ДСТУ EN 60947-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (EN 60947-1:2007; A1:2011; A2:2014, IDT; IEC 60947-1:2007, A1:2010; A2:2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 60947-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила (EN 60947-1:2007; A1:2011; A2:2014, IDT; IEC 60947-1:2007, A1:2010; A2:2014, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття07.11.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 60947-1:2014, ДСТУ EN 60947-1:2014/Зміна № 2:2016
Затверджуючий документНаказ від 07.11.2017 № 353 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування національних нормативних документів, змін до національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа60947-1:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31)


ISO 14001:2004 Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосовування

ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT)

ДСТУ EN 55022:2014 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (EN 55022:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IDT)

ДСТУ EN 60060-2:2016 Методи високовольтних випробувань. Частина 2. Вимірювальні системи (EN 60060-2:2011, IDT)

ДСТУ EN 60060-3:2016 Методи високовольтних випробувань. Частина 3. Визначення та вимоги під час випробувань на місці експлуатації обладнання (EN 60060-3:2006, IDT). З поправкою № 1:2016

ДСТУ EN 60068-2-78:2016 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режим (EN 60068-2-78:2013, IDT)

ДСТУ EN 60228:2015 Провідники ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги (EN 60228:2005; АС:2005, IDТ)

ДСТУ EN 60269-1:2017 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 60269-1:2007; A1:2009; A2:2014, IDT; IEC 60269-1:2006 + AMD1:2009 + AMD2:2014, IDT)

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT)

ДСТУ EN 60664-1:2015 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування (EN 60664-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 60664-3:2016 Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 3. Використання покриття, герметизації або лиття для захисту від забруднення (EN 60664-3:2003; EN 60664-3:2003/А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 60664-5:2016 Узгодження ізоляції устатковання низьковольтних систем. Частина 5. Комплексний метод визначення проміжків та довжина шляхів спливу, що дорівнюють або менше ніж 2 мм (EN 60664-5:2007, IDT)

ДСТУ EN 60695-11-10:2015 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-10. Випробування полум`ям. Методи випробувань горизонтальним та вертикальним полум`ям 50 Вт (EN 60695-11-10:1999, IDT)

ДСТУ EN 60695-11-10:2015 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-10. Випробування полум’ям. Методи випробувань горизонтальним та вертикальним полум’ям 50 (EN 60695-11-10:1999/A1:2003, IDT). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 60695-11-5:2015 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 11-5. Метод випробування голчастим полум`ям. Устатковання, перевірка відповідності технічним вимогам та настанови (EN 60695-11-5:2005, IDT)

ДСТУ EN 60695-2-10:2016 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-10. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Устатковання і загальна процедура випробування (EN 60695-2-10:2001, IDT)

ДСТУ EN 60695-2-11:2015 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість (EN 60695-2-11:2014, IDT)

ДСТУ EN 60947-1:2014 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 1. Загальні правила (EN 60947-1:2007,EN 60947-1:2007/A1:2011, IDT). Зі зміною № 2:2016

ДСТУ EN 60947-2:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні вимикачі (EN 60947-2:2006, IDT). Зі змінами № 1, 2

ДСТУ EN 60947-3:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, роз`єднувачі, вимикачі-роз`єднувачі та комбінації запобіжник-комутаційний апарат (EN 60947-3:2009, IDT). Зі змінами № 1, 2

ДСТУ EN 60947-4-1:2014 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів (EN 60947-4-1:2010, EN 60947-4-1:2010/A1:2012, IDT)

ДСТУ EN 60947-4-3:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-3. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів. АС напівпровідникові прилади керування та електромагнітні пускачі для немоторних навантажень (EN 60947-4-3:2000, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-1:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (EN 60947-5-1:2004, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-2:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі (EN 60947-5-2:2007, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-2:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі (EN 60947-5-2:2007/А1:2012, IDТ). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 60947-6-1:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання (EN 60947-6-1:2005, IDT). Зі зміною № 1 (EN 60947-6-1:2005/A1:2014, IDT)

ДСТУ EN 60947-6-1:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання (EN 60947-6-1:2005/A1:2014,IDT). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 60947-6-2:2014 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устатковання багатофункційне. Пристрої перемикання керувальні та захисні (EN 60947-6-2:2003, EN 60947-6-2:2003/A1:2007, IDT)

ДСТУ EN 60947-7-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-1. Допоміжне обладнання. Клемники для мідних провідників (EN 60947-7-1:2009, IDT; ІЕС 60947-7-1:2009, IDT)

