ДСТУ 8604:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи. Загальні ергономічні вимоги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19630 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8604:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи. Загальні ергономічні вимоги
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття21.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 12.2.032-78
Затверджуючий документНаказ від 21.12.2015 № 204 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України та змін до національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8604:2015
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки НАУ
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки НАУ


ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартів безпеки праці Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7299:2013 Дизайн і ергономіка. Робоче місце оператора. Взаємне розташування елементів робочого місця. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7951:2015 Дизайн і ергономіка. Крісло оператора. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ EN 292-2-2001 Безпечнiсть машин. Основнi поняття, загальнi принципи проектування. Частина 2. Технiчнi принципи та технiчнi умови (EN 292-2:1991, IDT)

ДСТУ EN 547-3-2001 Безпечнiсть машин. Розмiри людського тiла. Частина 3. Антропометричнi данi (EN 547-3:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11064-4:2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць (ІSO 11064-4:2004, ІDT). З поправкою

ДСТУ ISO 14738:2013 Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах (ISO 14738:2002, IDT+ISO 14738:2002/Cor 1:2003, IDT+ISO 14738:2002/Cor 2:2005, IDT)

ДСТУ ISO 9241-5:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ISO 9241-5:1998, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Дизайн і ергономіка

РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ У ПОЛОЖЕННІ СИДЯЧИ

Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 8604:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут дизайну та ергономіки НАУ

РОЗРОБНИКИ: В. Голобородько; А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.2.032-78)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Розмірні характеристики робочого місця

6 Вимоги до розміщення органів керування

7 Вимоги до розміщення засобів відображення інформації

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА
РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ У ПОЛОЖЕННІ СИДЯЧИ
Загальні ергономічні вимоги

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА
РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ СИДЯ
Общие эргономические требования

DESIGN AND ERGONOMICS
WORKPLACE OF OPERATOR IN A SITTING POSITION
General ergonomic requirements

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні ергономічні вимоги до робочих місць для виконання робіт у положенні сидячи. Його застосовують під час проектування нового та модернізування устатковання й виробничих процесів.

Загальні вимоги цього стандарту застосовують під час розробляння стандартів і нормативно-технічних документів, що встановлюють вимоги ергономіки до конкретних робочих місць.

Вимоги цього стандарту поширюються також на робочі місця з відеотерміналами з урахуванням вимог ДСТУ ISO 9241-5 і ДСТУ ISO 11064-4.

Стандарт не поширюється на робочі місця транспортних засобів, устатковання і машин, які переміщуються в процесі роботи, а також на робочі місця для учнів, що проходять виробничу практику, і військовослужбовців.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7299:2013 Дизайн і ергономіка. Робоче місце оператора. Взаємне розташування елементів робочого місця. Загальні вимоги ергономіки

ДСТУ 7951:2015 Дизайн і ергономіка. Крісло оператора. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ EN 292-2-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (EN 292-2:1991, IDT)

ДСТУ EN 547-3-2001 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані (EN 547-3:1996, IDT)

ДСТУ ISO 9241-5:2004 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ISO 9241-5:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11064-4:2009 Проектування центрів керування ергономічне. Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць (ISO 11064-4:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14738:2013 Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах (ISO 14738:2002, IDT + ISO 14738:2002/Cor 1:2003, IDT + + ISO 14738:2002/Cor 2:2005, IDT).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com