Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19016 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості
Дата прийняття09.07.2007
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 09.07.2007 № 373
Вид документаРекомендації
РозробникДержавний інститут комплексних техніко-економічних досліджень (ДІКТЕД)
Орган, що прийнявДержавний інститут комплексних техніко-економічних досліджень (ДІКТЕД)


Водний кодекс України

ГОСТ 18322-78 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та визначення. Зі змінами № 1, 2

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

Закон України 24.03.1995 № 108/95-ВР Про оплату праці

Закон України від 03.02.2004 № 1407-IV Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності

Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР Про рекламу

Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР Про відходи

Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV Про оренду землі

Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР Про страхування

Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування

Закон України від 10.04.1992 № 2269-XII Про оренду державного та комунального майна

Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР Про транспорт

Закон України від 11.01.2001 № 2213-III Про розмір внесків на деякі види загальнообов`язкового державного соціального страхування

Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР Про відпустки

Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII Про охорону атмосферного повітря

Закон України від 16.10.1997 № 575/97-ВР Про електроенергетику

Закон України від 17.05.2001 № 2406-III Про підтвердження відповідності

Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV Про телекомунікації

Закон України від 19.10.2000 № 2050-III Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати

Закон України від 22.02.2001 № 2272-III Про страхові тарифи на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування

Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII Про охорону навколишнього природного середовища

Кодекс законів про працю України

Кодекс України Про надра

Лісовий кодекс України

Наказ від 01.09.2004 № 99/33 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

Наказ від 23.06.1999 № 105/309 Про затвердження Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Наказ від 27.01.2006 № 18/15/21/11 Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів

Про затвердження плану першочергових заходів щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах на 2001-2002 роки

Роз`яснення від 22.03.1993 р. № 06-960 "Щодо визначення фізіологічних показників факторів виробничого середовища і трудового процесу при проведенні атестації робочих місць"

Типова форма з обліку сировини та матеріалів № М-11. Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ
ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КИЕВ - 2007

Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности разработаны в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 октября 1998 г. № 1706 "Об утверждении программьіі реформирования системы бухгалтерского учета с использованием международных стандартов" и Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Разработана система калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности в рыночных условиях.

Определена новая методика расчета показателя "производственная себестоимость" продукции (работ, услуг) независимо от того, где будет использоваться показатель производственной себестоимости.

Методические рекомендации применяются для планирования, ведения учета и калькулирования производственной себестоимости продукции, работ и услуг промышленного характера как на промышленных предприятиях, так и в непромышленных организациях, которые выпускают промышленную продукцию, независимо от форм собственности и хозяйствования.

Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности разработаны Государственным предприятием "Государственный институт комплексных техникоэкономических исследований".

Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности приведены в соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в Законы Украины и Положения (стандарты) бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2007 года.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть

2. Классификация расходов

3. Группировка расходов по экономическим элементам

4. Признание расходов

5. Распределение производственных расходов между объектами учета производственных затрат и определение себестоимости продукции

6. Особенности формирования себестоимости продукции при использовании давальческого сырья

7. Составление сводной сметы расходов на производство

8. Составление плановой (нормативной) калькуляции

9. Методы учета расходов и калькулирования производственной себестоимости продукции (работ, услуг) 

10. Особенности планирования и учета во вспомогательных производствах, цехах

11. Учет незавершенного производства

12. Учет полуфабрикатов собственного производства

13. Сводный учет расходов на производство и составление отчетной калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг)

14. Калькулирование фактической себестоимости единицы продукции

15. Особенности калькулирования себестоимости продукции, полученной в комплексном производстве

16. Расходы, которые не включаются в производственную себестоимость продукции (товаров, работ, услуг) 

16.1. Административные расходы

16.2.Расходы на сбыт

16.3. Прочие операционные расходы

17. Определение цены и рентабельности производства продукции

Приложение 1. Номенклатура статей расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Приложение 2. Номенклатура статей общепроизводственных расходов

Приложение 3. Расчет распределения общепроизводственных расходов

Приложение 4. Перечень попутной продукции В отдельных отраслях промышленности

Приложение 5. Сводная смета расходов на производство продукции (работ, услуг)

Приложение 6. Перечень ОСНОВНЫХ калькуляционных единиц

Приложение 7. Калькуляционные единицы для цехов вспомогательного (подсобного) производства