ДСТУ EN 60947-8:2015 Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин (EN 60947-8:2003, IDT). Зі змінами № 1, 2

ДСТУ EN 60998-2-2:2016 Пристрої з’єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-2. Спеціальні вимоги до з’єднувальних пристроїв із затискними елементами безнарізевого типу (EN 60998-2-2:2004, IDТ)

ДСТУ EN 60999-1:2016 Пристрої з’єднувальні. Вимоги щодо безпечності затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу для електричних мідних провідників. Частина 1. Загальні та спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників із площею поперечного перерізу від 0,2 мм2 до 35 мм2 включно (ЕN 60999-1:2000, IDТ)

ДСТУ EN 60999-2:2016 Пристрої з’єднувальні. Вимоги щодо безпечності затискних елементів нарезного та безнарізевого типу для електричних мідних провідників. Частина 2. Спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників із площею поперечного перерізу від 35 мм2 до 300 мм2 включно (EN 60999-2:2003, IDТ)

ДСТУ EN 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 61000-3-3:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для устатковання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А (EN 61000-3-3:2008, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-8:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітних полів частоти мережі (EN 61000-4-8:2010, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-2:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (EN 61000-6-2:2005, IDT). З поправкою № 1

ДСТУ EN 61131-2:2014 Контроллери з програмним управлінням. Частина 2. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 61131-2:2007, IDT)

ДСТУ EN 61140:2015 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (EN 61140:2002, IDT)

ДСТУ EN 61140:2015 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (EN 61140:2002/А1:2006, IDT). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 61180-1:2016 Методи високовольтних випробувань для низьковольтного обладнання. Частина 1. Терміни та визначення понять, вимоги до випробувань та методики (EN 61180-1:1994, IDT)

ДСТУ EN 61180-2:2016 Методи високовольтних випробувань для низьковольтного обладнання. Частина 2. Випробувальне обладнання (EN 61180-2:1994, IDT)

ДСТУ EN 61439-1:2016 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила (EN 61439-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 61439-3:2017 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 3. Розподільчі щити, застосовувані звичайними користувачами (EN 61439-3:2012, IDT; IEC 61439-3:2012, IDT)

ДСТУ EN 61439-4:2017 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 4. Спеціальні вимоги до комплектного устатковання для будівельних майданчиків (НКУ-БМ) (EN 61439-4:2013, IDT; IEC 61439-4:2012, IDT)

ДСТУ EN 61439-5:2016 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності (EN 61439-5:2015, IDT)

ДСТУ EN 61439-6:2017 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 6. Система збірних шин (EN 61439-6:2012, IDT; IEC 61439-6:2012, IDT)

ДСТУ EN 61557-2:2014 Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 2. Опір ізоляції (EN 61557-2:2007, IDT)

ДСТУ EN 62061:2014 Безпечність машин. Функціональна безпека електричних, електронних і програмованих електронних систем контролю, пов`язаних з безпекою (EN 62061:2005, EN 62061:2005/A1:2013, EN 62061:2005/AC:2010, IDT). Зі Зміною № 2:2016 (EN 62061:2005/A2:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 13849-1:2015, IDT; ISO 13849-1:2015, IDT)

ДСТУ HD 60269-2:2016 Запобіжники низьковольтні. Частина 2. Додаткові вимоги до запобіжників, що застосовують кваліфіковані особи (запобіжники переважно промислового застосування). Приклади стандартизованих систем запобіжників від А до J (HD 60269-2:2010, IDT)

ДСТУ IEC 60038:2015 Еталонна напруга за ІЕС (IEC 60038:2009, IDT)

ДСТУ IEC 60068-1:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 1. Загальні положення та настанови (IEC 60068-1:2013, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар (IEC 60068-2-27:2008, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12год + 12год цикл) (IEC 60068-2-30:2005, IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Kb: Соляний туман, циклічне випробування (розчин хлориду натрію) (IEC 60068-2-52:1996,IDT)

ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна) (IEC 60068-2-6:2007,IDT)

ДСТУ IEC 60071-1:2009 Узгодженість ізоляції. Частина 1. Визначення понять, принципи та правила (IЕС 60071-1:2006, IDT)

ДСТУ IEC 60073:2005 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу людина-машина, маркування та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування (ІEC 60073:2002, ІDT)

ДСТУ IEC 60112:2015 Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості (IEC 60112:2003+AMD1:2009 CSV, IDT)

ДСТУ IEC 60216-1:2015 Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 1. Методики проведення випробування на старіння й оцінювання результатів (IEC 60216-1:2001, ІDТ)

