ВНТП 12-92 КД Тимчасові норми технологічного проектування підприємств з виробництва консервів для дитячого харчування

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ВНТП 12-92 КД Тимчасові норми технологічного проектування підприємств з виробництва консервів для дитячого харчування
Дата початку дії01.01.1993
Дата прийняття14.03.1985
Дата скасування дії 01.01.1996
СтатусНедіючий
Мова документаРосійська
Новий документВНТП-СГіП-46-25.96 Проектування підприємств плодоовочевої консервної промисловості (ч. І, II)
Затверджуючий документНаказ від 14.03.1985
Вид документаВНТП (Відомчі Норми Технологічного Проектування)
Шифр документа12-92
РозробникНемає даних


ВСН 14-86 Відомчі виробничі норми витрат матеріалів у будівництві. Збірник 05. Відкриті розподільні пристрої напругою 35 кВ і вище

ГОСТ 23790-79. Покриття з деревини фосфатне вогнезахисне. Технічні умови

ГОСТ 23791-79. Покриття із сталі фосфатне вогнезахисне. Технічні умови

ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю

Довідковий посібник до СНиП 2.04.03-85 Проектування установок з фільтр-пресами для зневоднення осадів стічних вод

Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів провадження робіт для сільськогосподарського будівництва

СН 496-77. Тимчасова інструкція з проектування споруд для очищення поверхневих стічних вод

СН 527-80 Інструкція з проектування технологічних сталевих трубопроводів Ру до 10 МПа

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни

СНиП 2.04.03-85 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Зміна № 1

СНиП 2.04.03-85. Каналізація. Зовнішні мережі і споруди

СНиП 2.05.11-83. Внутрішньогосподарські автомобільні дороги в колгоспах, радгоспах і інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будівлі. Зміна № 1

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будівлі. Зміна № 2 (національна)

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі. Зміна № 3

СНиП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі


ГОСТ 23476-79 Арматура контактної мережі трамваю та тролейбусу. Загальні технічні умови

Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII Про природно-заповідний фонд України

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.01.2023 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2021 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2022 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.08.2023 року

Реєстр законодавчих та нормативних документів системи екологічного менеджменту станом на 01.03.2023 року

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Ассоциация "АГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ"
ГИПРОПЛОДООВОЩХОЗ

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ
технологического проектирования предприятий
по производству консервов для детского питания

ВНТП 12-92 КД

Соответствует официальному тексту

Москва 1992 г.

Временные нормы технологического
проектирования предприятий по
производству консервов для
детского питания

Проектирование предприятий (цехов) по производству плодоовощных консервов для детского питания является важнейшим условием осуществления широкомасштабной правительственной программы по созданию индустрии детского питания в СССР.

Учитывая, что производство консервов для детей отличается от производства консервов общего назначения специфическими требованиями к технологии, оборудованию, санитарному режиму, химико-техническому контролю и фактически представляет собой отдельную подотрасль, возникла необходимость в разработке норм технологического проектирования предприятий по производству консервов для детского питания.

Внемены институтом Гипроплодоовощхоз г. Одесса

Утверждены Ассоциацией Агропромнаучпроект при Минсельхозе Российской Федерации

Срок введения в действие с 01.01.93 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положений

2. Проектная мощность. Фонд рабочего времени. Режим работы предприятия

3. Основные нормативы для разработки технологической части проекта предприятия по производству консервов для детского притания

3.1. Основные принципы организаций производства консервов для детского питания

3.2. Сырье

3.3. Тара

4. Основные требования к ведению технологических процессов и оборудованию при производстве консервов для детского питания

