ДСТУ EN 60456:2017 Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик (EN 60456:2016, IDT; ІЕС 60456:2010, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20163 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 60456:2017 Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик (EN 60456:2016, IDT; ІЕС 60456:2010, MOD)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття22.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 60456:2014
Затверджуючий документНаказ від 22.12.2017 № 456 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа60456:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів» (ТК 13)


ДСТУ EN 12127:2009 Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на одиницю площі з використанням малих проб (EN 12127:1997, IDT)

ДСТУ EN 60335-2-7:2014 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-7. Додаткові вимоги до пральних машин (EN 60335-2-7:2010, EN 60335-2-7:2010/A1:2013, EN 60335-2-7:2010/A11:2013, IDT)

ДСТУ EN 60704-1:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60704-1:2010; EN 60704-1:2010/А11:2012, IDT)

ДСТУ EN 60704-2-4:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-4. Додаткові вимоги до пральних машин і віджимних центрифуг (EN 60704-2-4:2012, IDT)

ДСТУ EN 62053-21:2015 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2) (EN 62053-21:2003, IDT)

ДСТУ EN 62053-21:2015 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2) (EN 62053-21:2003, IDT). Зміна № 1:2019 (EN 62053-21:2003/A1:2017, IDT; IEC 62053-21:2003/A1:2016, IDT)

ДСТУ EN 62053-21:2015 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2) (EN 62053-21:2003, IDT). Зміна № 1:2019. Поправка № 1:2019

ДСТУ OIML D 11:2012 Метрологія. Засоби вимірювання електронні. Загальні технічні вимоги (OIML D 11:2004, IDТ)

ДСТУ ЕN 12127:2009 Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на одиницю площі з використанням малих проб. Поправка

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ПРАЛЬНІ ПОБУТОВІ
Методи вимірювання
функційних характеристик

ДСТУ EN 60456:2017
(EN 60456:2016, IDT; ІЕС 60456:2010, MOD)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація електропобутових машин та приладів» (ТК 13)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 грудня 2017 р. № 456 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60456:2016 Clothes washing machines for household use — Methods for measuring the performance (Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик (ІЕС 60456:2010, modified)) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60456:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та символи

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Символи

4 Вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Номінальна місткість

4.3 Розміри

5 Умови випробування, матеріали, устатковання та вимірювальні прилади

5.1 Загальні вимоги

5.2 Умови навколишнього середовища

5.3 Випробовувані матеріали

5.4 Устатковання

5.5 Вимірювальні прилади й точність

6 Підготування до випробувань

6.1 Загальні вимоги

6.2 Підготування тестової пральної машини й еталонної машини

6.3 Мийні засоби (детергенти)

6.4 Тестова завантага0

7 Вимірювання функційних характеристик. Загальні вимоги

8 Випробування для визначення функційних характеристик

8.1 Загальні вимоги

8.2 Процедура випробування функційних характеристик

8.3 Вимірювання для визначення функційних характеристик прання

8.4 Вимірювання для визначення функційних характеристик віджимання води

8.5 Вимірювання для визначення функційних характеристик ополіскування

8.6 Вимірювання для визначення споживання води та електроенергії й тривалості програми

9 Оцінювання функційних характеристик

9.1 Загальні вимоги

9.2 Оцінювання функційних характеристик прання

9.3 Оцінювання функційних характеристик віджимання

9.4 Оцінювання функційної характеристики ополіскування

9.5 Оцінювання споживання води та електроенергії й тривалість програми

10 Усадка під час програми прання вовни

10.1 Загальні вимоги

10.2 Огляд

10.3 Процедура

11 Дані, які зазначають у протоколі випробування

Додаток А (обов’язковий) Специфікація забруднених тестових смужок зі стандартним забрудненням

Додаток В (обов’язковий) Еталонний мийний засіб А

Додаток С (обов'язковий) Специфікації базових завантаг

Додаток D (обов’язковий) Специфікація еталонної машини

Додаток Е (обов’язковий) Визначення програм еталонної машини

Додаток F (довідковий) Еталонні програми та приклади порівняння програм пральних машин

Додаток G (обов'язковий) Кондиціювання методом «повне висушування»

Додаток Н (обов'язковий) Складання та завантажування тестової завантаги

Додаток І (обов'язковий) Обчислення середньозваженого терміну використання бавовняної базової завантаги

Додаток J (обов'язковий) Завантажування великої стандартної центрифуги (функційні характеристики ополіскування)

Додаток К (довідковий) Внутрішня настанова лабораторії з випробувань

Додаток L (обов'язковий) Вимірювання споживання енергії в режимах низької потужності пральних машин

Додаток М (обов’язковий) Метод випробування пральних машин з ручним керуванням

Додаток N (обов’язковий) Метод визначення розміру тестової завантаги, якщо не зазначено номінальної місткості