ДСТУ IEC 60216-3:2015 Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 3. Рекомендації щодо обчислення характеристик нагрівостійкості (IEC 60216-3:2006; Cor 1:2009, IDT)

ДСТУ IEC 60417:2015 Позначення графічні для апаратури. Річна підписка на оперативну базу даних, що включає всі графічні символи, опубліковані в IEC 60417 (IEC 60417:2002, IDT)

ДСТУ IEC 60447:2015 Інтерфейс людина-машина. Основні принципи безпеки, маркування та ідентифікація. Принципи включення (IEC 60447:2004, IDT)

ДСТУ IEC 60721-3-3:2016 Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів. Поправка № 1:2016

ДСТУ IEC 60947-4-1:2009 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромеханічні контактори й пускачі електродвигунів (IЕС 60947-4-1:2002, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-11:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, коротких переривань та змінень напруги (ІEC 61000-4-11:2004, ІDT)

ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (ІЕС 61000-4-3:2006, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDТ)

ДСТУ IEC 61439-5:2016 Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності (IEC 61439-5:2014, IDT)

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи

ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT)

ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT)

ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання. Поправка

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Поправка

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. Поправка

ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14062:2006 Екологічне управління. Враховування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції (ISO/TR 14062:2002, IDT)

ДСТУ ІЕС 60050-604:2004 Словник електротехнічних термінів. Частина 604. Виробляння, передавання та розподіляння електричної енергії. Експлуатація електроустановок (ІЕС 60050-604:1987, IDT)

ДСТУ ІЕС 60060-1:2010 Методи випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування (ІЕС 60060-1:1989, IDT)

ДСТУ ІЕС 60068-2-2:2013 Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло (ІЕС 60068-2-2:2007, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60085:2015 Ізоляція електрична. Оцінювання нагрівостійкості та літерні познаки (ІЕС 60085:2007, IDT)

ДСТУ ІЕС 60216-2:2015 Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Частина 2. Визначення показників нагрівостійкості. Вибір критерію випробування (ІЕС 60216-2:2005, IDT)

ДСТУ ІЕС 60695-2-12:2009. Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-12. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування матеріалів на горючість (ІЕС 60695-2-12:2000, IDT)

ДСТУ ІЕС 60721-3-3:2016 Класифікація зовнішніх впливових чинників. Частина 3-3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і ступені їх жорсткості. Використання в стаціонарних умовах, захищених від атмосферних впливів (ІЕС 60721-3-3:1994+AMD1:1995+AMD2:1996 CSV, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (ІЕС 61000-3-2:2014, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 Елетромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІЕС 61000-4-2:2001, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008. Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (IEC 61000-4-4:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІЕС 61000-4-5:2005, IDТ)

ДСТУ ЕN 61439-2:2016 Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування (ЕN 61439-2:2011, IDТ)

ДСТУ-Н CAC/RCP 1:2012 Продукти харчові. Настанови щодо загальних принципів гігієни (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003, IDT)

Наказ від 06.03.2000 № 10/5 "Про затвердження Інструкції про порядок складання статистичної звітності щодо роботи державної виконавчої служби (форма 4)"


ДСТУ EN 1175-3:2018 Безпечність транспорту промислового вантажного. Вимоги до електричних характеристик. Частина 3. Спеціальні вимоги до систем передавання електроенергії навантажувачів із двигунами внутрішнього згоряння (EN 1175-3:1998 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 55011:2017 Обладнання промислове, наукове та медичне. Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання (EN 55011:2016, IDT)

ДСТУ EN 60079-7:2019 Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне обладнання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека е (EN 60079-7:2015; A1:2018, IDT; IEC 60079-7:2015; A1:2017, IDT)

ДСТУ EN 60204-1:2019 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1:2016, MOD)

ДСТУ EN 60204-32:2018 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин (EN 60204-32:2008, IDT; IEC 60204-32:2008, IDT)

ДСТУ EN 60309-4:2016 Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 4. Відмикні штепсельні та кабельні розетки з блокувальним пристроєм чи без нього (EN 60309-4:2007; EN 60309-4:2007/А1:2012, IDT)

ДСТУ EN 60730-1:2018 Пристрої автоматичні електричні керувальні. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2016, IDT; IEC 60730-1:2013, MOD + Cor 1:2014, IDT)

ДСТУ EN 60730-2-5:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-5. Додаткові вимоги до автоматичних електричних систем керування пальниками (EN 60730-2-5:2015, IDT; IEC 60730-2-5:2013, MOD)

