ДСТУ EN 1492-2:2016 Стропи текстильні. Безпека. Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення (EN 1492-2:2000 + A1:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19630 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 1492-2:2016 Стропи текстильні. Безпека. Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення (EN 1492-2:2000 + A1:2008, IDT)
Дата початку дії01.01.2018
Дата прийняття28.12.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 1492-2:2014
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2016 № 461 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1492-2:2016
РозробникТехнічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Легка промисловість» (ТК 125)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 1492-2:2016
(EN 1492-2:2000 + А1:2008, IDT)

Стропи текстильні

БЕЗПЕКА

Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Легка промисловість» (ТК 125), Державне підприємство «Київський державний науково-дослідний Інститут текстильно-галантерейної промисловості» (ДП «КиївНДІТГП»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний

і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 28 грудня 2016 р. № 461 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1492-2:2000 + А1:2008 Textile slings — Safety — Part 2: Roundslings made of man-made fibres for general purpose use (Стропи текстильні. Безпека. Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейського стандарту в будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1492-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1492-2:2000 + А1.2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Небезпеки

5 Вимоги щодо безпеки

6 Контролювання вимог щодо безпеки

7 Маркування

8 Сертифікація виробника

9 Інструкції для використання

Додаток А Методи випробування для контролювання вимог щодо безпеки

Додаток В Інформація для використання та обслуговування, яку має надати виробник

Додаток С Запропонований обсяг інформації, яку буде надано виробником разом із круглими стропами

Додаток ZA (довщковий) Взаємозв’язок між цимстандартом та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB (довщковий) Взаємозв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1492-2:2016 «Стропи текстильні. Безпека. Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1492-2:2000 + А1:2008 (версія en) «Textile slings — Safety — Part 2: Roundslings made of man-made fibres for general purpose use».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у назві стандарту і далі по тексту: слово «штучні» (man-made) замінено на «хімічні» (chemical);

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 1492-2;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті.

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 1492-2:2000

Цей стандарт розроблено для гармонізації стандарту, що забезпечує виконання суттєвих вимог щодо безпеки Директиви щодо машинобудування та правил Європейської Асоціації Вільної Торгівлі.

Цей стандарт є стандартом виду С, як зазначено в EN 292. У цьому стандарті розглянуто підіймальні пристрої та ступінь захисту від небезпеки.

Примітка. Для небезпек, не передбачених цим стандартом, підіймальні пристрої мають відповідати EN 292.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРОПИ ТЕКСТИЛЬНІ
БЕЗПЕКА
Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення

TEXTILES SLINGS
SAFETY
Part 2. Roundslings made of man-made fibres for general purpose use

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги, пов’язані з безпекою, зокрема методи оцінювання та випробування круглих стропів, використовуючи граничне навантаження до 40 т (у прямому підійманні) та дво-, три- й чотиригілкових блоків із круглого стропа, з фітингами чи без них, виготовлених з поліаміду, поліестеру та поліпропілену.

Круглі стропи, передбачені цим стандартом, застосовують для підіймальних операцій загального призначення, наприклад для підіймання предметів, матеріалів або товарів, які не потребують відхилів від установлених вимог, захисних чинників або зазначених ГРН. Підіймальні операції, не передбачені цим стандартом, охоплюють підіймання людей, потенційно небезпечних речовин, таких як литий метал і кислоти, скляних листів, матеріалів, що розщеплюються, атомних реакторів і в разі застосування спеціальних умов.

Круглі стропи, зазначені в цьому стандарті, використовують і зберігають у таких температурних діапазонах:

a) поліестер і поліамід — від мінус 40 °С до 100 °С;

b) поліпропілен — від мінус 40 °С до 80 °С.

Цей стандарт не застосовують до типів круглих стропів, зазначених нижче:

a) круглі стропи, призначені для кріплення чи зв’язування вантажів один до одного на піддонах і платформах або в транспортних засобах;

b) трубчастий строп із тканої стрічки без заповнення.

Цей стандарт містить технічні вимоги щодо мінімізування небезпек, зазначених у розділі 4, які можуть виникати під час використання круглих стропів, виготовлених відповідно до інструкцій і технічних умов, наданих виробником або уповноваженим представником.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. Уразі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів.

EN 292-2:1991/А1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles of risk assessment

prEN 1677-1:2000 Components for slings — Safety — Part 1: Forged steel components, Grade 8

prEN 1677-2:2000 Components for slings — Safety — Part 2: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 8

prEN 1677-3:1998 Components for slings — Safety — Part 3: Forged steel self-locking hooks, Grade 8

prEN 1677-4:1998 Components for slings — Safety — Part 4: Links, Grade 8

prEN 1677-5:1998 Components for slings — Safety — Part 5: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 4

prEN 1677-6:1998 Components for slings — Safety — Part 6: Links, Grade 4

EN 10002-2:1991 Metallic materials — Tensile testing — Part 2: Verification of the force measuring system of the tensile testing machines

EN 45012 General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of quality systems (ISO/IEC Guide 62:1996)

EN ISO 9002:1994 Quality systems. Model for quality assurance in production, installation and servicing (ISO 9002:1994).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-2:1991/A1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні правила та технічні умови

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

prEN 1677-1:2000 Складники для стропів. Безпека. Частина 1. Ковані сталеві складники. Клас 8

prEN 1677-2:2000 Складники для стропів. Безпека. Частина 2. Ковані сталеві підіймальні крюки із замком. Клас 8

prEN 1677-3:1998 Складники для стропів. Безпека. Частина 3. Ковані сталеві самозакривальні крюки. Клас 8

prEN 1677-4:1998 Складники для стропів. Безпека. Частина 4. Ланки. Клас 8

prEN 1677-5:1998 Складники для стропів. Безпека. Частина 5. Ковані сталеві підіймальні крюки із замком. Клас 4

prEN 1677-6:1998 Складники для стропів. Безпека. Частина 6. Ланки. Клас 4

EN 10002-2:1991 Матеріали металеві. Випробування на розтягування. Частина 2. Перевірення системи вимірювання міцності розривальної випробувальної машини

EN 45012 Загальні вимоги щодо оцінювання операційних об’єктів і сертифікація/реєстрування систем якості (ISO/IEC Настанова 62:1996)

EN ISO 9002:1994 Система контролювання якості. Моделювання перевірення якості у виробництві, установлення й обслуговування (ISO 9002:1994).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com