ДСТУ EN 81-21:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках (EN 81-21:2009 + А1:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 81-21:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках (EN 81-21:2009 + А1:2012, IDT)
Дата початку дії01.10.2017
Дата прийняття27.12.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 81-21:2015
Затверджуючий документНаказ від 27.12.2016 № 444 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа81-21:2016
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри»


ДСТУ 8863:2019 Установки ліфтові. Вимоги щодо безпечної експлуатації ліфтів

Наказ від 28.12.2022 № 285 Про пакетне прийняття європейських нормативних документів CEN/CENELEC

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 81-21:2016
(EN 81-21:2009 + А1:2012, IDT)

НОРМИ БЕЗПЕКИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ ЛІФТИ
ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСІБ ТА ВАНТАЖІВ
Частина 21. Нові пасажирські
та вантажопасажирські ліфти
в наявних будинках

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 27 грудня 2016 р. № 444 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 81-21:2009 + А1:2012 Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of persons and goods — Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building (Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 81-21:2015 (EN 81-21:2009 + А1:2012, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 81-21:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік основних небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або захисні заходи

5.1 Перфорована стіна для шахти ліфта

5.2 Проміжки між кабіною, противагою та балансувальним вантажем

5.3 Противага або балансувальний вантаж в окремій шахті

5.4 Блоки в шахті

5.5 Зменшення верхніх проміжків

5.6 Огорожа на даху кабіни

5.7 Зменшення нижніх проміжків

5.8 Фартух

5.9 Висота машинного приміщення

5.10 Висота дверей машинного приміщення

5.11 Розміри люків машинного приміщення

5.12 Висота блокових приміщень

5.13 Розміри люків блокового приміщення

5.14 Висота дверей шахти

6 Перевірення вимог щодо безпеки та/або захисних заходів

6.1 Таблиця перевірянь

6.2 Випробування до введення ліфта в експлуатацію

6.3 Технічна характеристика

7 Інформація щодо використання

7.1 Настанови

7.2 Попередження та застороги

Додаток А (обов’язковий) Перелік електричних пристроїв безпеки

Додаток В (довідковий) Періодичні випробування та перевірення, випробування та перевірення після значної модифікації або нещасного випадку

Додаток С (обов’язковий) Перевірення системи зупинення попереднього запуску

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 81-21:2009 та основними вимогами Директиви 95/16/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 81-21:2016 (EN 81-21:2009 + А1:2012; IDT) «Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 81-21:2009 (версія en) «Safety rules for the construc-tion and installation of lifts — Lifts for the transport of persons and goods — Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building» зі зміною А1:2012 (версія en).

Відповідальний за цей стандарт в Україні — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— текст стандарту відкориговано за зміною А1 та виділено в тексті подвійними рисками на березі сторінки;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з тексту вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 81-21:2009 + А1:2012;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП ДО EN 81-21:2009

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100.

Якщо положення цього стандарту типу С відмінні від зазначених у стандартах типу А чи В, та положення цього стандарту мають пріоритет над положеннями інших стандартів щодо машин, які були спроектовані й побудовані відповідно до положень цього стандарту типу С.

У цьому стандарті зазначено устатковання, на яке поширюється дія цього стандарту, а також міра небезпеки, небезпечних ситуацій та випадків.

Якщо одну або декілька вимог EN 81-1 або EN 81-2 неможливо виконати через обмеження конструкції наявної будівлі, застосовують відповідні вимоги цього стандарту.

Відповідно до 2.2 додатка І Директиви щодо ліфтів, якщо через обмежене місце монтажу неможливо виконати вимоги щодо вільного або безпечного простору над і під кабіною ліфта, застосування альтернативних заходів для запобігання ризику роздавлювання може потребувати попереднього дозволу національних органів.

Основна проблема, розглянута в цьому стандарті, — це зменшення верхніх зазорів і зазорів у приямку, що може бути необхідним для умов на місці монтажу.

Прийнятий принцип безпеки базовано на двох рівнях виконання: спочатку за допомогою електричного зупинення кабіни ліфта, а потім за допомогою механічного зупинення кабіни ліфта.

Під час розроблення цього стандарту для зменшення розмірів простору над верхнім поверхом і в приямку розглядали таке:

a) заходи щодо зменшення ризиків засновано винятково на декількох ситуаціях, де рішення «захищений від помилок» неможливо використати (наприклад, деякі дії під час ремонту або монтування, коли пристрої безпеки не можуть працювати);

b) заходи щодо зменшення ризиків мають активуватися автоматично (без будь-якого втручання) або вручну, де рішення «захищений від помилок» закладено в конструкцію або використовується комбінація двох варіантів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
ЛІФТИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСІБ ТА ВАНТАЖІВ
Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські
ліфти в наявних будинках

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION
AND INSTALLATION OF LIFTS. LIFTS FOR THE TRANSPORT
OF PERSONS AND GOODS
Part 21. New passenger and goods passenger lifts in existing building

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено вимоги щодо безпеки до нових пасажирських та вантажопасажирських ліфтів, встановлених на постійно в наявних будинках, в яких через конструктивні обмеження неможливо виконати деякі вимоги EN 81-1 та EN 81-2 (див. 4 речення Вступу).

У цьому стандарті розглянуто низку обмежень та надано рекомендації щодо альтернативних рішень. Застосовувати цей стандарт треба разом з EN 81-1 або EN 81-2, зокрема розділ 0.

Цей стандарт поширюється на:

— монтування та встановлення одного або декількох нових ліфтів із новою шахтою та машинним простором у наявному будинку; або

— заміну одного або декількох ліфтів новими в наявній шахті(-ах) та машинному просторі.

Цей стандарт не поширюється на:

— замінені або модифіковані деякі частини у змонтованому ліфті;

— інші використання поза сферою застосування EN 81-1 та EN 81-2.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їх перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами)

EN 81-1 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 81-2 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

EN 81-2 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти гідравлічні

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

ISO 3864-1:2002 Графічні символи. Безпечні кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування для знаків безпеки на робочих місцях та в громадських місцях.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