ДСТУ EN 60898-1:2019 Вимикачі для захисту від надструмів автоматичні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Автоматичні вимикачі змінного струму (EN 60898-1:2019, IDТ; ІЕС 60898-1:2015, MOD)

ДСТУ EN 60947-5-3:2018 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-3. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Вимоги до пристроїв неконтактної дії з визначеним поводженням у разі відмови (EN 60947-5-3:2013, IDT, IEC 60947-5-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-4:2019 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-4. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Методи оцінювання характеристик малопотужних контактів. Спеціальні випробування (EN 60947-5-4:2003; А1:2019, IDT; IEC 60947-5-4:2002; A1:2019, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-5:2019 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-5. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного блокування (EN 60947-5-5:1997; А1:2005; А11:2013; А2:2017, IDT; IEC 60947-5-5:1997; A1:2005; А2:2016, IDT)

ДСТУ EN 60947-7-1:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-1. Допоміжне обладнання. Клемники для мідних провідників (EN 60947-7-1:2009, IDT; ІЕС 60947-7-1:2009, IDT)

ДСТУ EN 60947-7-2:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-2. Допоміжне обладнання. Клемники із захисним проводом для мідних провідників (EN 60947-7-2:2009, IDT; ІЕС 60947-7-2:2009, IDT)

ДСТУ EN 60947-7-3:2017 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-3. Допоміжне обладнання. Вимоги щодо безпечності клемників для плавких запобіжників (EN 60947-7-3:2009, IDТ; IEC 60947-7-3:2009, IDT)

ДСТУ EN 61095:2014 Контактори електромеханічні побутової та аналогічної призначеності (EN 61095:2009, IDT; IEC 61095:2009, IDT). З поправкою

ДСТУ EN 61812-1:2018 Реле часу промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування (EN 61812-1:2011, IDT; IEC 61812-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 62368-1:2017 Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; А11:2017; IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT)

ДСТУ EN 81-41:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю (EN 81-41:2010, IDT)

ДСТУ EN IEC 60947-4-1:2019 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 4-1. Контактори та пускачі електродвигунів. Електромеханічні контактори та пускачі електродвигунів (EN IEC 60947-4-1:2019, IDT; IEC 60947-4-1:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 62040-1:2020 Системи безперебійного живлення. Частина 1. Вимоги щодо безпеки (EN IEC 62040-1:2019, IDТ; ІЕС 62040-1:2017, IDТ)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТУРА КОМУТАЦІЙНА
ТА АПАРАТУРА КЕРУВАННЯ
НИЗЬКОВОЛЬТНА
Частина 1. Загальні правила

ДСТУ ЕN 60947-1:2017
(EN 60947-1:2007; А1:2011; А2:2014, IDT;
IEC 60947-1:2007; A1:2010; A2:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 07 листопада 2017 р. № 353 з 2019–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules (Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила) зі змінами А1:2011 та A2:2014 і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

 Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60947-1:2014 та ДСТУ EN 60947-1:2014/Зміна № 2:2016 (EN 60947-1:2007/A2:2014, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Загальні положення

1.1 Сфера застосування та призначеність

1.2 Нормативні посилання

2 Терміни та визначення понять

2.1 Загальні терміни

2.2 Комутаційні апарати

2.3 Частини комутаційних апаратів

2.4 Функціювання комутаційних апаратів

2.5 Характеристичні величини

2.6 Випробування

2.7 Порти

3 Класифікація

4 Характеристики

4.1 Загальні положення

4.2 Тип обладнання

4.3 Номінальні та граничні значення параметрів головного кола

4.4 Категорія застосовування

4.5 Кола керування

4.6 Допоміжні кола

4.7 Реле та розчіплювачі

4.8 Координація з захисними пристроями від короткого замикання (ЗПКЗ)

4.9 Комутаційні перенапруги

5 Інформація про виріб

5.1 Характер інформації

5.2 Марковання

5.3 Інструкції щодо встановлення, функціювання та обслуговування

5.4 Екологічна інформація

6 Нормальні умови експлуатування, монтування та транспортування

6.1 Нормальні умови експлуатування

6.2 Умови транспортування та зберігання

6.3 Монтування

7 Вимоги до конструкції та характеристик

7.1 Вимоги до конструкції

7.2 Вимоги до характеристик

7.3 Електромагнітна сумісність (EMC)

8 Випробування

8.1 Види випробувань

8.2 Відповідність вимогам до конструкції

8.3 Характеристики

8.4 Випробування на EMC

Додаток A (довідковий) Гармонізація категорій застосування для низьковольтної комутаційної апаратури та апаратури керування

