ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20386 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)
Дата початку дії01.07.2006
Дата прийняття30.12.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2005 № 387 Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа5725-1:2005
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значення точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)


ДСТУ 7094:2009 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання (ГОСТ 8.587-2009, MOD)

ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7762:2015 Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7811:2015 Реактиви. Метод тонкошарової хроматографії

ДСТУ 8811.0:2019 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Загальні вимоги до методів хімічного аналізування

ДСТУ 8923:2019 Чавун, сталь, феросплави, хром та марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 9009:2020 Метрологія. Титратори автоматичні. Методика повірки

ДСТУ 9086:2021 Метрологія. Прилади для визначення точки замерзання молока. Методика повірки

ДСТУ 9091:2021 Метрологія. Аналізатори розчинених газів. Методика повірки

ДСТУ 9143:2021 Метрологія. Коагулометри. Методика повірки

ДСТУ 9146:2021 Метрологія. Віскозиметри динамічної в`язкості автоматичні. Методика повірки

ДСТУ EN 13654-2:2014 Меліоранти ґрунту та поживне середовище. Визначення вмісту азоту. Частина 2. Метод Дюма (EN 13654-2:2001, IDT)

ДСТУ EN 13771-2:2013 Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 2. Агрегати компресорно-конденсаторні (EN 13771-2:2007, IDТ)

ДСТУ EN 13804:2014 Продукти харчові. Визначення мікроелементів. Критерії ефективності, загальний аналіз та готування зразків (EN 13804:2002, IDT)

ДСТУ EN 60704-3:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 3. Методи визначення та перевірення задекларованих значень шумового випромінення (EN 60704-3:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 11204:2016 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище (EN ISO 11204:2010, IDT; ISO 11204:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 17511:2015 Медичні вироби для діагностики in vitro. Вимірювання величин у біологічних пробах. Метрологічна простежуваність значень, приписаних калібраторам і контрольним матеріалам (EN ISO 17511:2003, IDТ)

ДСТУ EN ISO 3741:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер (EN ISO 3741:2010, IDT; ISO 3741:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3743-1:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками (EN ISO 3743-1:2010, IDT; ISO 3743-1:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3744:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3744:2010, IDT; ISO 3744:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3745:2014 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012, IDТ)

ДСТУ EN ISO 3746:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання над звуковідбивальною площиною (EN ISO 3746:2010, IDT; ISO 3746:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 3747:2016 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі (EN ISO 3747:2010, IDT; ISO 3747:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня (EN ISO/IEC 17043:2010; ISO/IEC 17043:2010, IDT)

ДСТУ ISO 10519:2008 Насіння ріпаку. Визначення вмісту хлорофілу спектрометричним методом (ISO 10519:1997, IDT)

ДСТУ ISO 10576-1:2006 Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ІSO 10576-1:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 11462-1:2006 Статистичний контроль. Настанови щодо здійснення статистичного контролю за процесом. Частина 1. Елементи статистичного контролю за процесом (ІSO 11462-1:2001, ІDT)

ДСТУ ISO 11843-5:2010 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 5. Методологія для випадків лінійного та нелінійного калібрування (ISO 11843-5:2008, IDT)

ДСТУ ISO 13366-1/IDF 148-1:2014 Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 1. Мікроскопічний (контрольний) метод (ISO 13366-1:2008/IDF 148-1:2008, ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009, IDT)

ДСТУ ISO 13528:2014 Статистичні методи для застосування під час перевірки професійного рівня за допомогою міжлабораторних порівнянь (ISO 13528:2005, IDT)

ДСТУ ISO 14637/IDF 195:2009 Молоко. Ферментативний метод визначення вмісту сечовини з використанням різниці pH (Контрольний метод) (ISO 14637/IDF 195:2004, IDT). З поправкою

ДСТУ ISO 15793:2009 Крупи манні з твердої пшениці. Метод визначення неподрібненої фракції (ISO 15793:2000, IDT)

ДСТУ ISO 17932:2014 Олія пальмова. Метод визначення погіршення показника знебарвлення і вмісту каротину (ISO 17932:2011, IDT)

