)

Офіційне підтвердження національним (законодавчим) органом з метрології (залежно від націо­нального законодавства) відповідності метрологічних і технічних характеристик еталона встановленим вимогам до його застосування.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO/iEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO, Geneva, 1999.

2 International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM). BIPM, IEC, FCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. Second Edition, ISO, Geneva, 1993.

3 International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (VIML). OIML, Edition 2000.

4 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. ISO, Geneva, 1993 corrected and reprinted in 1995

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