Додаток B (довідковий) Придатність обладнання до експлуатування за умов, що відрізняються від нормальних

Додаток C (обов’язковий) Ступені захисту обладнання в оболонці

Додаток D (довідковий) Приклади затискних елементів та зв’язок між затискним елементом і з’єднувальним пристроєм

Додаток E (довідковий) Опис методу регулювання кола навантаги

Додаток F (довідковий) Визначання коефіцієнта потужності чи сталої часу за короткого замикання

Додаток G (довідковий) Вимірювання довжини шляхів струму спливу та ізоляційних проміжків

Додаток H (довідковий) Співвідношення між номінальною напругою системи живлення та номінальною імпульсною витримуваною напругою обладнання

Додаток J (довідковий) Пункти, що їх потрібно узгоджувати між виробником і користувачем

Додаток K (обов’язковий) Порядок визначення даних надійності для електромеханічних пристроїв, що використовують у застосуваннях функційної безпеки

Додаток L (обов’язковий) Марковання та розпізнавальна познака виводів

Додаток М (обов’язковий) Випробування на займистість

Додаток N (обов’язковий) Вимоги та випробування обладнання із захисним відокремленням

Додаток О (довідковий) Екологічно свідоме проектування

Додаток Р (довідковий) Кабельні наконечники низьковольтної комутаційної апаратури та апаратури керування для приєднання мідних провідників

Додаток Q (обов’язковий) Спеціальні випробування на вологе тепло, соляний туман, вібрацію та удар

Додаток R (обов’язковий) Застосування металевої фольги для перевіряння міцності ізоляції частин, доступних під час оперування чи настроювання

Додаток S (обов’язковий) Цифрові входи та виходи

Додаток T (обов’язковий) Електронні реле перевантаги з розширеними функціями

Додаток U (довідковий) Приклади конфігурацій кола керування

Додаток V (довідковий) Енергетичний менеджмент з комутаційною апаратурою та апаратурою керування заради ефективного використання електричної енергії

Додаток W (обов’язковий) Процедури запровадження декларування матеріалів

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Взаємозв’язок між EN 60947-1:2007 та основними вимогами Директиви ЄС 2004/108/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60947-1:2017 (EN 60947-1:2007; А1:2011; A2:2014, IDT; IEC 60947-1:2007; А1:2010, А2:2014, IDT) «Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 1. Загальні правила», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60947-1:2007 (версія en) «Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules» зі змінами А1:2011 та A2:2014 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60947-1:2014 та ДСТУ EN 60947-1:2014/Зміна № 2:2016 (EN 60947-1:2007/A2:2014, IDT), впроваджених методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ІЕС 60947», «цей європейський стандарт», і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», назву, «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 60947-1:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— в 1.2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— абетковий покажчик термінів у розділі 2 наведено за українською абеткою;

— перелік характеристик у розділі 4 наведено за видами основних параметрів, а у примітці 2 розділу 2 вилучено слово «абетковий»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТУРА КОМУТАЦІЙНА
ТА АПАРАТУРА КЕРУВАННЯ НИЗЬКОВОЛЬТНА
Частина 1. Загальні правила

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR
Part 1. General rules

Чинний від 2019–01–01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета цього стандарту — згармонізувати, наскільки це можливо, всі правила та вимоги загального характеру до низьковольтної комутаційної апаратури та апаратури керування для уніфікації вимог і випробувань відповідно до класу обладнання та уникнення потреби перевіряння за різними стандартами.

Усі частини різних стандартів щодо обладнання, які можна розглядати як загальні, було таким чином зібрано в цьому стандарті разом зі специфічними питаннями різнобічного інтересу та застосовування, наприклад підвищення температури, діелектричні властивості тощо.

Для кожного виду низьковольтної комутаційної апаратури та апаратури керування потрібно тільки два основні документи, щоб визначити всі вимоги та випробування:

1) основний стандарт, що в окремих стандартах на різні види низьковольтної комутаційної апаратури та апаратури керування зазначено як «частина 1»;

2) відповідний стандарт на обладнання (далі — «відповідний стандарт на виріб» чи «стандарт на виріб»).

Щоб у відповідному стандарті на виріб застосувати загальне правило, треба чітко послатися на нього, наводячи посилання на відповідний номер розділу чи пункту цього стандарту, додаючи «IEC 60947-1», наприклад «7.2.3 IEC 60947-1».

Окремий стандарт на виріб може не вимагати, а отже може не брати до уваги загальне правило (як незастосовне), або може доповнити його (якщо вважає недостатнім у конкретному випадку), але не можна відхилятися від цього правила без вагомого технічного обґрунтування.

