СОУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 Стандарт операційної безпеки функціонування Об’єднаної енергетичної системи України. Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Частина 2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж. Проект

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18663 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 Стандарт операційної безпеки функціонування Об’єднаної енергетичної системи України. Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Частина 2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж. Проект
Дата прийняття08.02.2016
СтатусДіючий
На замінуПобудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика від 15.10.2012
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.1-00100227-01:2016
РозробникНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»
Орган, що прийнявНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

 СТАНДАРТ ОПЕРАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА
Частина 2.
Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж

СОУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016

Київ
2015

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (ДП «НЕК «Укренерго»)

2 РОЗРОБНИКИ: О. Болдирєв, Р. Буйний, В. Васильченко,
М. Головатюк, А. Квицинський, М. Керніцький, В. Коваленко, Г. Кот, В. Лучніков, В. Молчанов, В. Редін, В. Сантоцький, О. Сологуб, В. Стафійчук

3 ВНЕСЕНО: Відділ моніторингу показників виробництва та споживання електроенергії, Л. Власенко

4 УЗГОДЖЕНО: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Д. Вовк

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міненерговугілля України від «___» _________ 2015 р. №

6 НА ЗАМІНУ Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика, затверджена заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України С.Чехом 15 жовтня 2012 р.

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2020 рік

ЗМІСТ

Вступ

Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни і визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Цілі і завдання технічної політики в розподільних електричних мережах

6 Основні напрями і зміст технічної політики в розподільних електричних мережах

6.1 Загальні вимоги до розподільних електричних мереж

6.2 Вимоги до вибору системи напруг

6.3 Вимоги до схем побудови розподільних електричних мереж

6.4 Підстанції та силове обладнання

6.4.1 Технічні вимоги до підстанцій 35-150/6 -35 кВ

6.4.2 Технічні вимоги до підстанцій 6-35/0,4 кВ

6.4.3 Технічні вимоги до розподільних установок 35-110(150) кВ і 6-20 кВ

6.4.4 Силові трансформатори

6.4.5 Реактори

6.4.6 Вимірювальні трансформатори

6.4.7 Вольтододавальні лінійні трансформатори

6.4.8 Комутаційні апарати

6.4.9 Комплектні розподільні установки

6.4.10 Обмежувачі перенапруг нелінійні

6.4.11 Статичні пристрої компенсації реактивної потужності

6.4.12 Діагностика і моніторинг технічного стану основного обладнання підстанцій

6.4.13 Організація системи оперативного живлення вторинних кіл обладнання підстанцій

6.4.14 Екологія оточуючого навколишнього середовища підстанцій

6.4.15 Перспективні технології та технічні рішення

6.4.16 Обмеження для використання обладнання

6.5 Повітряні лінії електропередавання

6.5.1 Загальні вимоги до повітряних ліній електро­передавання

6.5.2 Вимоги до повітряних ліній електропередавання номінальною напругою 0,38 кВ

6.5.3 Опори

6.5.4 Фундаменти

6.5.5 Проводи і грозозахисні троси

6.5.6 Ізолятори та лінійна арматура

6.5.7 Засоби автоматики і захисту повітряних ліній електропередавання 6-35 кВ

6.5.8 Захист повітряних ліній електропередавання від грозових перенапруг

6.5.9 Захист повітряних ліній електропередавання від ожеледо - вітрових впливів

6.5.10 Діагностика повітряних ліній електропередавання

6.5.11 Екологія оточуючого навколишнього середовища повітряних ліній електропередавання

6.5.12 Технологічні вимоги до будівництва повітряних ліній електропередавання

6.5.13 Обмеження з використання технологій та обладнання на повітряних лініях електропередавання

6.6 Кабельні лінії електропередавання

6.6.1 Загальні вимоги до кабельних ліній електро­передавання

6.6.2 Схеми побудови кабельних ліній електропередавання

6.6.3 Силові кабелі

6.6.4 Вимоги до кабельної арматури

6.6.5 Захист від перенапруг кабельних ліній електропередавання

6.6.6 Діагностика кабельних ліній електропередавання

6.6.7 Вимоги до технологій прокладання кабельних ліній електропередавання

6.6.8 Обмеження із застосування технологій та устаткування кабельних ліній електропередавання

6.7 Пристрої релейного захисту і автоматики

6.7.1 Основні завдання з удосконалення та розвитку релейного захисту та автоматики

6.7.2 Основні вимоги до пристроїв релейного захисту і автоматики в мережах 6-110 (150) кВ

