ДСТУ 7146:2010 Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18846 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7146:2010 Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови
Дата початку дії01.07.2011
Дата прийняття18.02.2010
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 18.02.2010 № 48
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7146:2010
РозробникТехнічний комітет зі стандартизації «Вугілля та продукти його перероблення» (ТК 92)
Орган, що прийнявТехнічний комітет зі стандартизації «Вугілля та продукти його перероблення» (ТК 92)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ
Технічні умови

ДСТУ 7146:2010

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Вугілля та продукти його перероблення» (ТК 92)

РОЗРОБНИКИ: О. Золотко, канд. техн. наук; І. Івоніна; І. Курченко, канд. техн. наук; Я. Іноземцева, О. Моісеєнко; О. Рудавіна; П. Скляр (науковий керівник), канд. техн. наук; Ю. Філіппенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 18 лютого 2010 р. № 48

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосуванн

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

5 Транспортування та зберігання

6 Методи контролювання

7 Правила приймання

8 Гарантії виробника

Додаток А Перелік параметрів, що зазначають у сертифікаті генетичних, технологічних та якісних характеристик вугілля згідно з Міжнародною системою кодифікації вугілля середнього та високого рангів (позначення згідно з ГОСТ 27313-95 (ISO 1170-81))

Додаток Б Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ
Технічні умови

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ И АНТРАЦИТ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД
Технические условия

HARD COALS AND ANTHRACITES FOR DOMESTIC NEEDS
Specifications

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на кам’яне вугілля, антрацит та продукти їх перероблення (далі за текстом — вугілля), що використовують для побутових потреб.

Вимоги щодо безпечності вугілля викладено в 4.3 та розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2600-94 (ГОСТ 10478-93) (ISO 601-81, ISO 2590-73) Паливо тверде. Методи визначення миш’яку

ДСТУ 3472-96 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація

ДСТУ 3528-97 (ГОСТ 8606-93) (ISO 334-92) Паливо тверде мінеральне. Визначення загальної сірки. Метод Ешка

ДСТУ 4082-2002 Паливо тверде. Ситовий метод визначання гранулометричного складу

ДСТУ 4096-2002 Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань

ДСТУ ГОСТ 9326:2003 (ИСО 587-97) Паливо тверде мінеральне. Методи визначання хлору

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів щодо безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів щодо безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Система стандартів щодо безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные.Общие требования безопасности (Система стандартів щодо безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1137-64 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты. Правила приемки по качеству (Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та брикети. Правила приймання за якістю)

ГОСТ 1817-64 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты. Метод приготовления сборных проб (Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та брикети. Метод готування збірних проб)

ГОСТ 1916-75 Угли бурые, каменные, антрацит, брикеты угольные и сланцы горючие. Методы определения массовой доли минеральных примесей (породы) и мелочи (Вугілля буре, кам’яне, антрацит, брикети вугільні та сланці горючі. Методи визначання масової частки мінеральних домішок (породи) і дріб’язку)

ГОСТ 11014-81 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Ускоренный метод определения влаги (Вугілля буре, кам’яне, антрацит та горючі сланці. Прискорений метод визначання вологи)

ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-97) Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности (Паливо тверде мінеральне. Методи визначання зольності)

ГОСТ 11055-78 Угли бурые, каменные и антрацит. Радиационные методы определения зольности (Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Радіаційні методи визначання зольності)

ГОСТ 19242-73 Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков (Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація за розміром кусків)

ГОСТ 27313-95 (ИСО 1170-77) Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива (Паливо тверде мінеральне. Позначення показників якості та формули перерахунку результатів аналізування для різних станів палива)

ГОСТ 27314-91 (ИСО 589-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги (Паливо тверде мінеральне. Методи визначання вологи)

ГОСТ 30313-95 Угли каменные и антрациты (угли среднего и высокого рангов). Кодификация (Вугілля кам’яне та антрацит (вугілля середнього та високого рангів). Кодифікація).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДСП 201-97 Державні санітарні правила з охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97 № 201.

2 ДСП 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила. Підприємства вугільної промисловості, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 13.12.2002 № 468.

3 НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 14.07.97 № 208.

4 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені МОЗ СРСР 04.07.88 № 4630.

5 СанПин 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила з утримування територій населених місць), затверджені МОЗ СРСР 05.08.88 № 4690.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com