1.1 Сфера застосування та призначеність

Цей стандарт застосовують, коли цього вимагає відповідний стандарт на виріб, до низьковольтної комутаційної апаратури та апаратури керування (далі — «обладнання» або «пристрій»), призначеної для приєднування до кіл з номінальною напругою, що не перевищує 1 000 В змінного струму чи 1 500 В постійного струму.

Цей стандарт установлює загальні правила та загальні вимоги щодо безпеки до низьковольтної комутаційної апаратури та апаратури керування, охоплюючи:

— визначення понять;

— характеристики;

— інформацію, яку постачають з обладнанням;

— нормальні умови експлуатування, монтування й транспортування;

— вимоги до конструкції та робочих режимів;

— перевірки характеристик і працездатності;

— екологічні аспекти.

Цей стандарт не застосовують до низьковольтного комплектного устатковання розподілення та керування, на яке поширюється серія стандартів IEC 61439 залежно від застосування.

1.2 Нормативні посилання

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки вказане видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

IEC 60050-151:2001 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 151: Electrical and magnetic devices

IEC 60050-441:1984 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses. Amendment 1 (2000)

IEC 60050-604:1987 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity – Operation. Amendment 1 (1998)

IEC 60050-826:2004 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 826: Electrical installations

IEC 60060 High-voltage test techniques

IEC 60068-1:1988 Environmental testing — Part 1: General and guidance. Amendment 1 (1992)

IEC 60068-2-1:1990 Environmental testing — Part 2-1: Tests — Tests A: Cold. Amendment 1 (1993), Amendment 2 (1994)

IEC 60068-2-2:1974 Environmental testing — Part 2-2: Tests — Tests B: Dry heat. Amendment 1 (1993), Amendment 2 (1994)

IEC 60068-2-6:1995 Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-27:1987 Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-30:2005 Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)

IEC 60068-2-52:1996 Environmental testing — Part 2-52: Tests — Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)

IEC 60068-2-78:2001 Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat, steady state

IEC 60071-1:1993 Insulation co-ordination — Part 1: Definitions, principles and rules

IEC 60073:2002 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Coding principles for indicators and actuators

IEC 60085:2004 Electrical insulation — Thermal classification

IEC 60092-504:2001 Electrical installations in ships — Part 504: Special features — Control and instrumentation

IEC 60112:2003 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

IEC 60216 Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials

IEC 60228:2004 Conductors of insulated cables

IEC 60269-1:1998 Low-voltage fuses — Part 1: General requirements. Amendment 1 (2005)

IEC 60269-2:1986 Low-voltage fuses — Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application). Amendment 1 (1995), Amendment 2 (2001)

IEC 60300-3-5:2001 Dependability management — Part 3-5: Application guide — Reliability test conditions and statistical test principles

IEC 60344:1980 Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductors of lowfrequency cables and wires. Amendment 1 (1985)

IEC 60364-4-44:2001 Electrical installations of buildings — Part 4-44: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances. Amendment 1 (2003)

IEC 60417-DB:2002 Graphical symbols for use on equipment

IEC 60445:1999 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including general rules of an alphanumeric system

IEC 60447:2004 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Actuating principles

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). Amendment 1 (1999)

IEC 60617-DB:2001 Graphical symbols for diagrams

IEC 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60664-3:2003 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution

IEC 60664-5:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm

IEC 60695-2-2:1991 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needle-flame test. Amendment 1 (1994)

IEC 60695-2-10:2000 Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods — Glowwire apparatus and common test procedure

IEC 60695-2-11:2000 Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glowwire flammability test method for end-products

IEC 60695-2-12 Fire hazard testing — Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire flammability test method for materials

IEC 60695-11-10:1999 Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods. Amendment 1 (2003)

IEC 60947-5-1:2003 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices. Amendment 1 (2009)

IEC 60947-8:2003 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines. Amendment 1 (2006)

IEC 60981:2004 Extra heavy-duty electrical rigid steel conduits

IEC 60999-1:1999 Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units — Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)

IEC 60999-2:2003 Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units — Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm2 up to 300 mm2 (included)

IEC 61000-3-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase). Amendment 1 (2008), Amendment 2 (2009)

IEC 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional сonnection

IEC 61000-4-2:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques: Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. Amendment 1 (2007), Amendment 2 (2010)

IEC 61000-4-4:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radiofrequency fields

IEC 61000-4-8:2009 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-11:2004 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61000-4-13:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-13: Testing and measurement techniques — Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low-frequency immunity tests. Amendment 1 (2009)

