ДСТУ EN 14439:2016 Вантажопідіймальні крани. Крани баштові. Вимоги щодо безпечності (EN 14439:2006 + A2:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 14439:2016 Вантажопідіймальні крани. Крани баштові. Вимоги щодо безпечності (EN 14439:2006 + A2:2009, IDT)
Дата початку дії01.01.2018
Дата прийняття28.12.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 14439:2014
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2016 № 462 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14439:2016
РозробникТехнічний комітет України (ТК 16) «Крани, підйомні пристрої і відповідне обладнання»


ДСТУ EN 12077-2:2014 Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки та захисту здоров’я. Частина 2. Обмежувальні та індікаторні пристрої (EN 12077-2:1998+A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 12644-1:2014 Крани. Інформація щодо експлуатації та випробування. Частина 1. Інструкції (EN 12644-1:2001+A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 13135:2016 Безпечність вантажопідіймальних кранів. Проектування. Вимоги до устатковання (EN 13135:2013, IDT)

ДСТУ EN 13557:2016 Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування. Вимоги щодо безпечності (EN 13557:2003 + A2:2008, IDT)

ДСТУ EN 14439:2014 Вантажопідіймальні крани. Баштові крани. Вимоги щодо безпеки (EN 14439:2006+А2:2009, IDT)

ДСТУ EN 60204-32:2014 Безпечність машин. Електричне обладнання. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин (EN 60204-32:2008, IDT)

ДСТУ EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 954-1:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 11201:2016 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовище (EN ISO 11201:2010, IDT; ISO 11201:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 11203:2015 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності (EN ISO 11203:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 11203:2015 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності (EN ISO 11203:2009/A1:2020, IDT; ISO 11203:1995/Amd 1:2020, IDT). Зміна № 1:2021

ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 13857:2016 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 3744:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3744:2010, IDT; ISO 3744:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 4871:2015 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (EN ISO 4871:2009, IDT)

ДСТУ ISO 2:2009 Матеріали текстильні. Позначення напрямку крутіння у пряжі та подібних виробах

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення. (ISO 3864-1:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 3864-2:2010 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції (ISO 3864-2:2004, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНІ КРАНИ КРАНИ БАШТОВІ
Вимоги щодо безпечності

ДСТУ EN 14439:2016
(EN 14439:2006 + A2:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» від 28 грудня 2016 № 462 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14439:2006 + А2:2009 Cranes. Safety. Tower cranes (Вантажопідіймальні крани. Крани баштові. Вимоги щодо безпечності) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussel. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 14439:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Види небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та заходи захисту

5.1 Загальні положення

5.2 Вимоги до конструкції, яка несе навантаження

5.3 Вимоги до проектування обладнання

5.4 Вимоги під час проектування

5.5 Зниження рівня шуму

6 Перевірка вимог щодо безпеки та/або оцінювання захисту

6.1 Загальні положення

6.2 Метод перевірки

6.3 Підтвердження відповідності

6.4 Вимірювання шуму

7 Інформація для користувача

7.1 Загальні положення

7.2 Інструкції з експлуатації

7.3 Марковання

Додаток А (обов'язковий ) Вимоги до стійкості

Додаток В (довідковий) Вимоги до обладнання для уникнення зіткнення з іншими баштовими кранами

Додаток С (обов'язковий) Зовнішні сигнали на крані

Додаток D (обов'язковий) Перевірка вимог щодо безпеки та/або заходів захисту

Додаток Е (обов'язковий) Методика випробувань на шумність

Додаток F (обов'язковий) Монтажна система

Додаток G (довідковий) Марковання. Приклад розташування

Додаток Н (довідковий) Вибір відповідних стандартів по кранах для використання

Додаток ZB (довідковий) Відповідність EN 14439 вимогам Директиви 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та регіональним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14439:2016 (EN 14439:2006 + А2:2009) «Вантажопідіймальні крани. Крани баштові. Вимоги щодо безпечності», прийнятий методом перекладу, - ідентичний EN 14439:2006 «Cranes-Safety-Tower cranes» зі зміною А2:2009.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 14439:2014 «Вантажопідіймальні крани. Крани баштові. Вимоги щодо безпеки», який прийнято методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографію» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- вилучені «Передмова» та «Вступ» до EN 14439:2006+ А2:2009 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

- вилучено додаток ZA у зв’язку з відміною Директиви 98/37/ЕС;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та регіональним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейські стандарти EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято як ДСТУ EN ISO 12100: 2016.

Міжнародні стандарти ISO 4306-1:2007, ISO 4306-3:2003, ISO 7752-3, ISO 8566-3, ISO 13200, DIN 15018-1, DIN 15018-2, DIN 15019-1, серія FEM 1.001; FEM 1.003:1995, FEM 1.005:2003 в Україні не чинні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНІ КРАНИ
КРАНИ БАШТОВІ
Вимоги щодо безпечності

CRANES. SAFETY.
TOWER CRANES

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки:

- до баштових кранів;

- до монтажних систем, які використовують з баштовими кранами/баштами баштових кранів. Їх покласифіковано як зовнішні або внутрішні системи.

Цей стандарт поширюється на баштові крани, що виконують будівельні роботи, які монтують поетапно або самомонтуються.

Цей стандарт не поширюється на мобільні, мобільні портові, гусеничні, консольні, мостові та козлові крани, крани бурових платформ, плавкрани, крани маніпулятори, крани з ручним керуванням та залізничні крани.

