ДСТУ 4330:2004 Маргарини м`які. Загальні технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19811 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4330:2004 Маргарини м`які. Загальні технічні умови
Дата початку дії01.07.2005
Дата прийняття17.08.2004
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 17.08.2004 № 181
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4330:2004
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут олій та жирів
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут олій та жирів


ГОСТ 10131-93 Ящики з деревини і деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови

ГОСТ 10354-82 Плівка поліетиленова. Технічні умови

ГОСТ 10444.12-88 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і пліснявих грибів

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 1341-97 Пергамент рослинний. Технічні умови

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 19360-74 Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови

ГОСТ 26927-86 Сировина і продукти харчові. Методи визначення ртуті. Зі зміною № 1

ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю

ГОСТ 30178-96 Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів

ГОСТ 30417-96 Масла рослинні. Методи визначення масових часток вітамінів А і Е

ГОСТ 30418-96 Масла рослинні. Метод визначення жирнокислотного складу

ГОСТ 30623-98 Олії рослинні та маргаринова продукція. Метод виявлення фальсифікації

ГОСТ 30624-98 Масла рослинні. Метод виявлення фальсифікації концентратом вітаміну D (ГОСТ 30624-98)

ГОСТ 3282-74 Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови

ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови

ГОСТ 9421-80 Картон тарний плоский склеєний. Технічні умови

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 2661-94. Молоко коров`яче питне

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3583-97 Сіль поварена харчова. Загальні технічні умови (ГОСТ 13830-97)

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний cухий. Технічні умови. Зі зміною № 1 та поправкою

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови. З поправкою

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ 4335:2004 Жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості. Загальні технічні умови. З Поправками і Зміною № 1

ДСТУ 4336:2004 Жири переетерифіковані. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину-В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці (EN 12955:1999, IDT)

ДСТУ EN 1528-1-2002 Продукти харчові жирові. Визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 1. Загальні положення (EN 1528-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 12193:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі (ISO 12193:2004, IDT)

ДСТУ ISO 3960-2001 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення перекисного числа (ISO 3960:1998, IDT)

ДСТУ ISO 5558:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення та ідентифікація антиоксидантів. Метод тонкошарової хроматографії (ISO 5558:1982, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Пакования. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 8294:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту міді, заліза і нікелю. Метод атомної абсорбції з використанням графітової печі (ISO 8294:1994, IDT)

СанПиН 42-128-4690-88 Санітарні правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАРГАРИНИ М’ЯКІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 4330:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО I ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДЮЖ) і асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: П. Петік канд. техн. наук; Л. Горшкова (керівник розробки); Л. Рубіна; 3. Чайка; Л. Зінченко; Т. Бевзюк

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 серпня 2004 р. № 181

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні усіх чинних технічних умов, вимоги яких нижчі ніж встановлені цим стандартом)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Транспортування та зберігання

9 Гарантії виробника

Додаток А Коди ДКПП

Додаток Б Довідкові показники для м’яких маргаринів

Додаток В Метод визначання рН водної або водно-молочної фази маргарину

Додаток Г Методика готування проби маргарину для визначання перекисного числа

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАРГАРИНИ М’ЯКІ
Загальні технічні умови

МАРГАРИНЫ МЯГКИЕ
Общие технические условия

MARGARINE SOFT
General technical specifications

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на м’які маргарини — харчовий продукт, що є високодисперсною жироводною емульсією до складу якої входять олії, високоякісні харчові жири рослинного походження (натуральні, фракціоновані, переетерифіковані, гідрогенізовані), молоко, вода, поверхнево-активні речовини, сіль, харчові добавки.

М’які маргарини призначені для безпосереднього вживання в їжу, для використовування в домашній кулінарії і в мережі громадського харчування, а також в хлібопекарській, харчоконцентратній та інших галузях харчової промисловості.

