ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19803 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації
Дата початку дії01.09.2000
Дата прийняття23.02.2000
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 23.02.2000 № 166
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3943-2000
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки НАУ
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки НАУ


ГОСТ 2.004-88 Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ

ГОСТ 2.103-68 Єдина система конструкторської документації. Стадії розробки. Зміна № 2

ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75) ЄСКД. Стадії розробки

ГОСТ 2.104-68* ЄСКД. Основні написи

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

ГОСТ 2.106-96 Єдина система конструкторської документації. Текстові документи

ГОСТ 2.106-96 Єдина система конструкторської документації. Текстові документи. Зміна № 1

ГОСТ 2.109-73 Єдина система конструкторської документації. Основні вимоги до креслень. Зі змінами № 1-10

ГОСТ 2.118-73 Єдина система конструкторської документації. Технічна пропозиція

ГОСТ 2.118-73 Єдина система конструкторської документації. Технічна пропозиція. Зміна № 5

ГОСТ 2.119-73 Єдина система конструкторської документації. Ескізний проект. Зміна № 5

ГОСТ 2.119-73 ЄСКД. Ескізний проект

ГОСТ 2.120-73 Єдина система конструкторської документації. Технічний проект

ГОСТ 2.120-73 Єдина система конструкторської документації. Технічний проект. Зміна № 5

ГОСТ 2.302-68 Єдина система конструкторської документації. Масштаби

ГОСТ 2.302-68 Єдина система конструкторської документації. Масштаби. Зміна № 3

ГОСТ 2.317-69 Єдина система конструкторської документації. Аксонометричні проекції

ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та зберігання

ГОСТ 2.605-68 Плакати навчально-технічні

ГОСТ 2.701-84 (СТ СЭВ 651-77) ЄСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання

ГОСТ 2.802-74 Макетний метод проектування. Технічна інформація на робочому макеті

ГОСТ 2.803-77 Макетний метод проектування. Вимоги до конструкції і розмірам макетів і моделей

ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА
Склад, виклад та зміст документації

ДСТУ 3943-2000

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2000

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Національним науково-дослідним інститутом дизайну (м. Київ), Інститутом дизайну (м. Харків)

2 ВНЕСЕНО Технічним комітетом України зі стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 23 лютого 2000 р. № 166

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: Б. М. Герасимов, д-р техн. наук, проф., В. Л. Даниленко, канд. мистецтво- знав., проф., Л. О. Златопольський, канд. техн. наук, К. В. Людвічек, канд. техн. наук, Ю. П. Пятков, канд. техн. наук, проф., А. Л. Рубцов, В. О. Свірко (керівник розробки) канд. психол. наук, Р. С. Станкевич, канд. техн. наук, В. В. Сьомкін, канд. мистецтвознав., I. В. Шац, канд. техн. наук, М. I. Шейко, канд. техн. наук

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Скорочення

5 Загальні положення

6 Склад дизайн-ергономічної документації

6.1 Документи, розроблювані в складі ЦКП

6.2 Документи, розроблювані в процесі виконання НДР у сфері дизайну та ергономіки

6.3 Документи, розроблювані під час виконання НДР щодо створення продукції

6.4 Документи, розроблювані під час виконання дизайн-ергономічного проекту

7 Текстова дизайн-ергономічна документація

7.1 Дизайн-програма

7.2 Звіт за результатами НДР

7.3 Методична документація

7.4 Пояснювальна записка

7.5 Карта кольорофактурного та кольорографічного вирішення

7.6 Експертна документація

8 Графічні документи дизайн-ергономічного проекту

9 Облік, зберігання та внесення змін у дизайн-ергономічну документацію

Додаток А Вимоги до дизайн-макетів

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА
Склад, виклад та зміст документації

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА
Состав, изложение и содержание документации

DESIGN AND ERGONOMICS
Composition, exposition and maintenance of the documentation

Чинний від 2000 — 09—01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до. складу. викладу та змісту дизайн-еогономічної документації, яка розробляється (чи застосовується) під час створення продукції виробничо- технічного призначення, непродовольчих товарів народного споживання, а також об’єктів середовища життєдіяльності людини (далі — продукції).

Стандарт доповнює ЕСКД щодо вимог до дизайн-ергономічної документації на різних етапах розроблення та поставлення продукції на виробництво.

Положення стандарту поширюється також на окремі дизайн-ергономічні документи, що розробляються незалежно від проектування конкретної продукції.

Вимоги цього стандарту застосовуються усіма підприємствами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють дизайн-ергономічне проектування (далі — підприємствами).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2925—94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3008—95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3278—95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321—96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3899—99 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення

ДСТУ 3944—2000 Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво

ГОСТ 2.002—72 ЕСКД Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании

ГОСТ 2.004—88 ЕКСД Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

ГОСТ 2.103—68 ЕСКД Стадии разработки

ГОСТ 2.104—68 ЕСКД Основные надписи

ГОСТ 2.105—95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.106—96 ЕСКД Текстовые документы

ГОСТ 2.109—73 ЕСКД Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.118—73 ЕСКД Техническое предложение

ГОСТ 2.119—73 ЕСКД Эскизный проект

ГОСТ 2.120—73 ЕСКД Технический проект

ГОСТ 2.301 —68 ЕСКД Форматы

ГОСТ 2.302—68 ЕСКД Масштабы

ГОСТ 2.317—69 ЕСКД Аксонометрические проекции

ГОСТ 2.501—88 ЕСКД Правила учета и хранения

ГОСТ 2.605—68 ЕСКД Плакаты учебно-технические. Общие технические требования

ГОСТ 2.701—84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ 2.721 —74 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения

ГОСТ 2.801—74 ЕСКД Макетный метод проектирования. Геометрическая форма, размеры моделей

ГОСТ 2.802—74 ЕСКД Макетный метод проектирования. Техническая информация на рабочем месте

ГОСТ 2.803—77 ЕСКД Макетный метод проектирования. Требования к конструкции и размерам макетов и моделей

ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 13088—67 Колориметрия. Термины и буквенные обозначения

ГОСТ 16873—92 (ИСО 787/1—82) Пигменты и наполнители неорганические. Методы определения цвета и белизны.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