ГОСТ 11022-95 Паливо тверде мінеральне. Методи визначення зольності (ИСО 1171-81). Зі зміною № 1

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18577 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГОСТ 11022-95 Паливо тверде мінеральне. Методи визначення зольності (ИСО 1171-81). Зі зміною № 1
Дата початку дії01.01.1997
Дата прийняття12.10.1995
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
На замінуГОСТ 11022-90
Затверджуючий документПротокол від 12.10.1995 № 8
Вид документаГОСТ (Міждержавний стандарт)
Шифр документа11022-95
РозробникМіждержавний технічний комітет МТК 179 «Вугілля і продукти його переробки»


ГОСТ 21708-96 Паливо тверде мінеральне. Метод визначення коефіцієнта абразивності золи

ГОСТ 30313-95 Вугілля кам`яне і антрацити (вугілля середнього і високого рангів). Кодифікація. Зі зміною № 1

ГОСТ 7140-98 Речовини вибухові промислові. Методи випробувань в метаноповітряній і пилоповітряній сумішах

ДСТУ 4082-2002 Паливо тверде. Ситовий метод визначання гранулометричного складу

ДСТУ 4083:2012 Вугілля кам’яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови. З поправкою

ДСТУ 4389:2005/ГОСТ 3213-2006 Кокс пековий електродний. Технічні умови. З поправкою

ДСТУ 7123:2009 Лушпиння соняшнику. Технічні умови

ДСТУ 7124:2009 Лушпиння соняшникове пресоване гранульоване. Технічні умови

ДСТУ 7146:2010 Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови

ДСТУ 7493:2013 Вугілля буре, кам`яне, антрацит і вугільні брикети. Правила приймання за якістю

ДСТУ 7569:2014 Вугілля кам`яне. Метод визначення виходу рідкорухливих продуктів із пластичної маси вугілля

ДСТУ 7724:2015 Вугілля кам`яне для коксування. Технічні умови

ДСТУ 8358:2015 Брикети та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови

ДСТУ 9045:2020 Паливо тверде. Методи визначення хімічного складу золи

ДСТУ ISO 13909-7:2006 Вугілля кам`яне, антрацит та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 7. Методи визначення точності відбору, підготовки та аналізу проб (ІSО 13909-7:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 17246:2010 Вугілля. Технічний аналіз (ISO 17246:2010, IDT)

ДСТУ ISO 17247:2010 Вугілля. Елементний аналіз (ISO 17247:2006, IDT)

ДСТУ ISO 1928:2006 Палива тверді мінеральні. Визначення найвищої теплоти згоряння методом спалювання в калориметричній бомбі та обчислення найнижчої теплоти згоряння (ISO 1928:1995, IDT)

Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том 1

СОУ 42.1-37641918-104:2013 Золи-виносу та суміші золошлакові теплових електростанцій для дорожніх робіт. Технічні умови

СОУ-Н ЕЕ 37.508:2007 Фільтрувальні матеріали для завантаження механічних фільтрів і підтримувальних шарів іонітних фільтрів водопідготовчих установок. Методичні вказівки

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

Методы определения зольности

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН МТК 179 «Уголь и продукты его переработки», Комплексным научно-иссле- довательским и проектно-конструкторским институтом обогащения твердых горючих ископаемых Минтопэнерго Российской Федерации (ИОТТ)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12 октября 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Республика Молдова

Российская Федерация

Республика Таджикистан

Туркменистан

Украина

Азгосстандарт

Белстандарт

Госстандарт Республики Казахстан

Молдовастандарт

Госстандарт России

Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации

Главная государственная инспекция Туркменистана

Госстандарт Украины

Изменение № 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Республика Молдова

Российская Федерация

Республика Таджикистан

Туркменистан

Республика Узбекистан

Украина

Азгосстандарт

Армгосстандарт

Госстандарт Республики Беларусь

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстандарт

Молдовастандарт

Госстандарт России

Таджикстандарт

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узгосстандарт

Госстандарт Украины

3 Раздел 3 настоящего стандарта представляет собой полный аутентичный текст ИСО 1171—81 «Твердое минеральное топливо. Определение содержания золы» и содержит дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, которые в тексте выделены курсивом

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 12 марта 1996 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 11022—95 (ИСО 1171—81) введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 11022-90

6 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2006 г.) с Изменением № 1, принятым в феврале 2002 г. (ИУС 5—2002)


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ
Методы определения зольности

Solid mineral fuels.
Methods for determination of ash

Дата введения 1997—01—01

1 Назначение и область распространения

Настоящий стандарт распространяется на бурые и каменные угли, антрациты, горючие сланцы, продукты их обогащения, породные прослойки, сопровождающие пласты угля и горючих сланцев, каменноугольный, пековый кокс и термоантрацит, а также брикеты из бурого и каменного угля и устанавливает методы определения зольности при медленном и ускоренном озолении.

При разногласиях в оценке зольности топлива, а также при определении зольности породных прослоек определения проводят методом медленного озоления.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3044—84* Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статистические характеристики преобразования

ГОСТ 5583—78 (ИСО 2046—73) Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 10742—71 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний

ГОСТ 19908—90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 23083—78 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27313—95 (ИСО 1170—77) Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