ДСТУ EN ISO 15027-1:2007 Гідрокостюми. Частина 1. Страхувальні гідрокостюми. Технічні вимоги та вимоги безпеки (EN ІSO 15027-1:2002, ІDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 15027-1:2007 Гідрокостюми. Частина 1. Страхувальні гідрокостюми. Технічні вимоги та вимоги безпеки (EN ІSO 15027-1:2002, ІDT)
Дата початку дії01.07.2009
Дата прийняття04.12.2007
Дата скасування дії 01.02.2018
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN ISO 15027-1:2017
Затверджуючий документНаказ від 04.12.2007 № 344 Про затвердження національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа15027-1:2007
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Додаткові дані Скасовано згідно з наказом від 28.12.2017 № 490


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГІДРОКОСТЮМИ
Частина 1. Страхувальні гідрокостюми Технічні вимоги та вимоги безпеки

(EN ISO 15027-1:2002, IDТ)
ДСТУ EN ISO 15027-1:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-виробниче підприємство «Катран», Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Данилевський, А. Єременко, О. Бараннік

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 344 з 2009-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN ISO 15027-1:2002 відповідає EN ISO 15027-1:2002 Immersion suits — Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (Гідрокостюми. Частина 1. Страхувальні гідро­костюми. Технічні вимоги та вимоги безпеки) І внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В 1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі І будь-яким спо­собом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

5 Марковання

Додаток А Настанови для виробників, користувачів, перевіряльників і Інспекторів з охорони праці щодо сфери застосування і властивостей гідрокостюмів (зокрема теплоізоляційних) згідно зі стандартами EN ISO

Додаток ZA Розділи цього стандарту, які відповідають суттєвим вимогам або іншим положенням Директив ЄС

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 15027-1:2002 Immersion suits — Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (Гідрокостюми. Частина 1. Страхувальні гідрокостюми. Технічні вимоги та вимоги безпеки).

EN ISO 15027-1:2002 було розроблено технічним комітетом CEN/TC 162 «Захисний одяг, засоби захисту рук і рятувальні жилети», секретаріат якого очолює Німецький Інститут зі Стандартизації DIN, спільно з технічним комітетом ISO/TC 188 «Малі плавзасоби».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Передмову до EN ISO 15027-1», Інформацію стосовно цього стандарту долучено до «Національного вступу»;

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ», «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, розділ «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у довідковому додатку ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту, наведено взає­мозв’язок з Директивою ЄС;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

EN 340, ISO 188, EN 15027-2 І EN 15027-3:2002, на які є посилання у цьому стандарті, прийнято в Україні як національні ДСТУ EN 3402001 (EN 340:1993, IDT), ДСТУ ISO 188:2005 (ISO 188:1998, IDT), ДСТУ EN IS015027-22007 (EN IS015027-22002, IDT) і ДСТУ EN IS015027-32007 (EN 15027-32002, IDT).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГІДРОКОСТЮМИ
Частина 1. Страхувальні гідрокостюми Технічні вимоги та вимоги безпеки

ГИДРОКОСТЮМЫ
Часть 1. Страховочные гидрокостюмы Технические требования и требования безопасности

IMMERSION SUITS
Part 1: Constant wear suits Requirements and safety requirements

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги щодо конструкції, технічних характеристик, безпечності гідрокос­тюмів і методів їх випробовування.

Цей стандарт установлює вимоги до страхувальних гідрокостюмів.

Вимоги до рятувальних гідрокостюмів визначено в EN ISO 15027-2, вимоги щодо методів випро­бовування гідрокостюмів обох типів встановлено в EN ISO 15027-3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 340 Protective clothing — General requirements

EN 1095 Deck safety harness and safety line for use on recreational craft — Safety requirements and test methods

EN IS0 13934-1 Textiles — Tensile properties of fabrics — Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (IS013934-1:1999)

EN IS013934-2 Textiles —Tensile properties of fabrics — Part 2: Determination of maximum force using the grab method (ISO 13934-2:1999)

ISO 105-B04 Textiles — Tests for colour fastness — Part B04: Colour fastness to artificial weathering: Xenon arc fading lamp test

ISO  188 Rubber, vulcanised or thermoplastic — Accelerated ageing and heat-resistance tests

ISO 1421 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of tensile strength and elongation at break

ISO 2411:1991 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of coating adhesion

ISO 3801 Textiles — Woven fabrics — Determination of mass per unit length and mass per unit area

