ДБН В.2.2-10-2001. Заклади охорони здоров`я (укр)

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 17042 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН В.2.2-10-2001. Заклади охорони здоров`я (укр)
Дата початку дії01.04.2001
Дата прийняття04.01.2001
СтатусДіючий
На замінуСН 535-81
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаВ.2.2-10-2001
РозробникАТ "Медінвестпроект"
Орган, що прийнявАТ "Медінвестпроект"


Витяг до ДБН В.2.2-10-2001 . Щодо площі приміщень аптечних закладів

ВСН 59-88. Електроустаткування житлових і суспільних будівель. Норми проектування (Держкомархітектури)

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12176-89 Кабелі, проводи й шнури. Методи перевірки на нерозповсюдження горіння

ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю

ДБН 360-92** Зміна №1. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 360-92** Зміна №4. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень (зі змінами станом на 21.06.2011)

ДБН Б.2.4-1-94. Планевання і забудова сільських поселень. Зміна №1.

ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об`єктів будівництва

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об`єктів будівництва. Зміна №1

ДБН В.2.2-10-2001 Будівлі і споруди. Заклади охорони здоров`я (рос)

ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров`я. Зміна № 2. Проект

ДБН В.2.2-10-2001. Заклади охорони здоров`я. Зміна N1

ДБН В.2.2-10-2001. Заклади охорони здоров’я. Зміна №2

ДБН В.2.2-7-98. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин

ДБН В.2.2-7-98. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Зміна №1

ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна

ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. Зміна N1

ДБН В.2.2-8-98. Поправка

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 1.

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 2

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 3

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 4 (рос)

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 4 (укр)

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна №5

ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. Поправка

ДБН В.2.5-20-2001. Газопостачання

ДБН В.2.5-20-2001. Газопостачання. Зміна № 1

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Зі змінами

НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні

Посібник 1.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок і розподіл припливного повітря

Посібник 10.91 до СНиП 2.04.05-91. Проектування антикорозійного захисту

Посібник 11.9 к СНиП 2.04.05-91. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для типових проектів

Посібник 12.91 до СНиП 2.04.05-91. Рекомендації з розрахунку інфільтрації зовнішнього повітря в одноповерхові виробничі будівлі

Посібник 13.91 до СНиП 2.04.05-91. Протипожежні вимоги до систем опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник 2.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок надходження теплоти сонячної радіації в приміщення

Посібник 3.91 до СНиП 2.04.05-91. Вентиляторні установки

Посібник 4.91 до СНиП 2.04.05-91. Протидимний захист при пожежі (2 редакція)

Посібник 5.91 до СНиП 2.04.05-91. Розміщення вентиляційного обладнання

Посібник 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Вогнестійкі повітроводи

Посібник 7.91 до СНиП 2.04.05-91. Схеми прокладки воздуховодів у будинку

Посібник 8.91 до СНиП 2.04.05-91. Чисельність персоналу з експлуатації систем опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

Посібник 9.91 до СНиП 2.04.05-91. Річна витрата енергії системами опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник з визначення товщин стінок сталевих труб, вибору марок, груп і категорій сталей для зовнішніх мереж водопостачання й каналізації

Посібник з обсягу і змісту технічної документації позамайданчикових систем водопостачання і каналізації

Посібник з проектування автоматизації та диспетчеризації систем водопостачання

Посібник з проектування градирень

Посібник з проектування систем водяного опалювання до СНиП 2.04.05-91

Посібник з проектування споруд для забору поверхневих вод

Посібник з проектування споруд для очищення і підготовки води

Проектування споруд для зневоднення осаду станцій очищення природних вод

СанПиН 2605-82. Санітарні норми й правила забезпечення інсоляцією житлових і громадських будинків і територій житлової забудови

СанПиН 5179-90 . Санітарні правила улаштування, обладнання і експлуатації лікарень, пологових будинків і інших лікувальних стаціонарів

СН 3077-84 Санітарні норми припустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків і на території житлової забудови

СН 535-81. Інструкція по проектуванню санітарно-епідеміологічних станцій (відмінений)

СНиП 2.01.02-85*. Протипожежні норми

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни

СНиП 2.04.07-86. Зміна N 1

СНиП 2.09.04-87 . Адміністративні та побутові будівлі. Зміна N 3 (ИБ "Нормування, стандартизація та сертифікація в будівництві" 3-2001; БСТ 7-2001)

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будівлі. Зміна № 2 (національна)

СНиП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі

СНиП 2.09.04-87. Зміна N 1

СНиП 2.11.01-85 Складські будинки. Поправка (БСТ 3-87)

СНиП ІІ-35-76. Котельні установки. Поправка

СНиП ІІ-35-76. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. 2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76)


Витяг до ДБН В.2.2-10-2001 . Щодо площі приміщень аптечних закладів

ДБН Б.1.1-16:2013 Склад та зміст містобудівного кадастру

ДБН Б.1.1-4-2009.Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування

ДБН В.2.2-10-2001 Будівлі і споруди. Заклади охорони здоров`я (рос)

ДБН В.2.2-10-2001. Заклади охорони здоров`я. Зміна N1

ДБН В.2.2-10-2001. Заклади охорони здоров’я. Зміна №2

ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди (рос)

ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (укр)

ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. Зміна № 1

ДБН В.2.2-15-2005 . Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-15-20ХХ Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Проект

ДБН В.2.2-17:2006. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-18:2007. Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.2-18:2007. Заклади соціального захисту населення (рос)

ДБН В.2.2-25:2009. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-28:2010. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 4 (рос)

ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення.

ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДБН В.3.2-2-2009. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт

ДСТУ Б EN 13779:2011 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDT)

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови

ДСТУ-3Т Б В.2.6-104:2010. Настанова. Улаштування вікон та дверей в стінах будинків.