Цей стандарт визначає усі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, відносно баштових кранів, за умови правильного використання та за умов, призначених виробником. Цей стандарт визначає відповідні технічні заходи, що унеможливлюють або знижують ступінь ризику, що виникає внаслідок суттєвих небезпек (див. розділ 4).

Суттєві небезпеки наведено та ідентифіковано в розділі 4.

Цей стандарт не охоплює небезпеки, що відносяться до:

- підіймання людей баштовим краном.

Цей стандарт не поширюється на вимоги до електромагнітної сумісності, специфічні небезпеки внаслідок зовнішнього впливу на електроустатковання, потенційно вибухонебезпечне навколишнє середовище та іонізуюче випромінювання.

Цей стандарт охоплює небезпечні ситуації, що стосуються підіймання людей під час монтування системи баштового крана.

Стандарт не застосовний до баштових кранів та їх монтажних систем, виготовлених до дати публікації цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 954-1:1996 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design

EN 12077-2:1998 Cranes safety - Requirements for health and safety - Part 2: Limiting and indicating devices

EN 12644-1:2001 Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions

EN 13135-1:2003 Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment - Part 1: Electrotechnical equipment

EN 13135-2:2004 Cranes - Equipment - Part 2: Non-electrotechnical equipment

EN 13557:2003 Cranes - Controls and control stations

EN 13586:2004 Cranes - Access

EN 60204-32:1998 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32:1998)

EN ISO 3744:1995 Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871 Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 11203 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level (ISO 11203:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13857 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 3864 (all parts) Graphical symbols — Safety colours and safety signs

ISO 4306-1:2007 Cranes — Vocabulary — Part 1: General

ISO 4306-3:2003 Cranes — Vocabulary — Part 3: Tower cranes

ISO 7752-3 Cranes — Controls — Layout and characteristics — Part 3: Tower cranes

ISO 8566-3 Cranes — Cabins — Part 3: Tower cranes

ISO 13200 Cranes — Safety signs and hazard pictorials — General principles

DlN 15018-1 Cranes — Steel structures — Verification and analyses

DIN 15018-2 Cranes — Steel structures — Principles of design and construction

DIN 15019-1 Cranes — Stability for all cranes except non-rail mounted mobile cranes and except floating cranes

FEM 1.001 (all parts) Rules for the design of hoisting appliances

FEM 1.003:1995 Tower cranes — Graphical symbols

FEM 1.005:2003 Recommendation for the calculation of tower crane structures in out-of service conditions

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Безпека систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 12077-2:1998 Безпечність кранів. Вимоги до здоров я та безпеки. Частина 2. Обмежувальні та індикаторні пристрої

EN 12644-1:2001 Крани. Інформація щодо експлуатації та випробування. Частина 1. Настанови

EN 13135-1:2003 Вантажопідіймальні крани. Безпека. Проектування. Вимоги до обладнання. Частина 1. Електротехнічне обладнання

EN 13135-2:2004 Вантажопідіймальні крани. Обладнання. Частина 2. Неелектричне обладнання

EN 13557:2003 Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування

EN 13586:2004 Вантажопідіймальні крани. Доступ

EN 60204-32:1998 Безпечність машин. Електроустатковання машин. Частина 32. Вимоги до підіймальних машин (ІЕС 60204-32:1998).

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівня потужності звуку джерел шуму з використанням звукового тиску. Інженерний метод у вільному полі у межах площини відбиття (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871 Акустика. Визначення та перевірка значень шуму машин та обладнання (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум від машин та обладнання. Вимірювання рівня сили звуку на робочому місці та інших спеціальних місцях. Інженерний метод головним чином у вільному полі у межах площини відбиття (ISO 11201:1995)

EN ISO 11203 Акустика. Шум від машин та обладнання. Визначення рівня сили звуку на робочому місці та інших спеціальних місцях від рівня звукової потужності (ISO 11203:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія та методологія. (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13857 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання доступу верхніх та нижніх кінцівок до небезпечних зон (ISO 13857:2008)

ISO 3864 (усі частини). Графічні символи. Кольори безпеки та написи безпеки

ISO 4306-1:2007 Вантажопідіймальні крани. Словник. Частина 1. Загальні дані

ISO 4306-3:2003 Вантажопідіймальні крани. Словник. Частина 3. Баштові крани

ISO 7752-3 Вантажопідіймальні крани. Органи керування. Розташування та характеристики. Частина 3. Баштові крани

ISO 8566-3 Вантажопідіймальні крани. Кабіни. Частина 3. Баштові крани

ISO 13200 Вантажопідіймальні крани. Написи безпеки та зображення небезпечних ситуацій. Загальні принципи

DIN 15018-1 Вантажопідіймальні крани. Сталеві конструкції. Перевірка та аналіз

DIN 15018-2 Вантажопідіймальні крани. Сталеві конструкції Принципи проектування та виробництва

DIN 15019-1 Вантажопідіймальні крани. Стійкість усіх кранів за винятком самохідних не на рейковому ходу та плавкранів

FEM 1.001 (усі частини). Правила проектування підіймальних пристроїв

FEM 1.003:1995 Баштові крани. Графічні символи

FEM 1.005:2003 Рекомендації по розрахунку конструкцій баштового крана в неробочому стані

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