ДСТУ 8728:2017 Продукти харчові згущені з молоком. Загальні технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19798 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8728:2017 Продукти харчові згущені з молоком. Загальні технічні умови
Дата початку дії01.01.2018
Дата прийняття15.08.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 15.08.2017 № 231 Про прийняття національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8728:2017
РозробникІнститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук (ІПР НААН)
Орган, що прийнявІнститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук (ІПР НААН)


ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки. Зі зміною № 1 (СТ СЭВ 1930-79)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартів безпеки праці. Методи вимірювання шуму на робочих місцях

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.007.0-75 Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 6805-97 Кава натуральна смажена. Загальні технічні умови

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 4.2-180-2012 Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3662-97 Молоко коров`яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 4273:2015 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4335:2004 Жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості. Загальні технічні умови. З Поправками і Зміною № 1

ДСТУ 4391:2005 Какао-порошок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4394:2005 Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4394:2005 Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови. Зміна № 2

ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови. Зі змінами та поправками

ДСТУ 4445:2005 Спреди та суміші жирові. Загальні технічні умови. Зі змінами та поправками

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила. Зі зміною № 1

ДСТУ 4552:2006 Сироватка молочна суха. Технічні умови

ДСТУ 4555:2006 Маслянка суха. Технічні умови

ДСТУ 4562:2006 Олія кокосова. Технічні умови постачання

ДСТУ 4563:2006 Олія пальмоядрова. Технічні умови постачання

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ 4873:2007 Цукор молочний. Технічні умови

ДСТУ 5059:2008 Вироби кондитерські. Методи визначання цукрів

ДСТУ 5060:2008 Вироби кондитерські. Методи визначання масової частки жиру

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7381:2013 Консерви молочні. Визначення сахарів йодометричним методом

ДСТУ 7515:2014 Сироватка молочна. Технічні умови

ДСТУ 8551:2015 Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначання кислотності потенціометричним та титрометричним методами

ДСТУ 8563:2015 Консерви молочні. Методи визначення фізичних та органолептичних показників

ДСТУ 8573:2015 Консерви молочні. Метод визначення в’язкості

ДСТУ 8574:2015 Продукти молочні. Методи визначення масової частки вологи в молочних сухих і згущених продуктах та молоковмісних консервах

ДСТУ ISO 2911/IDF 35:2014 Молоко згущене з цукром. Визначення масової частки сахарози поляриметричним методом (ISO 2911:2004/IDF 35:2004, IDT)

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб (ISO 707:1997, IDТ)

ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках (OIML R 87:2004, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
ЗГУЩЕНІ З МОЛОКОМ
Загальні технічні умови

ДСТУ 8728:2017

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут продовольчих ресурсів Національної аграрної академії наук України

РОЗРОБНИКИ: Н. Крушельницька; А. Мінорова, канд. техн. наук; І. Романчук, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 15 серпня 2017 р. №231 3 2018-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля, утилізування

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила зберігання та транспортування

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А (довідковий) Код згідно з державним класифікатором продукції

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ ЗГУЩЕНІ З МОЛОКОМ
Загальні технічні умови

CONDENSED FOOD PRODUCTS WITH MILK
General specification

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на продукти харчові згущені з молоком (далі — продукти), що виготовляють з нормалізованих сумішей, які містять молоко (не менше ніж 10 % за масою), молочну сировину, цукор, білки та/або жири немолочного походження, стабілізатори, з додаванням чи без додавання наповнювачів, харчових добавок, ароматизаторів.

Продукти призначено для безпосереднього вживання в їжу, для кулінарних потреб та промислового переробляння.

1.2 Вимоги щодо безпеки викладено в розділах 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 4273:2015 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4306:2004. Олія пальмова. Загальні технічні умови

ДСТУ 4335:2004 Жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості. Загальні технічні умови

ДСТУ 4391:2005 Какао-порошок. Технічні умови

ДСТУ 4394:2005 Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови

ДСТУ 4445:2005 Спреди та суміші жирові. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів

ДСТУ 4552:2006 Сироватка молочна суха. Технічні умови

ДСТУ 4555:2006 Маслянка суха. Технічні умови

ДСТУ 4562:2006 Олія кокосова. Технічні умови постачання

ДСТУ 4563:2006 Олія пальмоядрова. Технічні умови постачання

ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови (ГОСТ 31361-2008, IDT)

ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

ДСТУ 4873:2007 Цукор молочний. Технічні умови

ДСТУ 5059:2008 Вироби кондитерські. Методи визначення цукрів

ДСТУ 5060:2008 Вироби кондитерські. Методи визначення масової частки жиру

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7357:2012 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання

ДСТУ 7381:2013 Консерви молочні. Визначення сахарів педометричним методом

ДСТУ 7515:2014 Сироватка молочна. Технічні умови

ДСТУ 8551:2015 Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначання кислотності потенціометричним та титрометричним методами

ДСТУ 8563:2015 Консерви молочні. Методи визначення фізичних та органолептичних показників

ДСТУ 8573:2015 Консерви молочні. Методи визначення в’язкості

ДСТУ 8574:2015 Продукти молочні. Метод визначення масової частки вологи в молочних сухих і згущених продуктах та молоковмісних консервах

ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках (OIML R 87:2004, IDT)

ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування (IDF 122С:1996, IDT)

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб (ISO 707:1997, IDT)

ДСТУ ISO 1737-2002 Молоко згущене без цукру та молоко згущене з цукром. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 1737:1999, IDT)

ДСТУ ISO 2911/IDF 35:2014 Молоко згущене з цукром. Визначення масової частки сахарози поляриметричним методом (ISO 2911:2004/IDF 35:2004, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 3628-78 Продукты молочные. Методы определения сахара

ГОСТ 6805-97 Кофе натуральный жареный. Общие технические условия

ГОСТ14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей

ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира

ГОСТ 30305.1-95 Консервы молочные сгущенные. Методики выполнения измерений массовой доли влаги

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