ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20152 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDТ)
Дата початку дії01.10.2009
Дата прийняття04.12.2007
Дата скасування дії 01.01.2021
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN 61000-4-6:2019 (EN 61000-4-6:2014, IDT; IEC 61000-4-6:2013, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 04.12.2007 № 340 Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа61000-4-6:2007
РозробникНауково-дослідний інститут телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.01.2021 згідно з наказом від 04.12.2019 № 400


ДСТУ CISPR 14-2:2007 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (CІSPR 14-2:2001, ІDT)

ДСТУ EN 12016:2017 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість (EN 12016:2013, IDT)

ДСТУ EN 12405-1:2017 Лічильники газу. Пристрої перетворювання. Частина 1. Коригування об’єму (EN 12405-1:2005 + А2:2010, IDT)

ДСТУ EN 12405-2:2018 Лічильники газу. Пристрої перетворювання. Частина 2. Перетворювання в енергію (EN 12405-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 12405-3:2017 Лічильники газу. Пристрої перетворювання. Частина 3. Потокові комп’ютери (EN 12405-3:2015, IDT)

ДСТУ EN 16314:2017 Лічильники газу. Додаткові функції (EN 16314:2013, IDT)

ДСТУ EN 50065-2-1:2010 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-1. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем і обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у житловому й торговому середовищах і у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 50065-2-1:2003, IDT). З поправкою № 1

ДСТУ EN 50065-2-2:2010 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі (EN 50065-2-2:2003, IDТ)

ДСТУ EN 50065-2-3:2010 Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-3. Вимоги до несприйнятливості мережевого комунікаційного обладнання та систем діапазону частот від 3 кГц до 95 кГц, призначених для застосування електропостачальними та розподільчими організаціями (EN 50065-2-3:2003, IDT)

ДСТУ EN 50083-2:2017 Кабельні мережі для телевізійних і звукових сигналів інтерактивних служб. Частина 2. Електромагнітна сумісність обладнання (EN 50083-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 50121-3-2:2019 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Рухомий склад. Апаратура (EN 50121-3-2:2016, IDT)

ДСТУ EN 50121-4:2019 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 4. Емісія завад і несприйнятливість сигнальної та телекомунікаційної апаратури (EN 50121-4:2016, IDT)

ДСТУ EN 50121-5:2019 Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 5. Емісія завад і несприйнятливість стаціонарних установок електроживлення та апаратури (EN 50121-5:2017, IDТ)

ДСТУ EN 50240:2009 Обладнання для контактного зварювання. Вимоги до електромагнітної сумісності та методи випробування (EN 50240:2004, ІDT)

ДСТУ EN 50270:2016 Електромагнітна сумісність. Електричні прилади для виявлення та вимірювання горючих газів, токсичних газів або кисню (EN 50270:2015; EN 50270:2015/АС:2016-08, IDT)

ДСТУ EN 50293:2016 Сигнальні системи дорожнього руху. Електромагнітна сумісність (EN 50293:2012, IDT). З поправкою (ІПС № 9-2017)

ДСТУ EN 50470-1:2010 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 1. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Лічильники електричної енергії (класів точності A, B і C) (EN 50470-1:2006, IDT)

ДСТУ EN 50491-5-1:2016 Загальні вимоги до електронних систем житлових та громадських будівель (HBES) і систем автоматизації та керування будівлями (BACS). Частина 5-1. Вимоги до електромагнітної сумісності, умови та схеми проведення випробування (EN 50491-5-1:2010, ІDТ)

ДСТУ EN 50491-5-2:2016 Загальні вимоги до електронних систем житлових та громадських будівель (HBES) і систем автоматизації та керування будівлями (BACS). Частина 5-2. Вимоги до електромагнітної сумісності для HBES/BACS, використовуваних у житловому, комерційному середовищі та легкій промисловості (EN 50491-5-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 50491-5-3:2016 Загальні вимоги до електронних систем житлових та громадських будівель (HBES) і систем автоматизації та керування будівлями (BACS). Частина 5-3. Вимоги до електромагнітної сумісності для HBES/BACS, використовуваних у промисловому середовищі (EN 50491-5-3:2010, IDT)