ДСТУ ISO 19730:2015 Якість ґрунту. Екстрагування з ґрунту перехідних елементів розчином нітрату амонію (ISO 19730:2008, ІDТ)

ДСТУ ISO 20128/IDF 192:2015 Продукти молочні. Визначення ймовірної кількості Lactobacillus acidophilus на селективному середовищі методом підрахування колоній, інкубованих за температури 37 °С (ISO 20128:2006 (IDF 192:2006), IDT)

ДСТУ ISO 204:2019 Металеві матеріали. Одноосьове випробування на повзучість розтягуванням. Метод випробування (ISO 204:2018, IDT)

ДСТУ ISO 21572:2006 Продукти харчові. Методи аналізу для визначення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Методи, які ґрунтуються на аналізі білків (ISO 21572:2004, IDT)

ДСТУ ISO 24276:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і продуктів з їхнім вмістом. Основні вимоги, терміни та визначення понять (ISO 24276:2006, IDT)

ДСТУ ISO 24511:2013 Водопостачання та водовідведення. Настанови щодо керування системами водовідведення та оцінювання їх послуг (ISO 24511:2007, IDT)

ДСТУ ISO 28218:2013 Захист від радіації. Критерії проведення радіобіологічного аналізування (ISO 28218:2010, IDТ)

ДСТУ ISO 3093:2009 Пшениця, жито та борошно з них, пшениця тверда й манні крупи з твердої пшениці. Визначення числа падіння методом Хагберга-Пертена (Hagberg-Perten) (ISO 3093:2004, IDT)

ДСТУ ISO 3534-1:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей (ISO 3534-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 3656:2017 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення абсорбції ультрафіолетового світла у вигляді питомої УФ-екстинкції (ISO 3656:2011, IDT)

ДСТУ ISO 3890-1:2007 Молоко та молочні продукти. Визначення залишків хлорорганічних сполук (пестицидів). Частина 1. Загальні поняття та методи екстрагування (ISO 3890-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6975:2012 Природний газ. Розширений аналіз. Метод газової хроматографії (ISO 6975:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 8655-1:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві (ISO 8655-1:2002; Cor 1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8851-1/IDF 191-1:2007 Масло вершкове. Визначення вмісту вологи, сухого знежиреного залишку та жиру (рутинні методи). Частина 1. Визначення масової частки вологи (ISO 8851-1/IDF 191-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO 8851-2/IDF 191-2:2007 Масло вершкове. Визначення вмісту вологи, сухого знежиреного залишку та жиру (рутинні методи). Частина 2. Визначення масової частки сухого знежиреного залишку (ISO 8851-2/IDF 191-2:2004, IDT)

ДСТУ ISO 8851-3/IDF 191-3:2007 Масло вершкове. Визначення вмісту вологи, сухого знежиреного залишку та жиру (рутинні методи). Частина 3. Обчислення масової частки жиру (ISO 8851-3/IDF 191-3:2004, IDT)

ДСТУ ISO/TS 21749:2013 Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти (ISO/TS 21749:2005, IDT)

ДСТУ ISO/TS 9941/IDF/RM 160:2009 Молоко та консервоване згущене молоко. Спектрометричний метод визначення вмісту олова (ISO/TS 9941/IDF/RM 160:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 1108:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі. Визначення формостійкості за циклічної зміни температури (EN 1108:1999, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значення точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)

ДСТУ-П ISO/TR 17055:2010 Сталь. Визначення кремнію методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв`язаною плазмою (ISO/TR 17055:2002, IDT)

ДСТУ-П ISO/TS 13530:2011 Якість води. Настанови з аналітичного контролю якості результатів хімічного та фізико-хімічного аналізу води (ІSO/TS 13530:2009, ІDT)

Покажчик нормативних документів з метрології, чинних в Україні (станом на 01.01.2015 р.)

РМУ 037-2015 Рекомендація. Метрологія. Вузли обліку природного газу з лічильниками та коректорами. Метод та основні принципи вимірювань, характеристики та загальні вимоги

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОЧНІСТЬ (ПРАВИЛЬНІСТЬ І ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ) МЕТОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
Частина 1. Основні положення та визначення

(ГОСТ ИСО 5725-1 - 2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Р. Климик

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 387 3 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України, 2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення).