Приложение 8. Сводный учет расходов на производство

Приложение 9. Калькуляция производственной себестоимости продукции (работ, услуг)

Приложение 10. Калькуляция (определение цены)

Перечень документов нормативно - законодательной базы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ
ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности разработаны в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 октября 1998 г. № 1706 "Об утверждении программы реформирования системы бухгалтерского учета с применением международных стандартов" и Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Методические рекомендации разработаны в соответствии с нормативно - законодательной базой Украины и Положениями (стандартами) бухгалтерского учета: 7, 8, 9, 11 ,14,16,19, 21, 26, 28, утвержденными приказами Министерства финансов Украины, и приведены в соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в Законы Украины и Положения (стандарты) бухгалтерского учета по состоянию на 01.01. 2007 года.

Авторами разработки являются специалисты Государственного института комплексных технико-экономических исследований Министерства промышленной политики Украины: к.э.н. ГригорН.М,- руководитель, к.ф.м.н. Крехивский О.В., Шклярук М.Н., Николаенко Н.Л., Мельник Т.В., Тарасова А.И, Байдаченко Т.Г., Чернопащенко М.С.

2. Методические рекомендации применяются для планирования, ведения учета и калькулирования производственной себестоимости продукции, работ и услуг промышленного характера как на промышленных предприятиях, так и в непромышленных организациях, выпускающих промышленную продукцию, независимо от форм собственности и хозяйствования.

В структурных подразделениях промышленных предприятий, выделенных в отдельную планово-учетную единицу, которые относятся к другим отраслям экономики (например, отделы капитального строительства, которые выполняют строительно-монтажные работы хозяйственным способом, подсобные сельскохозяйственные производства и прочие), применяются Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) соответствующих отраслей (строительство, сельское хозяйство и т. п.).

3. Производственная себестоимость промышленной продукции (работ, услуг) - это выраженные в денежной форме текущие расходы предприятия на ее производство.

Показатель "производственная себестоимость" промышленной продукции (работ, услуг) является одним из основных экономических показателей предприятия и это предопределяет необходимость однозначного определения методики его расчета независимо от того, где будет использоваться показатель производственной себестоимости: в бухгалтерском, статистическом или управленческом учете.

4. Целью планирования себестоимости является экономически обоснованное определение величины расходов, необходимых в планируемом периоде для производства каждого вида и всей промышленной продукции предприятия, отвечающей требованиям относительно ее качества.

Расчеты плановой себестоимости отдельных изделий, товарной и валовой продукции используются для определения потребности в оборотных средствах, планирования прибыли, определения экономической эффективности отдельных организационно-технических мероприятий и производства в целом, для внутризаводского планирования, а также для формирования цен.

5. Целью учета себестоимости продукции является своевременное, полное и достоверное определение фактических расходов, связанных с производством продукции, определение фактической себестоимости отдельных видов и всей продукции, а также контроль за использованием материальных, трудовых и денежных ресурсов.

Данные учета расходов используются для оценки и анализа выполнения плановых показателей, определения результатов деятельности структурных подразделений и предприятия в целом, фактической эффективности организационно-технических мероприятий, направленных на развитие и усовершенствование производства, для планово-экономических и аналитических расчетов.

В связи с этим должно быть обеспечено полное соответствие плановых и отчетных данных относительно состава и классификации расходов, объектов и единиц калькулирования, методов распределения расходов по плановым (отчетным) периодам.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ

6. Расходы классифицируются по следующим признакам:

Признаки

Расходы

1.  По центрам ответственности (по месту возникновения расходов)
 

2.  По видам продукции, работ, услуг
 

3.  По видам расходов

4.  По единству состава (однородностью) расходов

5.  По способу отнесения на стоимость продукции

6.  По степени влияния объема производства на уровень расходов

7.  По календарным периодам

8. По целесообразности расходования

9. По определению отношения к себестоимости продукции

расходы производства, цеха, участка, технологического передела, службы, группы рабочих мест, отделения

расходы на детали, узлы, изделия, типовые представители изделий, группы однородных изделий, заказы, процессы, производства и т.д.

расходы по экономическим элементам, расходы по статьям калькуляции

расходы одноэлементные, комплексные

расходы прямые, непрямые

расходы переменные, постоянные

расходы текущие, одноразовые

производительные, непроизводительные

расходы на продукцию, расходы периода

7.  По центрам ответственности (месту возникновения) расходы группируются по производствам, цехам, участкам, технологическим переделам, службам и другим административно обособленным структурным подразделениям производств.