ДСТУ EN 50550:2015 Пристрої захисту від перенапруги промислової частоти побутової та аналогічної призначеності (EN 50550:2011; AC:2012, IDT)

ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 55015:2017 Устатковання освітлювальне та аналогічне електричне. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад (EN 55015:2013; EN 55015:2013/A1:2015, IDT)

ДСТУ EN 55022:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання (EN 55022:2010; EN 55022:2010/AC:2011, IDT)

ДСТУ EN 55024:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості завад. Норми та методи вимірювання (EN 55024:2010; EN 55024:2010/А1:2015, IDТ)

ДСТУ EN 55032:2017 Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад (EN 55032:2015, IDT)

ДСТУ EN 55103-2:2018 Електромагнітна сумісність. Родовий стандарт. Професійна аудіо-, відео-, аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками для розважальних заходів. Частина 2. Несприйнятливість (EN 55103-2:2009; IS1:2012, IDT)

ДСТУ EN 60204-31:2016 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 31. Додаткові вимоги щодо безпеки та вимоги до електромагнітної сумісності швейних машин, установок і систем (EN 60204-31:2013, IDT)

ДСТУ EN 60255-26:2016 Реле вимірювальні та захисне обладнання. Частина 26. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60255-26:2013; EN 60255-26:2013/АС:2013, ІDT)

ДСТУ EN 60335-1:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2002; А1:2004; А2:2006; А11:2004; А12:2006; А13:2008; А14:2010; А15:2011; АС:2009; АС:2010; А1:2004/АС:2007; А12:2006/АС:2007, IDT)

ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; А11:2014; АС:2014; А13:2017, IDT; ІЕС 60335-1:2010, MOD)

ДСТУ EN 60601-1-2:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування (EN 60601-1-2:2007; АС:2010, IDT)

ДСТУ EN 60730-1:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2000, IDT)

ДСТУ EN 60730-1:2018 Пристрої автоматичні електричні керувальні. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2016, IDT; IEC 60730-1:2013, MOD + Cor 1:2014, IDT)

ДСТУ EN 60870-2-1:2018 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 2. Умови експлуатації. Розділ 1. Електроживлення та електромагнітна сумісність (EN 60870-2-1:1996, IDT; IEC 60870-2-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 60947-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (EN 60947-1:2007; A1:2011; A2:2014, IDT; IEC 60947-1:2007, A1:2010; A2:2014, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-3:2018 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-3. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Вимоги до пристроїв неконтактної дії з визначеним поводженням у разі відмови (EN 60947-5-3:2013, IDT, IEC 60947-5-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 60974-10:2016 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014; EN 60974-10:2014/А1:2015, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-1:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в житловому, комерційному середовищах та в середовищах легкої промисловості (EN 61000-6-1:2007, IDT; IEC 61000-6-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-2:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в промислових середовищах (EN 61000-6-2:2005, АС:2005, IDT; IEC 61000-6-2:2005, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-5:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання, застосовного в середовищі електричних станцій та підстанцій (EN 61000-6-5:2015, IDT; IEC 61000-6-5:2015, IDT)

ДСТУ EN 61058-1:2015 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61058-1:2002; EN 61058-1:2002/A2:2008, IDT)

ДСТУ EN 61131-2:2017 Контролери програмовні. Частина 2. Вимоги до устатковання та випробування (EN 61131-2:2007, IDT; IEC 61131-2:2007, IDT)

ДСТУ EN 61326-1:2016 Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61326-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 61439-1:2016 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила (EN 61439-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 61543:2018 Пристрої захисту, керовані диференційним струмом, побутової та аналогічної призначеності. Електромагнітна сумісність (EN 61543:1995; А11:2003; А12:2005; А2:2006, IDT; IEC 61543:1995; А2:2005, IDT)

ДСТУ EN 61547:2016 Електромагнітна сумісність. Обладнання для загального освітлення. Вимоги до завадостійкості (EN 61547:2009, IDT)

ДСТУ EN 61812-1:2018 Реле часу промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування (EN 61812-1:2011, IDT; IEC 61812-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 62020:2013 Електричне приладдя. Пристрої контролю сили різницевого струму побутової та аналогічної призначеності (EN 62020:1998, IDT + EN 62020:1998/A1:2005, IDT)

