ДСТУ ГОСТ 15.902:2017 Система розроблення та постановлення продукції на виробництво. Залізничний рухомий склад. Порядок розроблення та постановлення на виробництво (ГОСТ 15.902-2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19811 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ 15.902:2017 Система розроблення та постановлення продукції на виробництво. Залізничний рухомий склад. Порядок розроблення та постановлення на виробництво (ГОСТ 15.902-2014, IDT)
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття11.04.2017
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
Затверджуючий документНаказ від 11.04.2017 № 76 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міждержавними нормативними документами, скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні та перенесення термінів скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа15.902:2017
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ГОСТ 1.0-92 Міждержавна система стандартизації. Основні положення. Зі змінами № 1-6

ГОСТ 15.309-98 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції. Основні положення

ГОСТ 15.601-98 Система розробки і постановки продукції на виробництво. Технічне обслуговування та ремонт техніки. Основні положення

ГОСТ 16504-81 Система державних випробувань продукції. Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни та визначення. Зі зміною № 1

ГОСТ 18322-78 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та визначення. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 2.101-68* (СТ СЭВ 364-76) ЄСКД. Види виробів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

ГОСТ 2.106-96 Єдина система конструкторської документації. Текстові документи

ГОСТ 2.106-96 Єдина система конструкторської документації. Текстові документи. Зміна № 1

ГОСТ 2.114-95 Єдина система конструкторської документації. Технічні умови

ГОСТ 25866-83 Експлуатація техніки. Терміни та визначення. Зі зміною № 1


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

Наказ від 11.04.2017 № 76

ГОСТ 15.902-2014

Система разработки и постановки продукции на производство.
Железнодорожный подвижной состав.
Порядок разработки и постановки на производство

прийнято як національний стандарт
методом «підтвердження» за позначенням
Відповідає офіційному тексту

ДСТУ ГОСТ 15.902:2017
(ГОСТ 15.902-2014, IDT)

Система розроблення та постановлення продукції на виробництво.
Залізничний рухомий склад.
Порядок розроблення та постановлення на виробництво

З наданням чинності від 2017-07-01

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система разработки и постановки продукции на производство
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
Порядок разработки и постановки на производство

ГОСТ 15.902-2014

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ)) и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации «Железнодорожный транспорт» № 524

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 августа 2014 г. № 69-П)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК(ИС0 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Гостпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 ноября 2014 г. № 1494-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 15.902—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2015 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Общие положения

6 Разработка технических требований

7 Опытно-конструкторские работы

8 Постановка на производство

9 Модернизация, модификация, совершенствование

10 Специальные требования к проведению проверки программного обеспечения ПС

Приложение А (рекомендуемое) Основные этапы создания ПС

Приложение Б (рекомендуемое) Содержание разделов ТЗ

Приложение В (рекомендуемое) Форма акта приемочной комиссии

Приложение Г (рекомендуемое) Форма акта квалификационной комиссии

Приложение Д (рекомендуемое) Порядок организации подконтрольной эксплуатации ПС

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система разработки и постановки продукции на производство
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
Порядок разработки и постановки на производство

System of development and launching into manufacture.
Railway rolling stock.
Procedure of development and launching into manufacture

Дата введения — 2015—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки и постановки на производство нового и/или модернизированного (модифицированного, усовершенствованного) железнодорожного подвижного состава (ПС), в том числе: локомотивов; моторвагонного подвижного состава; пассажирских вагонов локомотивной тяги; грузовых вагонов; специального железнодорожного подвижного состава и составных частей железнодорожного подвижного состава (СЧ). Настоящий стандарт распространяется на следующие этапы работ на стадиях жизненного цикла ПС (СЧ):

- формирование исходных требований для разработки;

- опытно-конструкторские работы (ОКР);

- производство (в части «постановка на производство»);

- модернизация.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.101—2013 Единая система конструкторской документации. Общие положения

ГОСТ 2.102—2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.103—2013 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ 2.105—95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.106—96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ 2.114—95 Единая система конструкторской документации. Технические условия

ГОСТ 2.119—2013 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект

ГОСТ 2.120—2013 Единая система конструкторской документации. Технический проект

ГОСТ 2.601—2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602—2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ 3.1109—82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 7.32—2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

ГОСТ 15.012—84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр

ГОСТ 15.101—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ

ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 15.311—90 Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм

ГОСТ 15.601—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения

ГОСТ 19.201—78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.301—2000 Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию, оформлению и контролю качества

ГОСТ 27.002—89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18322—78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 24026—80 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения

ГОСТ 25866—83 Эксплуатация техники. Термины и определения

ГОСТ 32192—2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