ДСТУ 8718:2017 Риба та рибні продукти. Методи визначення золи та мінеральних домішок

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19647 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8718:2017 Риба та рибні продукти. Методи визначення золи та мінеральних домішок
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття27.06.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 7636-8
Затверджуючий документНаказ від 27.06.2017 № 161 Про прийняття національних нормативних документів та скасування національних та міждержавних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8718:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Рибне господарство» (ТК 182)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Рибне господарство» (ТК 182)


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 3118-77 Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови (СТ СЭВ 4276-83). Зі зміною № 1

ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення (укр)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2 (рос)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна №1

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення (рос)

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення. З поправкою

ДСТУ 3403-96 Продукція рибної промисловості. Класифікація. Номенклатура показників якості (ГОСТ 30455-97, IDT)

ДСТУ 3514-97 Статистичні методи контролю та регулювання. Терміни та визначення

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 i M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDТ)

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РИБА ТА РИБНІ ПРОДУКТИ
Методи визначення золи
та мінеральних домішок

ДСТУ 8718:2017

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Рибне господарство» (ТК 182)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 червня 2017 р. № 161 з 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7636-85, п. 5.9, 6.7, 9.5, 11.6, 11.7, 11.8,12.6, 13.2)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання та готування проб

5 Методи визначення масової частки

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Готування до випробовування

5.4 Випробовування

5.5 Опрацьовування результатів

5.6 Точність методу контролювання

6 Метод визначення масової частки піску

6.1 Суть методу

6.2 Засоби та допоміжні пристрої

6.3 Готування до випробування

6.4 Випробовування

6.5 Опрацьовування результатів

6.6 Точність методу контролювання

7 Метод визначення мінеральних домішок у продукції із двостулкових молюсків

7.1 Суть методу

7.2 Засоби та допоміжні пристрої

7.3 Готування до випробування

7.4 Випробовування

7.5 Опрацьовування результатів

7.6 Точність методу контролювання

8 Оформлювання результатів випробовування

9 Вимоги щодо безпеки

10 Вимоги щодо охорони довкілля

11 Вимоги до кваліфікації персоналу

Додаток А (довідковий) Екстрагування плаву дистильованою водою у хімічній склянці

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РИБА ТА РИБНІ ПРОДУКТИ
Методи визначення золи та мінеральних домішок

FISH AND FISHERY PRODUCTS
Methods for determination of ash and mineral impurities content

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює методи визначення золи та мінеральних домішок (піску, залишків стулок, вапнякових утворень перлів).

Стандарт поширюється на харчову, технічну продукцію з риби, морських безхребетних (молюсків, ракоподібних), напівфабрикати, кулінарні вироби, ікру, консерви та пресерви (далі — продукція).

1.2 Стандарт не поширюється на методи визначення золи та мінеральних домішок у продукції з водоростей і борошні кормовому та мінеральних домішок у консервах та пресервах.

1.3 Вимоги щодо безпеки та вимоги щодо охорони довкілля наведено в розділах 9 та 10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ОІМL R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDT)

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3326-96 Риба, морські безхребетні, водорості та продукти їх перероблення. Терміни та визначення

ДСТУ 3403-96 Продукція рибної промисловості. Класифікація. Номенклатура показників якості (ГОСТ 30455-97, IDT)

ДСТУ 3514-97 Статистичні методи контролю та регулювання якості. Терміни та визначення

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1277-75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия (Реактиви. Срібло азотнокисле. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4025-83 Мясорубки бытовые. Технические условия (М’ясорубки побутовы. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия (Реактиви. Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні та продукти їхнього переробляння. Правила приймання, органолептичні методи оцінювання якості, методи відбирання проб для лабораторних випробовувань)

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа (Риба, морські ссавці, морські безхребетні та продукти їх переробляння. Методи аналізування)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия (Реактиви. Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 22340-89 Аквадистилляторы медицинские электрические. Общие технические требования и методы испытаний (Аквадистилятори медичні електричні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 2. Піпетки градуйовані без установленого часу очікування)

ГОСТ 29229-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 3. Піпетки градуйовані з часом очікування 15 с).

ГОСТ 29230-91 (ИСО 835-4-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 4. Пипетки выдувные (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 4. Піпетки видувні)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені Постановою Міністерства охорони здоров’я України 01.12.1999, № 37

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації, затверджені Постановою Головного Державного санітарного лікаря України 01.12.1999, № 39

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені Постановою Головного Державного санітарного лікаря України 01.12.1999, № 42

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне устатковання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення, затверджені Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006, № 168

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України 09.07.1997, № 201

ДСанПіН № 145-2011 Санітарні норми та правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР 07.07.1988, № 4630-88

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України 31.03.94 № 45 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.06.1994, № 136/345

ДНАОП 0.00-4-15-98 Типове положення про навчання з питань охорони праці, затверджені Наказом Держнагпядохоронпраці 09.01.98 № 4, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.1998, № 93/2533.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com