IEC 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments

IEC 61131-2:2003 Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and tests

IEC 61140:2001 Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment. Amendment 1 (2004)

IEC 61180 (all parts) High-voltage test techniques for low voltage equipment

IEC 61508 (all parts) Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems

IEC 61557-2 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 2: Insulation resistance

IEC 61649:2008 Weibull analysis

IEC 62061:2005 Safety of machinery — Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

IEC 62430:2009 Environmentally conscious design for electrical and electronic products

IEC 62474:2012 Material declaration for products of and for the electrotechnical industry

CISPR 11:2009 Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment — Electromagnetic Radio-frequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement. Amendment 1 (2010)

ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050-151:2001 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Глава 151. Електричні та магнітні пристрої

IEC 60050-441:1984 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Глава 441. Комутаційна апаратура, апаратура керування та запобіжники. Зміна 1 (2000)

IEC 60050-604:1987 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Глава 604. Виробництво, передавання та розподілення енергії. Експлуатування. Зміна 1 (1998)

IEC 60050-826:2004 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Глава 826. Електричні установки споруд

IEC 60060 Техніка випробування високою напругою

IEC 60068-1:1988 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 1. Загальні положення й настанови. Зміна 1 (1992)

IEC 60068-2-1:1990 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод. Зміна 1 (1993). Зміна 2 (1994)

IEC 60068-2-2:1974 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло. Зміна 1 (1993). Зміна 2 (1994)

IEC 60068-2-6:1995 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна)

IEC 60068-2-27:1987 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар

IEC 60068-2-30:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (цикл 12 год + 12 год)

IEC 60068-2-52:1996 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Kb: Соляний туман, циклічне (розчин хлориду натрію)

IEC 60068-2-78:2001 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: Вологе тепло, сталий режим

IEC 60071-1:1993 Узгодженість ізоляції. Частина 1. Визначання, принципи та правила

IEC 60073:2002 Основні положення та правила безпеки для інтерфейсу людина-машина, марковання та позначення. Правила кодування пристроїв сигналізації та органів керування

IEC 60085:2004 Електрична ізоляція. Класифікація за тепловими якостями

IEC 60092-504:2001 Електрообладнання на суднах. Частина 504. Характерні особливості. Засоби контролювання та вимірювальні прилади

IEC 60112:2003 Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінготривкості твердих ізоляційних матеріалів

IEC 60216 Настанови щодо визначення теплостійкості електричних ізоляційних матеріалів

IEC 60228:2004 Провідники ізольованих кабелів

IEC 60269-1:1998 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 1. Загальні вимоги. Зміна 1 (2005)

IEC 60269-2:1986 Низьковольтні плавкі запобіжники. Частина 2. Додаткові вимоги до плавких запобіжників, розрахованих на кваліфікований персонал (плавкі запобіжники в основному промислового застосування). Зміна 1 (1995). Зміна 2 (2001)

IEC 60300-3-5:2001 Управління надійністю. Частина 3-5. Настанови щодо застосування. Умови випробування на надійність та принципи статистичних випробувань

IEC 60344:1980 Настанови щодо обчислення опору простих і покритих мідних провідників, низькочастотних кабелів і проводів. Зміна 1 (1985)

IEC 60364-4-44:2001 Електроустатковання будинків. Частина 4-44. Захист для убезпечення. Захист проти збурень напруги та електромагнітних збурень. Зміна 1 (2003)

IEC 60417-DB:2002 Графічні познаки для апаратури

IEC 60445:1999 Основні положення та правила безпеки для інтерфейсу людина-машина, марковання та позначення. Ідентифікація виводів устатковання та кінців проводів певного призначення разом із загальними правилами літерно-цифрових систем позначання

IEC 60447:2004 Безпека й основні принципи для інтерфейсу людина-машина, марковання та ідентифікація. Принципи приведення в дію

IEC 60529:1989 Ступені захисту, забезпечені оболонками (Код IP). Зміна 1 (1999)

IEC 60617-DB:2001 Графічні познаки для діаграм

IEC 60664-1:2007 Узгодженість ізоляції устатковання в низьковольтних системах. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування

IEC 60664-3:2003 Узгодженість ізоляції устатковання в низьковольтних системах. Частина 3. Використання покриття, герметизації або заливки для захисту від забруднення

IEC 60664-5:2007 Узгодженість ізоляції устатковання в низьковольтних системах. Частина 5. Комплексний метод для визначення ізоляційних проміжків і шляхів струму спливу, що дорівнюють або менше ніж 2 мм