Замість ГОСТ ИСО 5725-2-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-3-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-4-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-5-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-6-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування та розповсюджування цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду МКС групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

У разі застосування стандарту рекомендовано замість терміну «повторяемость» використовувати термін «сходимость» згідно з РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения».

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ ИСО 5725-1-2003
(ISO 5725-1:1994, IDТ)

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 1 Основные положения и определения

Издание официальное

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

ОСТ ИСО 5725-1-2003

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно- исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Гос-стандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, термино-логии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Республика Грузия

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Республика Молдова

Российская Федерация

Республика Узбекистан

Украина

Грузстандарт

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстандарт

Молдова-Стандарт

Госстандарт России

Узстандарт

Госпотребстандарт Украины

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Практическое значение определений для экспериментов по оценке точности

4.1 Стандартный метод измерений

4.2 Эксперимент по оценке точности

4.3 Идентичные объекты испытаний

4.4 Короткие интервалы времени

4.5 Участвующие лаборатории

4.6 Условия наблюдений

5 Статистическая модель

5.1 Исходная модель

5.2 Соотношение меноду исходной моделью и прецизионностью

5.3 Альтернативные модели

6 Постановка эксперимента по оценке точности

6.1 Планирование эксперимента по оценке точности

6.2 Стандартный метод измерений

6.3 Отбор лабораторий для эксперимента по оценке точности

6.4 Выбор материалов, предназначенных для использования в эксперименте по оценке точности

7 Использование данных о точности

7.1 Публикация значений правильности и прецизионности

7.2 Практическое применение значений прецизионности и правильности

Приложение А Условные обозначения и сокращения, используемые во всех частях ИСО 5725

Приложение В Графики неопределенностей для показателей прецизионности

Приложение С Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, межгосударственным стандартам, принятым в качестве идентичных межгосударственных стандартов

Приложение D Библиография

Введение

0.1 Во всех частях ИСО 5725 для описания точности метода измерений используются два термина: "правильность" и "прецизионность". "Правильность" касается близости между средним арифметическим значением большого числа результатов испытаний и истинным или принятым эталонным значением. "Прецизионность" касается близости между результатами испытаний.

0.2 Необходимость принятия во внимание "прецизионности" возникает из-за того, что испытания, выполняемые на предположительно идентичных материалах при предположительно идентичных обстоятельствах, обычно не дают тождественно равных результатов. Это объясняется неизбежными случайными ошибками, присущими каждой методике измерений; факторы, влияющие на исход измерений, не могут целиком и полностью контролироваться. При практическом истолковании данных измерений эта изменчивость должна приниматься в расчет. Например, разность между результатом испытаний и некоторой заданной величиной может располагаться в пределах области неизбежных случайных ошибок, в таком случае действительное отклонение от этой заданной величины не может быть установлено.

Аналогичным образом сопоставление результатов испытаний двух партий материала не покажет существенной разницы в качестве, если различие мемоду ними может быть отнесено к изменчивости, свойственной определенной методике измерений.

0.3 Множество различных факторов (помимо вариаций между предположительно идентичными образцами) может способствовать изменчивости результатов в зависимости от метода измерений, в том числе:

a) оператор;

b) используемое оборудование;

c) калибровка оборудования;

d) условия окружающей среды (температура, влажность, загрязнение воздуха и т. д.);

e) время, проходящее мёяоду измерениями.

Изменчивость меяоду измерениями, осуществляемыми разными операторами и/или с использованием различного оборудования, как правило, будет выше, чем изменчивость меяоду измерениями, выполняемыми в пределах короткого интервала времени одним оператором с использованием одного и того же оборудования.

