ГКД 34.35.406-96 Контроль хімічного складу димових газів котлів ТЕС. Методичні вказівки з налагодження та експлуатації стаціонарних багатокомпонентних газоаналізаторів

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18663 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГКД 34.35.406-96 Контроль хімічного складу димових газів котлів ТЕС. Методичні вказівки з налагодження та експлуатації стаціонарних багатокомпонентних газоаналізаторів
Дата початку дії01.05.1998
Дата прийняття15.01.1996
СтатусДіючий
Вид документаГКД (Галузевий керівний документ)
Шифр документа34.35.406-96
РозробникДержавне підприємство ДонОРГРЕС
Орган, що прийнявДержавне підприємство ДонОРГРЕС

Міністерство енергетики України

ГКД 34.35.406-96

КОНТРОЛЬ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ КОТЛІВ ТЕС

Методичні вказівки з налагодження та експлуатації стаціонарних
багатокомпонентних газоаналізаторів

НДІЕнергетики
Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО ДонОРГРЕС УНВО “Енергопрогрес”

2 ВИКОНАВЕЦЬ В.Ф. Рухляда

3 ЗАТВЕРДЖЕНО 1996-01-15 Міністерством енергетики та електрифікації України, В А. Лучнікоб

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2001 рік

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Принцип дії та основні технічні характеристики багатокомпонентних газоаналізаторів серій 300ФА і “Марс-5

5 Загальні вимоги до встановлення стаціонарних багатокомпонентних газоаналізаторів на ТЕС

6 Організація налагоджувальних робіт

7 Виконання налагоджувальних робіт

8 Організація експлуатації

8.1 Вимоги до організаційного забезпечення

8.2 Вимоги до персоналу

8.3 Вимоги до матеріально-технічного забезпечення

8.4 Вимоги до метрологічного забезпечення

Додаток А Рекомендації з виготовлення та встановлення забірного пристрою

Вступ

Проблема підвищення ефективності впровадження природоохоронних заходів у галузі енергетики набуває дедалі більшої актуальності.

Повільне розв’язання гострих екологічних проблем здебільшого пов’язане з незадовільним станом екологічного контролю на ТЕС і його приладозабезпеченням. Ці обставини є наслідком впливу ряду об’єктивних і суб’єктивних факторів, основні з яких - погана забезпеченість ринку приладами екологічного призначення, у багатьох випадках незадовільна для ТЕС якість розробок, висока вартість приладів, значні експлуатаційні витрати, недоскональність і неповнота нормативної бази, що регламентує мінімальний обсяг оснащення ТЕС приладами екологічного контролю (стаціонарних і переносних), відсутність ідеології і довготермінової концепції приладного й методичного забезпечення природоохоронної діяльності в галузі.

У структурі шкідливих викидів продуктів промислової діяльності ТЕС у навколишнє середовище визначальними є викиди в атмосферу токсичних речовин із вихідними газами котельних установок.

У 1992 р. Міненерго України фінансувало розробку двох типів стаціонарних багатокомпонентних газоаналізаторів шкідливих викидів у атмосферу з димовими газами ТЕС : 304ФА-01 (НВО “Аналитприбор", м.Київ) і "Марс-5" (МП “Екомак”, м.Київ). Зазначені прилади випускаються в різних модифікаціях(відповідно серії 300 ФА і "Марс-5"), атестовані органами Держстандарту України, пройшли відомчі експлуатаційні випробування й рекомендовані для введення в дію на підприємствах галузі.

Цей нормативний документ регламентує:

- єдиний методологічний підхід до запровадження на ТЕС Міненерго України стаціонарних багатокомпонентних газоаналізаторів;

- рекомендації щодо скорочення строків і трудозатрат на введення їх у дію;

- рекомендації щодо організації раціональної експлуатації цих приладів.

КОНТРОЛЬ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ
КОТЛІВ ТЕС

Методичні вказівки з налагодження та експлуатації
стаціонарних багатокомпонентних газоаналізаторів

КОНТРОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
КОТЛОВ ТЭС

Методические указания по наладке и эксплуатации
стационарных многокомпонентных газоанализаторов

Чинний від 1998-05-01

1 Галузь використання

Ці методичні вказівки поширюються на всі види робіт із налагодження та експлуатації стаціонарних багатокомпонентних газоаналізаторів серій 300ФА, “Марс-5” і встановлюють порядок організації та виконання цих робіт у цехах теплової автоматики й вимірювань ТЕС Міненерго України, а також у аналогічних цехах та підрозділах підприємств галузі, що займаються питаннями екологічного контролю на ТЕС.

2 Нормативні посилання

У цих методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия;

- ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия;

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. - Затв. наказом Держнаглядохоронпраці 18.10.94;

- Правила устройства электроустановок. - 6-е изд., перераб. и доп.- m.: Энергоатомиздат, 1986. - Зі змінами та доповненнями;

- ГКД 34.12.102-95 Навчання, інструктажі перевірка знань працівників підприємств, установ, організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання. Положення. - Затв. Міненерго України. 08.09.95;

- РД 34.02.303-91 Отраслевая инструкция по нормированию вредних выбросов в атмосферу для тепловых электростанций и котельных - Затв. Відділом охорони природи Міненерго СРСР 28.06.91;

- РД 34.02.306-91 Правила организации контроля за выбросами в атмосферу на тепловых электростанциях и котельных- Затв. Відділом охорони природи Міненерго СРСР 15.03.91;

- РД 34.03.201 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанции и тегїловьіх сетей.- Затв. ЦК Профспілки 26.10.83, Упр. з ТБ і ПС Міненерго СРСР 05.11.83;

- РД 34.03.202 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. - Затв. ЦК Профспілки/21.08.85, Упр. з ТБ і ПС Міненерго СРСР 10.09.85;

- РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений: РДПр 34-38-031-04. - Затв. Міненерго СРСР 06.08:84;

- РД 34.20.406-89 Правила производства и приемки пусконаладочных работ на тепловых электростанциях.- Затв. Міненерго СРСР 24.08.89;

- РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.-Затв. Міненерго СРСР 2O.O2.89;

- РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций.-Затв. Міненерго СРСР 30.05.88.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com