4.1. Технологический процесс

4.2. Технологическое оборудование

5. Механизация технологических операций

5.1. Механизация трудоемких операций в технологических линиях

5.2. Механизация погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ

5.3. Доля ручного труда в основном и вспомогательном производстве

6. Техника безопасности и промышленная санитария

7. Потребность в воде, тепловой и электрической энергии на технологические нужды

6. Штаты производственных рабочих, ИГР и служащих

9. Склады

9.1. Склады сырья, полуфабрикатов и основных материалов

9.2. Склады тары и тароупаковочных материалов

9.3. Склад готовой продукции

9.4. Хозяйственно-материальные склады

10. Подсобно-вспомогательные производства и помещения

10.1. Ремонтно-механичесние мастерские

10.2. Пункт технического обслуживания напольного электротранспорта

10.3. Транспортные цехи

11. Производственная лаборатория

11.1. Общие положения

11.2. Требования к объемно-планировочным решениям при проектировании лаборатории

11.3. Основные санитарно-гигиенические и технологические требования

12. Требования НОТ при проектировании

13. Технологические требования к архитектурно строительной, санитарно-технической и другим частям проекта

13.1. Архитектурно-строительная часть

13.2. Водоснабжение и канализация

13.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование

13.4. Теплоснабжение

13.5. Электроснабжение и электрооборудование

13.6. Электроосведение

14. Автоматизация производственных процессов и управление производством

15. Связь и сигнализация

16. Противопожарные мероприятия

17. Охрана окружающей среды

18. Прогрессивные показатели технического уровня производства.

Приложения

1. Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

2. Классификация основных помещений по условиям среды и правилам устройства электроустановок (ПУЭ)

3. Норматив годового фонда рабочего времени в полнозагруженных сменах

4. Наименование отходов и рекомендации по их использованию

5. Физические свойства сырья

6. Тара стеклянная для консервов ... детского питания

7. Банки металлические для консервов детского питания

8. Нормы потерь стеклянной консервной тары при транспортировании, хранении, в процессе производства

9. Ящики из гофрированного картона для упаковки консервов

10. Основное технологическое оборудование предприятий по производству консервов для детского питания

11. Ориентировочная вместимость сетки автоклава

12. Ориентировочные нормы потребности в воде на технологические нужды

13. Ориентировочные нормы потребности в тепловой энергии на технологические нужды при производстве консервов для детского питания

14. Ориентировочные нормы потребности в электрической энергии на технологические нужды при производстве консервов для детского питания

15. Технологическая трудоемкость производства

16. Штаты специалистов и служащих предприятий по производству консервов для детского питания

17. Предельные сроки хранения плодоовощного и фруктовоягодного сырья

18. Нормы складирования сырья

19. Характеристика бестарных пакетов готовой продукции. Удельная вместимость складов готовой продукции при хранении её в бестарных пакетах

20. Нормы складирования готовой продукции, основных и тароупаковочных материалов

21. Нормы размещения консервной продукции в тареоборудовании и складирование тары-оборудования

22. Ориентировочные характеристики ремонтных мастерских

23. Рекомендуемый штат производственной лаборатории

24. Состав и площади помещений лаборатории

25. Характеристика внутренней отделки помещений

26. Освещенность производственных и вспомогательных помещений

27. Оборудование к мебель производственных лабораторий

28. Основные водопотребляющие технологические операции

29. Удельные количества загрязнении, поступающих в сточные воды при первичной подготовке плодовощного сырья

30. Удельные количества загрязнений, переходящих в сточные воды при бланшировании сырья

31. Средние значения удельных количеств загрязнений, поступающих в сточные воды при стерилизации консервов для детского питания

32. Удельные количества загрязнений, поступающих в сточные воды при санитарной подготовке стеклотары

33. Внутренние расчетные температуры и относительная влажность воздуха, принимаемая для расчета строительных конструкций

34. Вредные вещества, выделяемые технологическим оборудованием

35. Тепловыделения от технологического оборудования

36. Влаговыделения от технологического оборудования

37. Категории основных потребителей эл ектроэнергии по надежности электроснабжения

38. Коэффициенты использования и реактивной мощности электроприемников

39. Прогрессивные показатели технического уровня производства плодоовощных консервов для детского питания на период до 1995 г.

