ГСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне. Технічні умови

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19717 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне. Технічні умови
Дата початку дії15.08.1999
Дата прийняття20.07.1999
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 26574-85
Вид документаГСТУ (Галузевий стандарт України)
Шифр документа46.004-99
РозробникКиївський інститут хлібопродуктів
Орган, що прийнявКиївський інститут хлібопродуктів


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 2407:2005 Суміші з борошна для млинців і оладок. Загальні технічні умови

ДСТУ 2900:2006 Концентрати харчові. Напівфабрикати виробів з борошна. Загальні технічні умови

ДСТУ 2903:2005 Концентрати харчові. Сніданки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 3797-98 Консерви. Ікра овочева. Технічні умови. Зі Зміною

ДСТУ 4187:2003 Вироби кондитерські пряникові. Загальні технічні умови

ДСТУ 4334:2004 Ковбаси кров’яні. Технічні умови

ДСТУ 4505:2005 Кекси. Загальні технічні умови

ДСТУ 4583:2006 Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4585:2006 Вироби хлібобулочні здобні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4587:2006 Вироби булочні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4588:2006 Вироби хлібобулочні для спеціального дієтичного споживання. Загальні технічні умови

ДСТУ 4620:2006 Вафлі листові та фігурні (напівфабрикат). Загальні технічні умови. Зі зміною № 1

ДСТУ 4870:2007 Метрологія. Борошно. Визначення білості фотометричним методом

ДСТУ 5052:2008 Напівфабрикати із сиру кисломолочного. Загальні технічні умови

ДСТУ 5097:2008 Продукція із сурімі імітована. Технічні умови

ДСТУ 7043:2009 Вироби макаронні. Загальні технічні умови

ДСТУ 7366:2013 Метрологія. Прилади для визначення числа падіння. Методика повірки

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ
Технічні умови

МУКА ПШЕНИЧНАЯ
Технические условия

Київ, 1999

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО Київським інститутом хлібопродуктів. Державною акціонерною компанією «Хліб України», Колективним орендним підприємством «Київмлин».

ВНЕСЕНО Міністерством агропромислового комплексу України

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Міністерством агропромислового комплексу України від 20.07.1999р.

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 26574 - 85, залишивши його дію тільки для борошна, яке використовується для виготовлення макаронних виробів

4. РОЗРОБНИКИ: Г.Д.Гуменюк, д-р с.-г. наук; С.Б.Верескун, Л.П.НІкітчук, Н.М.Митрофанова, Л.І.Крошко

5. ЗАРЕЄСТРОВАНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України відЛГ.08.1999р. № Яоч/Л, 0

ЗМІСТ

1. Галузь застосування

2. Нормативні посилання

3. Технічні вимоги

4. Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища

5. Правила приймання

6. Методи контролю

7. Транспортування і зберігання

8. Гарантії виробника

9. Додаток

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ
Технічні умови

МУКА ПШЕНИЧНАЯ
Технические условия

Чинний від 1999.08.15

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт поширюється на борошно пшеничне, яке виробляють із зерна, м'якої пшениці або м'якої з домішками твердої не більше 20% і використовують для виробництва хліба, хлібобулочних, борошняних кондитерських виробів, реалізації в торгівельній мережі та інших харчових цілей.

При переробці борошна, виготовленого за цим стандартом, хлібопекарські підприємства, з метою поліпшення хлібопекарських властивостей борошна та забезпечення виробництва і реалізації продукції згідно з вимогами чинних НД на певний вид продукції слід застосовувати технологічні заходи згідно з чинними галузевими рекомендаціями і «Правилами організації та ведення технологічного процесу на хлібопекарських підприємствах».

Обов'язкові вимоги до борошна, які направлені на забезпечення безпеки і здоров'я населення, а також охорони навколишнього середовища, викладені у п.3.6 (токсичні елементи, мікотоксини, пестициди та радіонукліди) і в р.4.

Терміни і визначення, які вживаються в ГСТУ - згідно з ДСТУ 2209.

Стандарт придатний для цілей сертифікації продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2209-93. Борошно, побічні продукти, відходи. Терміни і визначення.

ДСТУ 3768-98. Пшениця. Технічні умови.

ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 2226-88. Мешки бумажные. Технические условия.

ГОСТ 4403-91. Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия.

ГОСТ 9404-88. Мука и отруби. Метод определения влажности.

ГОСТ 13586.2-81. Зерно. Метод определения содержания сорной, зерновой, особо учитываемой примесей, мелких зерен и крупности.

ГОСТ 19317-73. Мешки тканевые продуктовые. Технические условия.

ГОСТ 19360-74. Мешки - вкладыши пленочные. Общие технические условия.

ГОСТ 13586.3-83. Зерно. Правила приема и методы отбора проб.

ГОСТ 20239-74. Мука, крупа, отруби. Метод определения металломагнитной примеси.

ГОСТ 26361-84. Мука. Метод определения белизны.

ГОСТ 26791-89. Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 26927-87. Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.

ГОСТ 26929-94. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов.

ГОСТ 26930-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка.

ГОСТ 26931-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди.

ГОСТ 26932-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца.

ГОСТ 26933-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия.

ГОСТ 26934-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка.

ГОСТ'27494-87. Мука и отруби. Метод определения зольности

ГОСТ 27558-87. Мука и отруби. Метод определения цвета, запаха, вкуса и хруста.

ГОСТ 27559-87. Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов

ГОСТ 27560-87. Мука. Метод определения крупности

ГОСТ 27668-88. Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб.

ГОСТ 27669-88. Мука пшеничная хлебопекарная. Метод пробной лабораторной выпечки хлеба.

ГОСТ 27676-88. Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения.

ГОСТ 27839-88. Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины.

ТУ У 14-4-13-74-86. Сетки тканные для мукомольной промышленности

ТУ У 00951706-002-97. Фасовка борошна і круп у паперові пакета і мішки.

ТУ У 20428705-001-96. Мішки з поліпропіленових ниток.

Сан ПиН 42-123-4540-87. Максимально допустимые уровни содержания пестицыдов в пищевых продуктах и методы их определения.

Сан ПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Сан ПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхности вод от загрязнения.

ДСП 201-97. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені наказом № 201 від 09.07.1997 р. Міністерством охорони здоров’я України.

Методичні вказівки «Порядок і періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджених Міністерством здоров’я України від 11.10.1995 p., № 5.08.07/1232.

Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания зеараленона в пищевых продуктах, № 2964-84.

Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и, определению Т-2 токсина в пищевых продуктах, № 3184-84.

Методические указания по обнаружению, идентификации и определению дезок- синиваленона /вомитоксина/ , ацетил-дезоксиниваленола и зеараленона в зерне и зерно-продуктах, № 5177-90.

Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению афлотоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, № 4082-86.

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, № 5061-89.

Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна в системе хлебопродуктов, № 99-89.

Правила організації і ведення технологічного процесу на борошномельних заводах, затв. Мін.АПК України 20.03.98р. № 83.

Инструкция по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы № 9-7-88.

Правила организации и ведения технологического процесса на хлебопекарных предприятиях, утвержденные Минпищепромом СССР 28.06.85.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