ДСТУ EN 62026-1:2016 Апаратура комутаційна низьковольтна та апаратура керування. Інтерфейси між пристроєм і контролером (ІПК). Частина 1. Загальні правила (EN 62026-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 62052-21:2016 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 21. Засоби тарифікації та керування навантагою (EN 62052-21:2004, IDT)

ДСТУ EN 62115:2015 Іграшки електричні. Безпека (EN 62115:2005; А2:2011; А11:2012; А2:2011/АС:2011; А11:2012/АС:2013; А12:2015, IDТ)

ДСТУ EN 62310-2:2016 Системи перемикання статичні. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (ЕМС) (EN 62310-2:2007, IDT)

ДСТУ EN 62606:2017 Пристрої виявлення дугового замикання. Загальні вимоги (EN 62606:2013, IDT)

ДСТУ EN 62841-1:2017 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 62841-1:2015; АС:2015, IDT; IEC 62841-1:2014, MOD; Cor 2:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 13856-3:2016 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 3. Основні принципи побудови та випробування чутливих до тиску обмежувачів, пластин, проводів та аналогічних пристроїв (EN ISO 13856-3:2013, IDT; ІSO 13856-3:2013, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ETSІ EN 301489-1:2005, ІDT)

ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2019 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), IDT)

ДСТУ IEC 60947-3:2010 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, роз`єднувачі, вимикачі-роз`єднувачі та комбінації запобіжник-комутаційний апарат (IEC 60947-3:2008, IDT)

ДСТУ IEC 60987:2010 Атомні електростанції. Прилади та засоби керування, важливі для безпеки. Вимоги до проектування технічних засобів для комп’ютерних систем (IEC 60987:2007, IDT)

ДСТУ IEC 61298-3:2009 Пристрої вимірювання та керування у промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 3. Випробування для визначення впливу зовнішніх чинників (ІЕС 61298-3:2008, IDT)

ДСТУ IEC 61850-3:2018 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 3. Загальні технічні вимоги (IEC 61850-3:2013, IDT)

ДСТУ IEC 62052-11:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії (ІЕС 62052-11:2003, IDТ)

ДСТУ IEC/TS 61000-6-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання електричних станцій та підстанцій до завад (IEC/TS 61000-6-5:2001, IDТ)

ДСТУ OIML D 11:2012 Метрологія. Засоби вимірювання електронні. Загальні технічні вимоги (OIML D 11:2004, IDТ)

ДСТУ OIML D 11:2019 Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки. Умови навколишнього середовища (OIML D 11:2013, IDT)

ДСТУ OIML R 107-1:2015 Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 107-1:2007, IDT)

ДСТУ OIML R 134-1:2010 Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 134-1:2006, IDT)

ДСТУ OIML R 50-1:2017 Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку (ваги стрічкові). Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги (OIML R 50-1:2014, IDT)

ДСТУ OIML R 85-1 & 2:2019 Автоматичні рівнеміри для вимірювання рівня рідини в стаціонарних резервуарах-сховищах. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Частина 2. Метрологічний контроль і випробування (OIML R 85-1 & 2:2008, IDT)

ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60335-1:2001,1DT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-15:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-15. Методики випробування та вимірювання. Флікерметр. Технічні вимоги до функціювання та конструкції (IEC 61000-4-15:2003, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4 (ІЕС 61000-4-1:2006, IDT)

ДСТУ ІЕС 62040-2:2015 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (ІЕС 62040-2:2005, IDT)

ДСТУ ЕN 50412-2-1:2010 Обладнання та системи для зв’язку по лінії електроживлення, застосовувані в низьковольтних установках у діапазоні частот від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 2-1. Житлове, торгове та промислове середовища. Вимоги щодо несприйнятливості до завад (ЕN 50412-2-1:2005, IDТ)

ДСТУ-Н IEC Guide 111:2007 Електрообладнання підстанцій високої напруги високовольтне. Загальні рекомендації щодо стандартів на вироби (IEC Guide 111:2004, IDT)

Наказ від 04.12.2007 № 340 Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів

Наказ від 04.12.2019 № 400 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття змін та поправок до національних стандартів

СОУ НАЕК 100:2016 Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій. Загальні технічні вимоги

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)
2016-05-24 13-15-22 Flash

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад,
індукованих радіочастотними полями

(ІЕС 61000-4-6:2006, IDТ)
ДСТУ ІЕС 61000-4-6:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Некрасов; В. Пілінський, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Родіонова, канд. техн. наук; В. Швайченко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 340 з 2009-10-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61000-4-6:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61000-4-6:2006

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Випробувальні рівні

6 Випробувальне обладнання

6.1 Випробувальний генератор

6.2 Пристрої зв’язку та розв’язки

6.3 Перевірка несиметричного імпедансу на затискачі ВО пристроїв зв’язку та розв’язки

6.4 Налаштування випробувального генератора

7 Випробувальна установка для настільного та долішнього обладнання

7.1 Правила вибирання методів інжектування та випробувальних точок

7.2 Процедура застосування КЗР для інжектування

7.3 Процедура інжектування через кліщі, якщо можливо виконати вимоги щодо несиметричного імпедансу

7.4 Процедура застосування інжекційних кліщів, якщо не може бути реалізовано вимоги щодо несиметричного імпедансу

7.5 Процедура безпосереднього інжектування

7.6 ВО, що є окремим виробом

7.7 ВО, що складено з кількох виробів

8 Процедура випробування

9 Оцінювання результатів випробування

10 Протокол випробування

Додаток А Додаткові відомості стосовно інжекційних кліщів

Додаток В Критерії вибирання смуги частот

Додаток С Рекомендації щодо вибирання випробувальних рівнів

Додаток D Відомості щодо кіл зв’язку та розв’язки

Додаток Е Відомості щодо характеристик випробувального генератора

Додаток F Випробувальна установка для великих ВО

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами (або розроблених на їхній основі), на які є посилання в цьому стандарті

Рисунок 1 Процедура вибирання методу інжектування

Рисунок 2 Випробування стосовно несприйнятливості до радіочастотнихкондуктивних завад

Рисунок 3 Структурна схема випробувального генератора

Рисунок 4 Форма напруги в режимі холостого ходу на порту ВО пристрою зв’язку для випробувального рівня 1

Рисунок 5 Застосування зв’язку та розв’язки

Рисунок 6 Правило зв’язку та розв’язки для випробування методом інжекційних кліщів

Рисунок 7 Деталізація установки та складників для перевіряння важливих характеристик пристроїв зв’язку/розв’язки та перехідників 150 0м/50 Ом

Рисунок 8 Схема установки для визначення випробувального рівня (див. 6.4.1)

Рисунок 9 Приклад схеми випробувальної установки з ВО, яка є окремим виробом

Рисунок 10 Приклад схеми випробувальної установки з ВО, яку складено з кількох виробів

Рисунок А.1 Електричне коло установки рівня на 50-омному випробувальному блоці

Рисунок А.2 Конструкція 50-омного випробувального блока

Рисунок А.З Докладна конструкція ЕМ кліщів

Рисунок А.4 Загальне уявлення ЕМ кліщів (електромагнітних кліщів)

Рисунок А.5 Коефіцієнт зв’язку ЕМ кліщів

Рисунок А.6 Схема, що ілюструє загальний принцип випробувальної установки із застосуванням інжекційних кліщів

Рисунок А.7 Приклад розміщеності випробувального обладнання на пластині уземлення, якщо застосовують інжекційні кліщі (вид згори)

Рисунок В.1 Залежність нижньої граничної частоти від довжини кабелю та розмірів обладнання

Рисунок D.1 Приклад спрощеної схеми кола CDN-S1, яке застосовують для екранованих кабелів (див. 6.2.1)

Рисунок D.2 Приклад спрощеної схеми кола CDN-M1/-M2/-M3, яке застосовують для неекранованих ліній електроживлення (див. 6.2.2.1)

Рисунок D.3 Приклад спрощеної схеми кола CDN-AF2, яке застосовують для неекранованих несиметричних ліній (див. 6.2.2.3)