40. Данные о средней цене единицы продукции, а также средней стоимости сырья и удельном весе её в материальных затратах и полной себестоимости (для корректировки прогрессивных показателей)

41. Ориентировочные нормы загрузки транспорта овощными и фруктовыми консервами.

В основу настоящих норм, разработанных впервые, пополнены "Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий плодоовощной консервной промышленности ВН ТП-12-91 К". При разработке настоящих норм использованы:

Отчет о научно-исследовательской работе "Разработать технико-экономические показатели для обоснования проекта норм технологического проектирования на 1991-1995 г.г.", выполненный научно производственным объединением "Консервпромкомплекс" в 1989 г.; "Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям при проектировании производственных лабораторий консервных заводов", разработанным ВНИИКП и СНГ (Москва); "Основные санитарно-технические и организационно-технические требования к предприятиям и цехам, вырабатывающим консервы для детского питания", утвержденные Минплодоовощхозом СССР 14.03.85 г. и согласованные заместителем Главного государственного врача СССР письмом № 123-5/777-14 от 27.12.84.

В нормы включены основные положения и нормативы по проектированию технологической части предприятий по производству консервов для детского питания, а также специальные требования к другим частям проектов, не предусмотренные действующими общесоюзными нормами.

Разработанные нормы учитывают особенности санитарно-гигиенических и организационно-технических требований к предприятиям по производству консервов для детского питания при выполнении всех частей проекта.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие кормы распространяются на проектно-сметную документацию для строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий (цехов) по производству консервов для детского питания, а также используются при обосновании целесообразности проектирования и строительства таких предприятий (цехов).

1.2. Предприятия по производству плодоовощных консервов Для детского питания проектируются лишь при наличии надежной сырьевой зоны, обеспечивающей поступление на переработку высококачественного экологически чистого сырья.

1.2.1. Для выявления наличия или возможности создания подобной сырьевой зоны разработке проектно-сметной документации пред шествует подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) или технико-экономических расчетов (ТЭР).

1.2.2. Эти ТЭО (ТЭР) содержат:

1. Подбор хозяйств (колхозов, совхозов, фермерских и арендаторских хозяйств), располагающих условиями для концентрации посевов овощей и плодовых насаждений, виноградников и ягодников в зоне.

Протяженность зоны с учетом состояния дорог и выбора транспортных средств должна обеспечить поступление сырья на завод в сжатые сроки, исключающие существенные изменения его качества при транспортировке.

Максимальные сроки доставки плодов и овощей на предприятие с момента их сбора не должны превышать:

2х часов для ягод , горошка зеленого (зерно в воде), лиственных овощей ;

3х часов для косточковых плодов и кабачков ;

6ти часов для семечковых плодов

и 10ти часов для тыквы, корнеплодов и прочих овощей.

При поступлении плодовых и ягодных полуфабрикатов с пунктов первичной переработки должны соблюдаться следующие сроки доставки их на предприятие с момента изготовления:

соки виноградный и яблочный свежеотжатые - не более 1 часа,

соки виноградный и яблочный, пюре плодовые и ягодные асептического хранения - не более 3х часов.

Указанные максимальные сроки транспортировки сырья и полу фабрикатов определяют возможный радиус сырьевой зоны и максимально допустимые расстояния между заводам и его пунктами первичной пере работки (в зависимости от состава перерабатываемых сырья и полу фабрикатов).

2. Подтверждение возможности производства в хозяйствах сырьевой зоны экологически чистого сырья. Это должно обеспечиваться созданием в сырьевых зонах предприятий по производству плодоовощных консервов для детей специальных хозяйств для выращивания экологически чистого сырья, базирующихся на комплексной системе защиты овощных посевов и садов с преимущественным применением биологических средств и минимальным использованием химических средств лишь в экологически безопасные периоды.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