В зависимости от характера и назначения выполняемых процессов производство делится на: основное, вспомогательное (подсобное).

К основному производству относятся производства, цеха, участки, принимающие непосредственное участие в изготовлении продукции.

Вспомогательное производство предназначено для обслуживания цехов основного производства: выполнения работ по ремонту основных средств, обеспечения инструментом, запасными частями для ремонта оборудования, различными видами энергии (паром, холодом), тарой, транспортными и другими услугами. К нему относятся ремонтные цеха, энергетические, паросиловое хозяйство, компрессорные, тарные, транспортные и другие подразделения.

8.  Все расходы на производство включаются в себестоимость отдельных видов продукции, работ и услуг (в том числе отдельных изделий, изготовленных по индивидуальным заказам), групп однородных изделий, типовых представителей изделий, полуфабрикатов.

9. По видам расходы классифицируются по экономическим элементам и по статьям калькуляции.

Под экономическими элементами расходов понимают совокупность экономически однородных расходов в денежном выражении по их видам (эта группировка позволяет ответить на вопрос, что израсходовано на данный объект).

Статьи калькуляции показывают, как формируются эти расходы для определения себестоимости продукции, - одни расходы показываются по их видам (элементам), другие - по комплексным статьям (включают несколько элементов). При этом один элемент расходов может присутствовать в нескольких статьях калькуляции.

10. По единству состава расходы делятся на одноэлементные и комплексные. Одноэлементные - состоят из одного элемента расходов, комплексные - из нескольких экономических элементов.

11. По способу отнесения на стоимость продукции расходы делятся на прямые и непрямые.

Прямые - это расходы, которые могут быть отнесены непосредственно к конкретному объекту расходов экономически целесообразным путем.

К прямым расходам относятся расходы, связанные с производством отдельного вида продукции (прямые материальные расходы, прямые расходы на оплату труда и т. п.), которые могут быть непосредственно включены в ее себестоимость.

Непрямые расходы - расходы, которые не могут быть отнесены непосредственно к конкретному объекту расходов экономически целесообразным путем.

К непрямым расходам относятся расходы, связанные с производством нескольких видов продукции (общепроизводственные), которые включаются в производственную себестоимость при помощи специальных методов. Непрямые расходы образуют комплексные статьи калькуляции (то есть состоят из расходов, включающих несколько элементов), которые отличаются их функциональной ролью в производственном процессе.

12. По степени влияния объема производства на уровень расходов - расходы делятся на переменные и постоянные.

К переменным расходам относятся расходы, абсолютная величина которых возрастает с увеличением объема выпуска продукции и уменьшается с его снижением.

К переменным расходам относятся расходы на сырье и материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, технологическое топливо и энергию, на оплату труда работникам, занятым в производстве продукции (работ, услуг), с отчислениями на социальное страхование, а также другие расходы.

Постоянные - это расходы, абсолютная величина которых с увеличением (уменьшением) объема выпуска продукции существенно не изменяется.

К постоянным относятся расходы, связанные с обслуживанием и управлением производственной деятельностью цехов, а также расходы по обеспечению хозяйственных нужд производства.

13. Расходы на производство делятся по календарным периодам на текущие и одноразовые.

Текущие, то есть постоянные, обычные расходы или расходы, у которых периодичность меньше месяца.

Одноразовые, то есть однократные расходы или расходы, которые осуществляются один раз ( периодичность больше месяца) и направляются на обеспечение процесса производства на протяжении длительного времени.

14. По целесообразности расходования расходы делятся на производительные и непроизводительные.

Производительные - предусмотренные технологией и организацией производства.

Непроизводительные - не обязательные, возникающие в результате определенных недостатков организации производства, нарушения технологии и т.д.

15. По определению отношения к себестоимости продукции различают расходы на продукцию и расходы периода.

Расходы на продукцию - это расходы, связанные с производством. В производственной сфере к таким расходам относятся все расходы (материалы, зарплата, амортизация станков и т.д.), связанные с функцией производства продукции.

Расходы на производство продукции создают производственную себестоимость продукции (работ, услуг).

Расходы периода - это расходы, которые не включаются в производственную себестоимость и рассматриваются как расходы того периода, в кото ром они были выполнены. Это административные расходы, расходы на сбыт продукции и прочие операционные расходы.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com