0.4 Общим термином для изменчивости между повторяемыми измерениями является прецизионность.- Два условия прецизионности, называемые условиями повторяемости и воспроизводимости, были признаны необходимыми и для многих практических случаев полезными для описания изменчивости результатов метода измерений. В условиях повторяемости факторы от а) до е), перечисленные выше, - считаются постоянными и не способствуют изменчивости, тогда как в условиях воспроизводимости они изменяются и способствуют изменчивости метода измерений. Таким образом, условия повторяемости и воспроизводимости являются двумя предельными условиями прецизионности, где первые характеризует минимальную, а вторые максимальную изменчивость результатов. Промежуточные условия меяоду дан-_ ными двумя предельными условиями прецизионности также возможны в тех случаях, когда одному или большему числу факторов от а) до е) позволяют изменяться, и они применяются при определенных заданных обстоятельствах. Прецизионность, как правило, выражается через стандартные отклонения.

0.5 "Правильность" метода измерений представляет интерес, когда имеется возможность постичь истинное значение для измеряемой величины. Несмотря на то, что для некоторых методов измерений истинное значение не может быть точно известно, можно получить принятое эталонное значение для измеряемой величины, например, если имеются в распоряжении соответствующие эталонные материалы или если принятое эталонное значение может быть установлено относительно другого метода изменений, или путем приготовления известного образца. Правильность метода измерений может быть исследована посредством сравнения принятого эталонного значения с уровнем результатов, полученных методом измерений. Правильность, как правило, выражается с помощью смещения (результата испытаний). Смещение появляется, например, при химическом анализе в том случае, если метод измерений не позволяет полностью выделить элемент или если наличие одного элемента препятствует определению другого.

0.6 Общий термин "точность" используется во всех частях ИСО 5725 в том случае, когда подразумевается как правильность, так и прецизионность.

Термин "точность" одно время использовался, распространяясь лишь на один компонент, именуемый теперь правильностью, однако стало очевидным, что для большинства людей он должен подразумевать суммарное смещение результата по отношению к эталонному значению как вследствие случайных, так и систематических эффектов.

Термин "смещение" находился в использовании относительно статистических проблем весьма продолжительное время, однако по причине того, что он вызывает определенные возражения со стороны представителей некоторых профессий (например, практикующие врачи и юристы) было сделано особое ударение на положительный аспект посредством введения термина "правильность".

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 1 Общие принципы и определения

ACCURACY (TRUENESS AND PRECISION) OF MEASUREMENT METHODS AND RESULTS
 Part 1 General principles and definitions

Дата введения в Украине 2006-07-01

1 Область применения

1.1 Цель ИСО 5725 состоит в следующем:

a) изложение основных принципов с целью их понимания при оценке точности (правильности и прецизионности) методов и результатов измерений и в случаях практического применения и установление практических оценок различных показателей экспериментальным путем (ИСО 5725-1);

b) предоставление основного метода оценки двух экстремальных показателей прецизионности методов измерений экспериментальным путем (ИСО 5725-2);

c) предоставление методики получения промежуточных показателей прецизионности с заданием обстоятельств, при которых они применяются и методов их оценки (ИСО 5725-3);

d) предоставление основных методов определения правильности метода измерений (ИСО 5725-4);

e) предоставление некоторых альтернатив основным методам, представленным в ИСО 5725-2 и ИСО 5725-4 для определения прецизионности и правильности методов измерений с целью их использования при определенных обстоятельствах (ИСО 5725-5);

f) представление некоторых видов прастического применения этих показателей правильности и прецизионности (ИСО 5725-6). *

1.2 Настоящий стандарт распространяется на методы измерений непрерывных величин, дающим в качестве результата испытаний единичное значение, несмотря на то, что данное единичное значение может быть результатом расчета, основанного на серии наблюдений.

Стандарт устанавливает точные определения значениям, которые характеризуют с количественной точки зрения способность метода измерений дать верный результат (правильность) или продублировать заданный результат (прецизионность). Таким образом подразумевается, что измерению подвергается именно та же самая величина, точно таким же способом и что процесс измерений является управляемым.

Настоящий стандарт может быть применен к широкому диапазону материалов, включая жидкости, порошки и твердые тела, изготовленные или существующие в природе при условии, что учитывают любую неоднородность материала.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 5725-2:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ИСО 5725-3:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ИСО 5725-4:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ИСО 5725-5:1998 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений

ИСО 5725-6:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений Часть 6. Использование значений точности на практике

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