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури.

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011. Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору и слуху.

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах

ДСТУ-Н Б В.2.5-62:2012 Настанова з проектування та монтажу систем опалення з застосуванням сталевих панельних радіаторів

Зведений Перелік міждержавних і державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, що діють на території України ( станом на 1 січня 2005 року)

Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 01.01.2008 року). Перелік діючих нормативних документів.

Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2006 р.)

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

Лист від 03.03.2007 № 03.2/391 "Лист від 03.03.2007 г. N 03.2/391"

Лист від 08.11.2006 № 17/12-1014 "Щодо нормативного забезпечення проблеми безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів житлового та громадського призначення"

Наказ від 02.02.2011 № 49 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Наказ від 12.11.2003 № 187 "Про затвердження Переліку об`єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи"

Наказ від 20.09.2013 р. № 454 "Про затвердження Зміни № 2 ДБН В.2.2-10-2001"

Наказ від 21.10.2004 № 195 "Про затвердження змін до нормативних документів у зв`язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об`єктів будівництва"і порядок введення їх в дію"

Наказ від 25.12.2009 № 886 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об`єктів і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

Наказ від 27.12.2006 № 841 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд"

Наказ від 29.09.2011 № 1037 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення"

Наказ від 30.01.2014 р.№ 37 "Про затвердження Переліку розробок на створення науково-технічної продукції з нормування і стандартизації у сфері будівництва та житлової політики на 2014 рік за бюджетною програмою (КПКВК 2751030)"

НАПБ Б.05.022-2006 Інструкція про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд. Зі змінами

НАПБ Б.07.027-2006. Методика розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи

Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2011 року)

Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2012 року)

Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2014 року)

Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2015 року)

Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2016 року)

Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.03.2013 року)

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (станом на 1 січня 2003 р.)

Постанова від 13.04.2011 № 471 Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року

Правила використання та забудови території міста Чернівці

Прийняті Мінрегіонбудом у 2013 році ДБН, ДСТУ та зміни до них

Рішення від 15.10.2014 № 92 Про розгляд висновків перевіряння державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України Про будівельні норми

Рішення від 21.02.2013 р. № 6 "Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у 2012 році та основні завдання на 2013 рік"

Рішення від 23.10.2014 № 93 Про здійснення супроводження підрозділами Мінрегіону чинних ДБН, СНиП та СН

Рішення НТР від 05.05.2014 р. № 48 "Про фінансування у 2014 році перехідних і нових наукових і науково-технічних розробок в межах бюджетної програми КПКВК 2751030"

Рішення НТР від 19.09.2013 р. № 147 "Про розгляд проекту Зміни № 2 ДБН В.2.2-10-2001"

Рішення НТР від 26.09.2013 р. № 160 "Про розгляд проекту Частини ІІ Тематичного плану робіт з нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики на 2013 рік"

Роз`яснення стосовно роз`яснення законодавства та державних норм при вирішенні питання будівництва бази відпочинку

Роз`яснення щодо вимог пожежної безпеки до кабелів і проводів, визначених в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"

СН 515-79. Інструкція по проектуванню будівель і споруд, пристосовуваних під лікувальні установи. Зміна N 1 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)

Щодо застосування норм СНиП 2.08.01-89 "Житлові будівлі" для проектування спальних корпусів-котеджів будинку відпочинку

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 
Будинки і споруди
 
ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

 
ДБН В.2.2-10-2001

 

Держбуд України

 

Київ – 2001


 

РОЗРОБЛЕНІ

AT медінвестпроект (арх. Касперт І.М.

- керівник; інж. Граб М.М.; арх. Лелеко О.Д.;

інж. Лісненко Л.О.; інж. Молдакова Л.М.;

інж. Мошненко Г.П.; інж. Стацевич В.І.;

інж. Пивовар П.М.; канд. Мед. наук Прокопович О.С.; лікар Чередник Є.В.)

за участі ВАТ КиївЗНДІЕП (канд. арх. Куцевич В.В.);

ЗАТ НВП медінжсервіс (інж. Бура Н.Т.,
інж. Козловський Л.М.); ГСЕУ МОЗ України (лікар-інспектор Скрипник А.П.); УНГЦ МОЗ України (доктор мед.наук Акименко В.Я., канд. Мед. наук Янко Н.М.)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків та споруд Держбуду України (канд. арх. Муляр Л.Х., арх. Авдієнко О.П., арх. Коротков В.Є., арх. Яценко Г.П., інж. Шестак В.П.)

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Наказом Держбуду України від 4 січня 2001 р. № 2 і введені у дію з 1 квітня 2001 р.

 


 ВСТУП

Ці Норми є складовою частиною системи нормативних документів на громадські будинки і споруди, базовим документом якої є ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки і споруди. Основні положення ".

Дані Норми за необхідності можуть доповнюватись Посібниками з проектування окремих видів і типів закладів охорони здоров'я.


 

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-10-2001 “Заклади охорони здоров’я, затверджена наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 і введена в дію з 1 квітня 2005 року

 

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.6. Слова: “згідно зі СНіП 2.01.02” замінити словами: "згідно ДБН В.1.1-7", далі за текстом.

Пункт 3.15. Слова: “висотою від рівня планувальної позначки землі до підлоги верхнього поверху не більше 26,5 м” замінити словами: "умовною висотою до 26,5 м включно".

Пункт 6.1. Слова: “вимоги ДБН В.2.2-9 (п.3.11)” замінити словами: "вимоги ДБН В.2.2-9 (пункт 3.11, 3.15)".

Пункт 7.63. Позначення “СНіП 2.04.08” замінити на: "ДБН В.2.5-20".

Пункт 7.68. доповнити другим абзацом:

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2017 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
61166, Харків, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com