Рисунок D.4 Приклад спрощеної схеми кола CDN-T2, яке застосовують для неекранованих 2-х провідних симетричних ліній (див. 6.2.2.2)

Рисунок D.5 Приклад спрощеної схеми кола CDN-T4, яке застосовують для неекранованих 4-х провідних симетричних ліній (див. 6.2.2.2)

Рисунок D.6 Приклад спрощеної схеми кола CDN-T8, яке застосовують для неекранованих 8-й провідних симетричних ліній (див. 6.2.2.2)

Рисунок F.1 Приклад випробувальної установки великого ВО з піднятою горизонтальною еталонною пластиною уземлення

Рисунок F.2 Приклад випробувальної установки великого ВО з вертикальною еталонною пластиною уземлення

Таблиця 1 Випробувальні рівні

Таблиця 2 Характеристики випробувального генератора

Таблиця 3 Основний параметр комбінованого пристрою зв’язку та розв’язки

Таблиця В.1 Основний параметр поєднання пристроїв зв’язку/розв’язки, якщо смугу частот випробування розширено до частот понад 80 МГц

Таблиця Е.1 Вихідна потужність підсилювача потужності, необхідна для створення випробувального рівня 10 В

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61000-4-6:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radiofrequency fields (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт,— ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ІЕС 61000-4-6», «цей міжнародний стандарт», «ця частина ІЕС 61000», «ця секція 61000-4» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» подано «Національне пояснення», а в розділі 1 — «Національну примітку», виділені рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізо- ваних з міжнародними стандартами (або розроблених на їхній основі), на які є посилання в цьому стандарті.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна одержати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП ДО ІЕС 61000-4-6:2006

Стандарти серії ІЕС 61000 опубліковано окремими частинами, за такою структурою:

Частина 1. Загальні положення Загальні питання (вступ, основні принципи)

Визначення понять, термінологія

Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка

Опис електромагнітного оточення та обстановки Класифікація електромагнітного оточення та обстановки Рівні сумісності Частина 3. Норми Норми на емісію (завад)

Норми на несприйнятливість (наскільки вони підпадають під відповідальність комітетів за видами продукції)

Частина 4. Методики випробування та вимірювання Методики вимірювання Методики випробування

Частина 5. Настанови щодо встановлювання обладнання та притлумлення завад

Настанови щодо встановлювання обладнання Методи та пристрої притлумлення завад Частина 6. Родові стандарти Частина 9. Інше

Кожну частину, крім того, поділено на частини, які опубліковано як міжнародні стандарти чи технічні звіти.

Цей стандарт установлює вимоги щодо несприйнятливості та процедури випробування, пов’язані з кондуктивними завадами в діапазоні частот від 0 Гц (постійний струм) до 150 кГц.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад,
індукованих радіочастотними полями

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 4-6. Методики испытания и измерения
Испытания на невосприимчивость к кондуктивным помехам,
индуцированным радиочастотными полями

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Part 4-6. Testing and measurement techniques
Immunity tests to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до несприйнятливості електричним і електронним обладнанням електромагнітних кондуктивних завад, що надходять від радіочастотних (РЧ) передавачів, призначених для роботи в діапазоні частот від 9 кГц до 80 МГц. Обладнання, що не має жодного кабелю (такого, як для електроживлення, сигнальної лінії чи з’єднання уземлення), який може виконувати взаємодію РЧ-полів завад з обладнанням, не належить до сфери застосування цього стандарту.

Примітка 1. Методики випробування, визначені в цьому стандарті для вимірювання впливу кондуктивних сигналів завад, індукованих електромагнітним випроміненням, стосуються обладнання. Імітування та вимірювання цих кондуктивних завад не є цілком адекватними кількісному визначенню впливу. Визначені методи випробування структуровано з головною при- значеністю встановлення вірогідної відтвореності результатів з різними пристроями для кількісного аналізу впливів.

Об’єктом цього стандарту є загальна основа для оцінювання функційної несприйнятливості електричного й електронного обладнання, яке піддане впливу радіочастотних полів. Методика випробування, яку визначено в цьому стандарті, описує уніфікований метод оцінювання несприйнятливості обладнання чи системи щодо визначених явищ.