ISO 4674 Fabrics coated with rubber or plastics — Determination of tear resistance

ISO 7854 Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of resistance to damage by flexing

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests

prEN ISO 12402-2:2000 Personal flotation devices — Part 2: Class В (offshore lifejackets, extreme conditions — 275 N), safety requirements (ISO/DIS 12402-2:2000)

prEN IS0 12402-3:2000 Personal flotation devices — Part 3: Class С (offshore lifejackets —150 N), safety requirements (ISO/DIS 12402-3:2000)

prEN IS0 12402-4:2000 Personal flotation devices — Part 4: Class D (inland/close to shore lifejackets — 100 N), safety requirements (ISO/DIS 12402-4:2000)

prEN ISO 12402-5:2000 Personal flotation devices — Part 5: Class E (buoyancy aids — 50 N), safety requirement (ISO/DIS 12402-5:2000)

prEN IS0 12402-8:2000 Personal flotation devices — Part 8: Additional items, safety requirements and test methods (ISO/DIS 12402-8:2000)

EN IS015027-2 Immersion suits — Part 2: Abandonment suits, requirements including safety (IS015027-22002)

EN ISO 15027-3:2002 Immersion suits — Part 3: Test methods (ISO 15027-3:2002)

AATCC Method 30:1981 Fungicides, evaluation on textiles: mildew and rot-resistance of textiles[1] International Convention for the Safety of Life at Sea (IMO), 1974, amendment 1983[2].

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 340 Одяг захисний. Загальні вимоги

EN 1095 Ремені безпеки палубні прив’язні І троси страхувальні для оснащення прогулянкових су­ден. Вимоги безпеки та методи випробовування

EN ISO 13934-1 Текстиль. Властивості тканин під час розтягування. Частина 1. Визначання мак­симальної прикладеної сили І відносного видовження тканини за максимальної прикладеної сили ме­тодом смужки

EN ISO 13934-2 Текстиль. Властивості тканин під час розтягування. Частина 2. Визначання мак­симальної прикладеної сили греб-методом

ISO 105-В04 Текстиль. Випробовування на стійкість кольору. Частина В04: стійкість кольору до атмосферних впливів: ксенонова дугова лампа

ISO 188 Гума. Методи випробовування на пришвидшене старіння чи теплостійкість ISO 1421 Тканини з гумовим чи полімерним покриттям. Визначання розривної міцності І розрив­ного видовження

ISO 2411:1991 Тканини з гумовим чи полімерним покриттям. Визначання адгезії покриття

ISO 3801 Текстиль. Ткані вироби. Визначення маси на одиницю довжини та маси на одиницю площі

ISO 4674 Тканини з гумовим чи полімерним покриттям. Визначання опору на розрив

ISO 7854 Тканини з гумовим чи полімерним покриттям. Визначення опірності до пошкодження під час багаторазового згинання

ISO 9227 Випробовування на корозієтривкість у штучній атмосфері. Випробовування в сольовому тумані

prEN ISO 12402-2:2000 Засоби рятування на воді індивідуальні. Частина 2. Рятувальні жилети, рівень якості 275. Вимоги безпеки

prEN ISO 12402-3:2000 Засоби рятування на воді індивідуальні. Частина 3. Рятувальні жилети, рівень якості 150. Вимоги безпеки

prEN ISO 12402-4:2000 Засоби рятування на воді індивідуальні. Частина 4. Рятувальні жилети, рівень якості 100. Вимоги безпеки

prEN ISO 12402-5:2000 Засоби рятування на воді індивідуальні. Частина 5. Допоміжні засоби забезпечення плавучості (рівень 50). Вимоги безпеки

prEN ISO 12402-8:2000 Засоби рятування на воді Індивідуальні. Частина 8. Допоміжні пристосу­вання. Вимоги безпеки і методи випробовування

EN ISO 15027-2: 2002 Гідрокостюми. Частина 2. Рятувальні гідрокостюми. Технічні вимоги та ви­моги безпеки (ISO 15027-2:2002)

EN ISO 15027-3:2002 Пдрокостюми. Частина 3. Методи випробовування (ISO 15027-3:2002) ААТСС Метод 30:1981 Випробовування тканин на опірність фунгіцидам: цвілі, гнилизні тощо1* Міжнародна конвенція про охорону людського життя на морі (Міжнародна морська організація (ММО), 1974 p., зміна від 1983 р.)2*.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