Додаток О (довідковий) Додаткове оцінювання функційних характеристик прання

Додаток Р (довідковий) Відхилення від випробування для скорочення витрат та їх обмеження

Додаток Q (довідковий) Невизначеність вимірювання в цьому стандарті

Додаток R (довідковий) Екологічні аспекти використання пральної машини. визначені в цьому стандарті

Додаток S (обов’язковий) Протокол випробування — дані, які має бути внесено

Додаток Т (обов’язковий) Зразки усадки вовни

Додаток U (довідковий) Постачальники й дані щодо походження матеріалів

Додаток ZA (довідковий) Процедура випробування для комбінованих серій випробувань: «Бавовна 40 °С» та «Бавовна 60 °С» з повною та частковою завантагою

Додаток ZB (обов'язковий) Допуски та методи контролю

Додаток ZC (обов'язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та їхні європейські аналоги

Додаток ZZA (довідковий) Взаємозв'язок між EN 60456:2016 та вимогами щодо енергомаркування Розпорядження Комісії з Регламентів (ЄС) № 1061/2010

Додаток ZZB (довідковий) Зв'язок між EN 60456:2016 та вимогами до екодизайну Комісії з Регламентів (ЄС) № 1015/2010

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими чи міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60456:2017 (EN 60456:2016, IDT; ІЕС 60456:2010, MOD) «Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик», прийнятий методом перекладу. — ідентичний щодо EN 60456:2016 (версія еn) «Clothes washing machines for household use — Methods for measuring the performance» (IEC 60456:2010, modified).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні. — ТК 13 «Стандартизація електропобутових машин та приладів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60456:2014 Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційких характеристик (EN 60456:2011; EN 60456:2011/АС:2011, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Стандарт містить вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

- вилучено «Передмову» до EN 60456:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

- познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими чи міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60734 та ІЕС 62301, які в Україні не прийнято як національні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ПРАЛЬНІ ПОБУТОВІ
Методи вимірювання функційних характеристик

CLOTHES WASHING MACHINES FOR HOUSEHOLD USE
Methods for measuring the performance

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи вимірювання функційних характеристик побутових пральних машин з нагрівальними пристроями чи без них, які використовують холодне та/або гаряче водопостачання. Цей стандарт застосовний до приладів для віджимання води під дією відцентрової сили (центрифуги для віджимання) та приладів як для прання, так і для сушіння тканин (пральні машини із сушаркою) щодо їхніх функцій, які стосуються прання. Цей стандарт також застосовний до пральних машин, які не використовують мийних засобів за нормального використання.

Цей стандарт визначає основні функційні характеристики електричних побутових пральних машин і центрифуг для віджимання та встановлює методи випробування для вимірювання цих характеристик.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60335-2-7 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-7: Particular requirements for washing machines

IEC 60734 Household electrical appliances — Performance — Hard water for testing

IEC 62053-21 Electricity metering equipment (a.c.) — Particular requirements — Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)

IEC 62301 Household electrical appliances — Measurement of standby power

IEC Guide 109 Environmental aspects — Inclusion in electrotechnical product standards

ISO 31-0:1992 Quantities and units — Part 0: General principles

ISO 2060 Textiles — Yarn from packages — Determination of linear density (mass per unit length) by the skein method

ISO 2061 Textiles — Determination of twist in yarns — Direct counting method

ISO 7211-2 Textiles — Woven fabrics — Construction — Methods of analysis — Part 2: Determination of number of threads per unit length

EN 12127 Textiles — Fabrics — Determination of mass per unit area using small samples.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60335-2-7 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-7. Додаткові вимоги до пральних машин

ІЕС 60734 Прилади побутові електричні. Функційні характеристики. Тверда вода для випробування

ІЕС 62053-21 Прилади для вимірювання електроенергії (змінного струму). Окремі вимоги. Частина 21. Статичні прилади для вимірювання активної енергії (класи 1 та 2)

ІЕС 62301 Прилади побутові електричні. Вимірювання енергоспоживання в режимі очікування

ІЕС Guide 109 Екологічні аспекти. Внесення в стандарти на електротехнічні вироби

ISO 31-0:1992 Фізичні величини та одиниці фізичних величин. Частина 0. Загальні принципи

ISO 2060 Матеріали текстильні. Пряжа з паковань. Визначення лінійної густини (маси на одиницю довжини) за методом пасма

ISO 2061 Матеріали текстильні. Визначення крутіння пряжі. Метод прямого підраховування

ISO 7211-2 Матеріали текстильні. Тканини. Структура. Методи аналізу. Частина 2. Визначення кількості ниток на одиницю довжини

EN 12127 Матеріали текстильні. Тканини. Визначення маси на одиницю площі з використанням малих проб.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