СНиП II-89-80 Генеральні плани промислових підприємств. Зміна

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18846 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СНиП II-89-80 Генеральні плани промислових підприємств. Зміна
Дата початку дії01.02.1985
Дата прийняття04.01.1985
Дата скасування дії 01.10.2019
СтатусНедіючий
Новий документДБН Б.2.2-12:2019
Затверджуючий документПостанова від 04.01.1985 № 2
Вид документаСНиП (Будівельні Норми і Правила)
Шифр документаII-89-80
РозробникДержбуд СРСР
Орган, що прийнявДержбуд СРСР
Додаткові дані Відновлено дію, так як зупинено дію ДБН Б.2.2-12:2018 згідно з наказом Мінрегіона від 30.08.2018 № 228


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ВБН В.3.1-00013741-11:2009 Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості

ГБН В.2.5-00013741-72:2013 Зовнішні мережі та споруди. Кабельні лінії напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДСанПіН 7.7.5-013-99 Державні санітарні правила і норми застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті

ДСТУ EN 14620-1:2014 Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °C до мінус 165 °C. Частина 1. Загальні положення (EN 14620-1:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

НАПБ 01.034-98 Правила пожежної безпеки для об`єктів МВС України

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

СНиП 2.05.07-91 Промисловий транспорт

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова (у редакції наказу від 26.01.2017 № 82)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

II-89-80

Приложение № 1

к постановлению Госстроя СССР

от 4 января 1985 г. № 2

ИЗМЕНЕНИЕ

вводится с 1.02.85 г.

главы СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий" для объектов черной металлургии.

Пункт 3.22. Абзац первый дополнить словами: "либо по условиям реконструкции";

в примечании 2 исключить слова: “ а также".

Пункт 3.25. Примечание 4 после слова "естественное" дополнить словами: "или совмещенное”.

Пункт 3.28. Абзацы второй и третий исключить.

Пункт 3.46 дополнить абзацем пятым и примечанием 4 следующего содержания:

"В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для разворота пожарных машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, при этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 м и не более 15 м, расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.”

"4. Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания".

Пункт 3.49. Таблицу 5 дополнить примечанием 5 следующего содержания:

"5. Расстояния, указанные в позициях 1 "в"- 1 "д" настоящей таблицы, допускается сокращать до 3 м при условии устройства площадок для разворота или принятия других планировочных решений, обеспечивающих въезд в здание".

Пункт 3.52. В примечании 4 к таблице 6 слова "не менее длины расчетного автомобиля, увеличенной на 5 м" заменить словами: "не менее 6 м".

Пункт 4.2. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"4.2. Ha площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способ размещения инженерных сетей. Подземный способ размещения инженерных сетей допускается предусматривать при технико-экономическом обосновании".

Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:

“4.11. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимальными, исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9. Указанные в этой таблице расстояния от газовопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются минимальными.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении следует принимать не более указанных в табл. 10";

примечания 1 и 2 к таблице 9- исключить;

в примечании 3 к таблице 9 слова "но не менее при бесканальной прокладке трубопроводов - 10 м; при прокладке трубопроводов в каналах - 6 м" исключить;

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com