Примітка 2. Як визначено в ІЕС Guide 107, цей стандарт є базовою публікацією щодо EMC для застосування комітетами ІЕС за видами продукції. Як також зазначено в ІЕС Guide 107, комітети ІЕС за видами продукції відповідають за застосування чи незастосування стандарту на випробування несприйнятливості до завад, а якщо застосовують, то вони відповідають за визначення певних випробувальних рівнів і критерію якості функціювання. ТС 77 ІЕС та його підкомітети опрацьовують у співпраці з комітетами за видами продукції у визначенні конкретних випробувань на несприйнятливість відповідних виробів.

Національна примітка

В Україні питання електромагнітної сумісності технічних засобів стосується сфери діяльності технічного комітету стандартизації України «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначені видання. У разі недатованих посилань треба застосовувати найновіше видання нормативного документа (разом з усіма змінами).

ІЕС 60050-161 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic compatibility.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050-161 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 161. Електромагнітна сумісність.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано наведені нижче терміни та визначення понять, а також терміни та визначення понять з ІЕС 60050-161:

3.1 еквівалент руки (artificial hand)

Електричне коло, що імітує імпеданс тіла людини у типових робочих умовах, між електроприладом, який тримають у руці, та землею

[IEV 161-04-27].

При мітка. Конструкція має відповідати CISPR 16-1

3.2 допоміжне обладнання; ДО (auxiliary equipment; АЕ)

Обладнання, необхідне для забезпечення випробного обладнання (ВО) сигналами, які потрібні для забезпечення номінального режиму роботи, та обладнання для перевірки якості функцію- вання ВО

3.3 інжекційні кліщі (clamp injection)

Інжекційні кліщі створено для інжектування «струму» в кабель:

— струмові кліщі (current clamp)

Трансформатор, вторинною обмоткою якого є кабель, у який здійснюють інжекцію

— електромагнітні кліщі (ЕМ кліщі) (electromagnetic clamp (EM clamp))

Інжекційний пристрій з комбінованим ємнісно-індуктивним зв’язком

3.4 несиметричний імпеданс (common-mode impedance)

Відношення несиметричної напруги до сили несиметричного струму на визначеному порту.

Примітка. Несиметричний імпеданс може бути визначено в разі застосування несиметричної напруги між затиска- чем(-ами) або екраном цього порту та еталонною пластиною (точкою). Сумарний несиметричний струм визначають як векторну суму всіх струмів, що протікають через цей(-і) затискач(і) або екран (див. також рисунки 8а та 8Ь)

3.5 коефіцієнт зв’язку (coupling factor)

Відношення напруги холостого ходу (ЕРС), визначеної на порту ВО з пристроєм зв’язку (розв’язки), до напруги холостого ходу, визначеної на виході випробувального генератора

3.6 коло зв’язку (coupling network)

Електричне коло для передавання енергії від одного кола до іншого з визначеним імпедансом.

Примітка. Пристрої зв'язку та відокремлення можуть бути вбудованими в один корпус (коло зв'язку та розв'язки (КЗР)) або можуть бути окремими колами

3.7 коло зв’язку/розв’язки; КЗР (coupling/decoupling network; CDN)

Електричне коло, що об’єднує функції зв’язку та розв’язки обох кіл

3.8 коло розв’язки (decoupling network)

Електричне коло для запобігання впливу випробувальних сигналів, застосованих до ВО, на інші прилади, обладнання чи системи, які не випробовують

3.9 випробувальний генератор (test generator)

Генератор (РЧ-генератор, модулятор, атенюатори, широкосмуговий підсилювач потужності та фільтри), придатний для генерування необхідного випробувального сигналу (див. рисунок 3)

3.10 електрорушійна сила; ЕРС (electromotive force; e.m.f.)

Напруга на затискачах ідеального джерела напруги, поданого як активний елемент

[IEV 131-01-38:1978]

3.11 результат вимірювання; Umr (measurement result; Umr)

Напруга за показом засобу вимірювання

3.12 коефіцієнт стоячої хвилі напруги; КСХН (voltage standing wave ratio; VSWR)

Відношення значення максимальної напруги до значення суміжної мінімальної напруги вздовж лінії.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