6.7.3 Основні вимоги до нових систем і пристроїв релейного захисту і автоматики

6.7.4 Селективний захист від однофазного замикання на землю в мережах 6-35 кВ

6.8 Моніторинг і керування якістю електроенергії

6.9 Автоматизовані системи управління об'єктами розподільних електричних мереж

6.9.1 Основні завдання у сфері автоматизації

6.9.2 Базові принципи автоматизації

6.9.3 Автоматизована система технологічного управління

6.9.4 Автоматизовані системи диспетчерсько-техноло­гічного управління

6.9.5 Автоматизовані системи обліку електроенергії

6.9.6 Мережі зв’язку в розподільних електричних мережах

6.10 Режими роботи розподільної електричної мережі і керування ними

6.10.1 Розрахунки усталених режимів роботи

6.10.2 Регулювання напруги

6.11 Експлуатація розподільних електричних мереж

6.11.1 Вимоги щодо організації експлуатації мереж

6.11.2 Організація технічного обслуговування та ремонтів

6.11.3 Організація та проведення капітальних ремонтів

6.11.4 Підготовка виробничого персоналу

6.11.5 Загальні вимоги до моніторингу технічного стану об’єктів розподільних електричних мереж

7 Реалізація технічної політики в розподільних електричних мережах

7.1 Державні цільові програми

7.2 Галузеві програми

7.2.1 Мета розроблення Галузевих програм

7.2.2 Основні вимоги до Галузевих програм

7.3 Перспективні Схеми розвитку розподільних електричних мереж

7.3.1 Мета розроблення Схем розвитку розподільних електричних мереж

7.3.2 Основні вимоги до Схем розвитку розподільних електричних мереж

7.3.3 Основні шляхи розвитку розподільних електричних мереж

7.3.3.1 Заходи з підвищення надійності електричних мереж

7.3.3.2 Заходи із забезпечення показників якості електроенергії

7.3.3.3 Заходи щодо підвищення ефективності та безпеки експлуатації електричних мереж

7.3.3.4 Заходи щодо зниження технологічних витрат електроенергії

7.3.3.5 Заходи щодо підвищення пропускної здатності розподільних електричних мереж

7.4 Інвестиційні програми

7.4.1 Розроблення інвестиційних програм

7.4.2 Розгляд та схвалення інвестиційних програм

7.4.3 Погодження інвестиційних програм

7.5 Проекти будівництва

8 Керування технічною політикою

8.1 Основні методи керування технічною політикою

8.2 Програма науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

8.2.1 Основні напрями програми науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

8.2.2 Експериментальне впровадження нових видів електроустаткування, конструкцій і матеріалів (пілотні проекти)

8.3 Удосконалення проектування об'єктів розподільних електричних мереж

Додаток А Рекомендовані характеристики об’єктів розподільних електричних мережах

Додаток Б Рекомендовані характеристики автоматизованих систем об’єктів розподільних електричних мережах

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на виконання вимог статті 7 Закону України «Про електроенергетику» з метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання споживачам електричної енергії. Стандарт встановлює основні напрями побудови та експлуатації електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України в частині розвитку магістральних та розподільних електричних мереж, забезпеченні їх надійності та визначення технічних параметрів експлуатації обладнання електричних мереж.

Згідно із Законом України «Про електроенергетику» та Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Міненерговугілля України є центральним органом виконавчої влади, який здійснює формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

Технічна політика у сфері побудови та експлуатації електричних мереж є складовою державної політики в електроенергетичному комплексі. В основі проведення технічної політики в електроенергетичному комплексі лежить забезпечення надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) та ефективного управління інноваційним розвитком об’єктів електроенергетики.

Головними стратегічними цілями технічної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, є підвищення технічного рівня, надійності та екологічної безпеки об'єктів електричних мереж.

В умовах реформування відносин власності в енергетиці технічна політика є дієвим інструментом, який реалізує положення Закону України «Про електроенергетику» в частині створення державою умов для розвитку і підвищення технічного рівня електроенергетики.

Електричні мережі ОЕС України складаються з високовольтних (магістральних і міждержавних) електричних мереж та розподільних (місцевих) електричних мереж. У зв’язку із зазначеним виникає потреба у розробленні нормативного документа з технічної політики у сфері побудові та експлуатації магістральних і розподільних електричних мереж, який, враховуючи особливості власності в енергетиці, складається з двох частин:

1. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж;

2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж.

Для вирішення завдання оптимального розвитку і підвищення технічного рівня електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України, забезпечення надійності та екологічної безпеки об'єктів електроенергетики Міненерговугілля України у 2012 році прийнято документ «Побудова і експлуатація електричних мереж. Технічна політика» (далі – Технічна політика), затверджений 15.10.2012 р. заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості С.Чехом.

Технічна політика у сфері побудови та експлуатації електричних мереж визначає основні напрями функціонування і розвитку магістральних, міждержавних та розподільних (місцевих) мереж у короткостроковій і довгостроковій перспективі через сукупність взаємозалежних технічних вимог, які, акцентуючи увагу на найбільш прогресивних технічних рішеннях, визначають перелік і межі застосування тих або інших технічних рішень, устаткування і технологій, спрямованих на підвищення технічного рівня процесів передавання, перетворення та розподілу електроенергії, рівня керування, експлуатації і перспективного розвитку електричних мереж.