Вимоги щодо безпеки продукції та довкілля викладено у 4.2.3—4.2.8 та розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на подані нижче нормативні документи:

РСТ УРСР 1326-88 Вершки, що заготовляються. Технічні умови

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 2661-94 Молоко коров’яче питне. Загальні технічні умови

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначення EAN. Вимоги до побудови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 4273-2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4306:2004 Олія пальмова. Загальні технічні умови

ДСТУ 4335:2004 Жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості. Загальні технічні умови

ДСТУ 4336:2004 Жири переетерифіковані. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 8808-91 Масло кукурузное. Технические условия

ДСТУ1) Маргарини, жири кондитерські та для молочної промисловості. Правила приймання та методи випробовувань

ДСТУ1) Олія соняшникова. Загальні технічні умови

ДСТУ1) Стеарин пальмовий. Загальні технічні умови

ДСТУ1) Олеїн пальмовий. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 15846-2003 Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання

ДСТУ EN 1528-1-2002 Продукти харчові жирові. Визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ)

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначання афлатоксину В1 та суми афлатоксинів B1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці

ДСТУ ISO 780-2001 Пакування. Графічне маркування щодо поводження з товарами

ДСТУ ISO 3960-2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання пероксидного числа

ДСТУ ISO 5558:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання та ідентифікування антиоксидантів. Метод тонкошарової хроматографії

ДСТУ ISO 6321-2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання точки плавлення у відкритому капілярі

ДСТУ ISO 8292-2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання вмісту твердого жиру. Метод імпульсного ядерного магнітного резонансу

ДСТУ ISO 8294:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту міді, заліза і нікелю. Метод атомної абсорбції з використанням графітової печі

ДСТУ ISO 12193:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Ус- татковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 37-91 Масло коровье. Технические условия (Масло коров’яче. Технічні умови)

ГОСТ 108-76 Какао-порошок. Технические условия (Какао-порошок. Технічні умови)

ГОСТ 240-85 Маргарин. Общие технические условия (Маргарин. Загальні технічні умови)

ГОСТ 490-79 Кислота молочная пищевая. Технические условия (Кислота молочна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 976-81 Маргарин, жиры для кулинариии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Правила приемки и методы испытаний (Маргарин, жири для кулінарії, кондитерської і хлібопекарської промисловості. Правила приймання і методи випробовування)

ГОСТ 10521-78 Кислота бензойная. Технические условия (Кислота бензойна. Технічні умови)

ГОСТ 1128-75 Масло хлопковое рафинированное. Технические условия (Олія бавовникова рафінована. Технічні умови)

ГОСТ 1129-93 Масло подсолнечное. Технические условия (Олія соняшникова. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 5981-88 Банки металлические для консервов. Технические условия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7825-96 Масло соевое. Технические условия (Олія соєва. Технічні умови)

ГОСТ 7981-68 Масло арахисовое. Технические условия (Олія арахісова. Технічні умови)

ГОСТ 8807-94 Масло горчичное. Технические условия (Олія гірчична. Технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко і молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 9421-80 Картон тарный плоский склеенный. Технические условия (Картон тарний плоский склеєний. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики деревинні і з деревних матеріалів для продукції харчових галузей і сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Методи визначання дріжджів і плісеневих грибів)

ГОСТ 10521-78 Кислота бензойная. Технические условия (Кислота бензойна. Технічні умови)

ГОСТ 10766-64 Масло кокосовое. Технические условия (Олія кокосова. Технічні умови)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну і мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия (Ящики з тарного плоского склеєного картону для вершкового масла і маргарину. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Марковання вантажів)

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия (Ванілін. Технічні умови)

ГОСТ 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия (Екстракти плодові і ягідні. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клеєва на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладні плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства крепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплювання тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 22477-77 Средства скрепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования (Засоби кріплення транспортних пакетів у накритих вагонах. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 25250-88 Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия (Плівка поліхлорвінідна для виготовляння тари під продукти харчування і лікарські засоби. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторное, стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторне скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26593-85 Масла растительные. Метод определения перекисного числа (Олії рослинні. Метод визначання перекисного числа)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и пищевые продукты. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие требования. Методы испытания (Термометри рідинні скляні. Загальні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 28499-90 Сиропы. Общие технические условия (Сиропи. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29186-91 Пектин.Технические условия (Пектин. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных елементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30417-96 Масла растительные. Методы определения массовых долей витаминов А и Е (Олії рослинні. Методи визначання масових часток вітамінів А і Е)

ГОСТ 30418-96 Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава (Олії рослинні. Метод визначання жирнокислотного складу)

ГОСТ 30623-98 Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обнаружения фальсификации (Олії рослинні і маргаринова продукція. Метод виявляння фальсифікації)

ГОСТ 30624-98 Масла растительные. Метод обнаружения фальсификации концентратом витамина D (Олії рослинні. Метод виявляння фальсифікації концентратом вітаміну D)

ГСТУ 46.072:2005 Олія ріпакова. Технічні умови

СОУ 15.4-37-209:2004 Саломаси нерафіновані та рафіновані. Технічні умови.

1) На розгляді.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