IEC 60695-2-2:1991 Випробування на небезпеку виникнення пожежі. Частина 2. Метод випробування. Розділ 2. Випробування на дію голчастого полум’я. Зміна 1 (1994)

EC 60695-2-10:2000 Випробування на небезпеку виникнення пожежі. Частина 2-10. Основні методи випробування розжареним дротом. Пристрій з розжареним дротом і загальний метод випробування

IEC 60695-2-11:2000 Випробування на небезпеку виникнення пожежі. Частина 2-11. Основні методи випробування розжареним дротом. Метод випробування займистості зібраних виробів розжареним дротом

IEC 60695-2-12 Випробування на небезпеку виникнення пожежі. Частина 2-12. Основні методи випробування розжареним дротом. Метод випробування займистості матеріалів розжареним дротом

IEC 60695-11-10:1999 Випробування на небезпеку виникнення пожежі. Частина 11-10. Випробування полум’ям. Методи випробування горизонтальним і вертикальним полум’ям потужністю 50 Вт. Зміна 1 (2003)

IEC 60947-5-1:2003 Комутаційна апаратура та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-1.

Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Електромеханічні пристрої кіл керування. Зміна 1 (2009)

IEC 60947-8:2003 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 8. Блоки керування для вбудованого теплового захисту обертових електричних машин. Зміна 1 (2006)

IEC 60981:2004 Жорсткі сталеві кабелепроводи для застосування в надтяжких режимах

IEC 60999-1:1999 З’єднувальні пристрої. Електричні мідні провідники. Вимоги щодо безпеки для затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу. Частина 1. Загальні та спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників від 0,2 мм2 до 35 мм2 включно

IEC 60999-2:2003 З’єднувальні пристрої. Електричні мідні провідники. Вимоги щодо безпеки для затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу. Частина 2. Спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників від 35 мм2 до 300 мм2 включно

IEC 61000-3-2:2005 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-2. Норми. Норми для емісії гармонійних струмів (обладнання з вхідним струмом силою ≤ 16 A на фазу). Зміна 1 (2008). Зміна 2 (2009)

IEC 61000-3-3:2013 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-3. Норми. Обмеження змін напруги, коливань напруги і мерехтіння в громадських системах електропостачання низької напруги для устатковання з номінальним струмом ≤16 А на фазу, що не піддають умовному з’єднанню

IEC 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичного розряду

IEC 61000-4-3:2006 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-3. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних випромінювань електромагнітного поля. Зміна 1 (2007). Зміна 2 (2010)

IEC 61000-4-4:2012 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-4. Методи випробування та вимірювання. Електрична несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів

IEC 61000-4-5:2005 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до перепадів напруги

IEC 61000-4-6:2013 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методи випробування та вимірювання. Несприйнятливість до кондуктивних збурень, наведених радіочастотними полями

IEC 61000-4-8:2009 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-8. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля промислової частоти

IEC 61000-4-11:2004 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-11. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів, короткочасного переривання та коливання напруги

IEC 61000-4-13:2002 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-13. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до низькочастотних гармонік та інтергармонік, зокрема систем сигналізації, на силових портах змінного струму. Зміна 1(2009)

IEC 61000-6-2:2005 Електромагнітна сумісність (EMC). Загальні стандарти. Несприйнятливість у промисловому навколишньому середовищі

IEC 61131-2:2003 Програмовані контролери. Частина 2. Вимоги до обладнання та випробування

IEC 61140:2001 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні положення для установок і обладнання. Зміна 1(2004)

IEC 61180 (усі частини). Методи випробування низьковольтного обладнання високою напругою

IEC 61508 (усі частини). Функційна безпека електричних/електронних/електронних програмованих систем, пов’язаних з безпекою

IEC 61557-2 Електрична безпека в низьковольтних розподільчих систем напругою до 1 000 В змінного струму та 1 500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролювання заходів безпеки. Частина 2. Опір ізоляції

IEC 61649:2008 Аналіз Вейбулла

IEC 62061:2005 Безпечність машин. Функційна безпека електричних, електронних і програмованих електронних систем контролю, пов’язаних з безпекою

IEC 62430:2009 Екологічно свідоме проектування електричних і електронних виробів

IEC 62474:2012 Декларування матеріалів для виробів електротехнічної промисловості

CISPR 11:2009 Промислове, наукове та медичне (ISM) радіочастотне обладнання. Характеристики електромагнітних збурень. Норми та методи вимірювання. Зміна 1 (2010)

ISO 13849-1:2006 Безпечність машин. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проектування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