На основі Технічної політики має бути розроблено нормативно-технічні документи (стандарти, регламенти, норми, правила тощо) і нормативно-правові акти, які визначатимуть пріоритети та правила застосування технічних рішень у ході реалізації програм нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів електроенергетики.

Нову редакцію Технічної політики розроблено у зв’язку з настанням терміну перевірення документа. В подальшому Технічна політика підлягає перегляду та корегуванню один раз на п’ять років.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

СТАНДАРТ ОПЕРАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА
Частина 2 Т
ехнічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж (далі – Технічна політика) визначає основні напрями і шляхи підвищення ефективності функціонування і розвитку розподільних (місцевих) електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (154) кВ.

Технічна політика встановлює сукупність управлінських, технічних і організаційних заходів на найближчу та довгострокову перспективу, спрямованих на підвищення технічного рівня та ефективності функціонування розподільних електричних мереж, їх надійності й безпеки на основі апробованих під час експлуатації та науково - обґрунтованих технічних рішень і технологій.

1.2 Цю Технічну політику призначено для застосування ліцензіатами з передачі та постачання електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за регульованим тарифом (далі - підприємства електричних мереж); ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами і його відокремленими структурними підрозділами при узгодженні технічних вимог приєднання користувачів і схем розвитку їх електричних мереж, а також центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

Вимоги Технічної політики щодо засобів запобігання аварійним або надзвичайним ситуаціям в об’єднаній енергетичній системі (далі – ОЕС) України і ліквідації їх наслідків (впровадження нових систем протиаварійної автоматики та захисту, засобів зв’язку, диспетчерського і оперативно-технологічного управління, допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування ОЕС України та паралельної роботи у складі ОЕС України) є обов’язковими для суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі України, та рекомендуються до застосування іншими суб’єктами електроенергетики, які здійснюють господарську діяльність з передачі і розподілу електричної енергії, з метою підвищення рівня безпеки виконуваних ними робіт та надання послуг.

1.3 Технічну політику рекомендовано для використання науково-дослідними, проектними, ремонтними, будівельними. монтажними і налагоджувальними організаціями, які виконують роботи із забезпечення функціонування розподільних електричних мереж у рамках договірних відносин (угод) з ліцензіатами та з іншими власниками об'єктів розподільних електричних мереж.

Цю Технічну політику рекомендовано використовувати під час розроблення і реалізації:

-  державних і галузевих програм розвитку розподільних електричних мереж;

-  Схем перспективного розвитку розподільних електричних мереж;

-  інвестиційних програм підприємств електричних мереж;

-  проектів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів електричних мереж (включаючи системи управління, зв’язку, захисту, діагностики тощо);

-  програм науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері електромережевого будівництва;

-  проектів нормативних документів, технічних рішень тощо.

Цю Технічну політику рекомендовано застосовувати також у разі:

-  видачі обґрунтованих технічних умов для нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів розподільних електричних мереж;

-  освоєння нових технологій будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів розподільних електричних мереж;

-  випуску нових конструкцій і матеріалів для електромережевого будівництва;

-  розроблення автоматизованих систем управління технологічними процесами і обліку електричної енергії, контролю показників якості електричної енергії, систем діагностики обладнання, передавання інформації та зв’язку тощо;

-  проведення експертизи технічних умов для нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів розподільних електричних мереж;

-  проведення експертизи виконуваних проектів та вибраного для використання обладнання об’єктів розподільних електричних мереж.

1.4 Ця Технічна політика не містить норм щодо регулювання економічної діяльності суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики та господарюючих суб'єктів, які діють на суміжних ринках, установлення яких відповідно до чинного законодавства покладено на орган, що здійснює державне регулювання діяльності у сфері енергетики та комунальних послуг.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України від 16.10.1997 № 575/97- ВР «Про електроенергетику» Закон України від 24.10.2013 № 663-VII «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»

Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV «Про державні цільові програми»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»

Постанова НКРЕ від 13.12.2012 №1627 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії»

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ ІЕС 61850:2013 Комунікаційні мережі та системи на підстанціях

ДСТУ ІЕС 61968:2013 Інтеграція прикладних програм в електромереж­них підприємствах

ДСТУ ІЕС 61970:2013 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту

ДСТУ ISO 9001-2009 (ISO 9001:2008) Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ EN 50160:2014 Характеристики напруги електропос­тачання в електричних мережах загальної призначеності

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразо­ватели и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (Системи електропостачання, мережі, джерела, перетворювачі і приймачі електричної енергії. Номінальні напруги понад 1000В)

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних зачобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)

ГКД 340.000.001-95 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Загальні методичні положення

ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика, Енергосистеми і електричні мережі і

СОУ-Н ЕЕ 20.178 – 2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова,

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-68;2012 Стійкість енергосистем. Керівні вказівки

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014 Виконання Схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила

ПУЕ:2014 Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). – К.: Міненерговугілля України, 2014.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com