ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 Cистеми з радіодоступом діапазону частот 2.4 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 328:2016, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20152 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 Cистеми з радіодоступом діапазону частот 2.4 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 328:2016, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття20.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ETSI EN 300 328:2008
Затверджуючий документНаказ від 20.12.2017 № 436 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа300 328:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Радіотехнології» (ТК 155)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ З РАДІОДОСТУПОМ
ДІАПАЗОНУ ЧАСТОТ 2,4 ГГц
Технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ ETSI EN 300 328:2017
(ETSI EN 300 328:2016, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Радіотехнології» (ТК 155), Державне підприємство «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (ДП «УНДІРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 грудня 2017 р. № 436 з 2019–01–01

3 Національний стандарт відповідає ETSI EN 300 328:2016 (версія V 2.1.1) Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU (Широкосмугові системи передавання. Обладнання для передавання даних, що працює в діапазоні 2,4 ГГц ISM з використанням технології широкосмугової модуляції. Гармонізований стандарт, що охоплює основні вимоги статті 3.2 Директиви 2014/53/EU)

Ступінь відповідності — ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 На заміну ДСТУ ETSI EN 300 328:2008

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ETSI EN 300 328:2016

1 Сфера застосування

2 Посилання

2.1 Нормативні посилання

2.2 Довідкові посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки

3.3 Скорочення

4 Перелік технічних вимог

4.1 Умови навколишнього середовища

4.2 Типи обладнання

4.3 Технічні вимоги

5 Випробування на відповідність технічним вимогам

5.1 Умови навколишнього середовища для випробування

5.2 Тлумачення результатів вимірювання

5.3 Визначення інших умов випробування

5.4 Процедури випробування для радіосигналу

Додаток A (довідковий) Взаємозв’язок між ETSI EN 300 328:2016 та вимогами Директиви ЄС 2014/53/EU

Додаток B (обов’язковий) Випробувальні майданчики та установки для вимірювання випромінення

Додаток C (обов’язковий) Процедури під час вимірювання випромінення

Додаток D (довідковий) Рекомендації стосовно вимірювання в діапазоні 2,4 ГГц для обладнання стандарту IEEE 802.11™

Додаток E (довідковий) Заявка на вимірювання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT) «Системи з радіодоступом діапазону частот 2,4 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ETSI EN 300 328:2016 (версія en) Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU (Широкосмугові системи передавання. Обладнання для передавання даних, що працює в діапазоні 2,4 ГГц ISM з використанням технології широкосмугової модуляції. Гармонізований стандарт, що охоплює основні вимоги статті 3.2 Директиви 2014/53/EU).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 155 «Радіотехнології».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Системи з радіодоступом у діапазоні частот 2,4 ГГц. Загальні вимоги до радіоінтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT), який технічно застарів і у зв’язку з виходом нової версії V 2.1.1 стандарту.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до ETSI EN 300 328:2016 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено з розділу «Посилання» та по тексту стандарту номери посилань у квадратних дужках;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

ETSI EN 300 328:2016 розробив Технічний комітет ETSI з питань електромагнітної сумісності та радіоспектра (ERM).

Цей стандарт було розроблено на прохання Комісії зі стандартизації C (2015) 5376, щоб забезпечити відповідність основним вимогам Директиви 2014/53/EU стосовно гармонізації законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЕС.

На основі Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC (Директива 2014/53/EU Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання та скасування Директиви 1999/5/ЕС) в Україні розроблено Технічний регламент радіообладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355.

Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято і чинних замість них немає. Інформацію стосовно них можна отримати на відповідних сайтах.

ВСТУП до ETSI EN 300 328:2016

Цей стандарт є одним з групи стандартів, розроблених ETSI для введення до модульної структури, що поширюється на все радіо- та телекомунікаційне термінальне обладнання відповідно до Директиви 2014/53/EU. Модульну структуру наведено в ETSI EG 203 336.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ З РАДІОДОСТУПОМ ДІАПАЗОНУ ЧАСТОТ 2,4 ГГц
Технічні вимоги та методи випробування

SYSTEMS RADIO ACCESS WITH FREQUENCY RANG OF 2,4 GHz
Technical requirements and test methods

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують до обладнання з широкосмуговим передаванням даних.

У цьому стандарті також описано вимоги щодо доступу до спектра для полегшення його спільного використання спектра з іншим обладнанням.

Обладнання з широкосмуговим передаванням даних, що охоплюється цим стандартом, працює відповідно до Рекомендації ERC 70-03 [i.6], Додаток 3 та Рішенням Комісії 2006/771/EC [i.7] (з поправками).

Таке радіообладнання може працювати в смузі частот, як зазначено в таблиці 1.

Таблиця 1 — Робочі смуги частот

  Робочі смуги частот
Передавання 2 400—2 483,5 МГц
Приймання 2 400—2 483,5 МГц

Устаткування з застосуванням технології над широкосмугового доступу (UWB) не підпадають під цей стандарт.

У цьому стандарті надано вимоги для того, щоб показати як радіообладнання може ефективно використовувати радіочастотний спектр та уникати шкідливих завад.

2 ПОСИЛАННЯ

2.1 Нормативні посилання

Посилання датовані (визначені датою опублікування та/або за номером видання чи за номером версії) або недатовані. У разі датованих посилань застосовують лише наведену версію. У разі недатованих посилань застосовують останню версію (разом з усіма змінами). Посилання, відкриті для загального доступу, можна знайти на http://docbox.etsi.org/Reference.

2.2 Довідкові посилання

Посилання датовані (визначені датою опублікування та/або за номером видання чи за номером версії) або недатовані. У разі датованих посилань застосовують лише наведену версію. У разі недатованих посилань застосовують останню версію (разом з усіма змінами).

Наведені нижче посилальні документи необов’язкові під час застосування цього стандарту, але можуть бути допоміжними для користувача в окремій предметній сфері.

[i.1] Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

[i.2] Void

[i.3] IEEE Std. 802.11™-2012 IEEE Standard for Information Technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications

[i.4] IEEE Std. 802.15.4™-2011 IEEE Standard for Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements. Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs)

[i.5] Void

[i.6] CEPT ERC Recommendation 70-03 (1997) Relating to the use of Short Range Devices (SRD)

[i.7] Commission Decision 2006/771/EC of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

[i.8] ETSI TR 102 273-2 (V1.2.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 2: Anechoic chamber

[i.9] ETSI TR 102 273-3 (V1.2.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 3: Anechoic chamber with a ground plane

[i.10] ETSI TR 102 273-4 (V1.2.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement on Radiated Methods of Measurement (using test site) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 4: Open area test site

[i.11] ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Part 2

[i.12] Void

[i.13] Void

[i.14] Commission Implementing Decision C (2015) 5376 final of 4.8.2015 on a standardisation request to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards radio equipment in support of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council

[i.15] ETSI TR 100 028-1 (V1.4.1) (12–2001) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Part 1.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

[i.1] Директива 2014/53/EU Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЕС

[i.2] Вилучено

[i.3] IEEE Std. 802.11™–2012 Стандарт IEEE інформаційних технологій. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Локальні та міські мережі передавання даних. Спеціальні вимоги Частина 11. Керування доступом до середовища (MAC) та фізичного рівня (PHY) бездротової локальної мережі. Технічні характеристики.

[i.4] IEEE Std. 802.15.4™–2011 Стандарт IEEE інформаційних технологій. Телекомунікації та обмін даними між системами. Локальні та міські мережі передавання даних. Спеціальні вимоги. Частина 15.4. Керування доступом до середовища (MAC) та фізичного рівня (PHY) бездротової локальної мережі. Технічні характеристики для низькошвидкісних бездротових персональних мереж (WPANs)

[i.5] Вилучено

[i.6] CEPT ERC Рекомендація 70-03 (1997) Щодо використання пристроїв малого радіусу дії (SRD)

[i.7] Рішення Комісії 2006/771/ЄС від 9 листопада 2006 року щодо гармонізації радіочастотного спектра для використання пристроїв малого радіусу дії

[i.8] ETSI TR 102 273-2 (V1.2.1) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM); Поліпшення методів вимірювання випромінення (з використанням випробувального полігону) та оцінки відповідних невизначеностей вимірювань; Частина 2. Безвідлуннєва камера

[i.9] ETSI TR 102 273-3 (V1.2.1) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM); Поліпшення методів вимірювання випромінення (з використанням випробувального полігону) та оцінки відповідних невизначеностей вимірювань; Частина 3. Безвідлуннєва камера з заземленою основою

[i.10] ETSI TR 102 273-4 (V1.2.1) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM); Поліпшення методів вимірювання випромінення (з використанням випробувального полігону) та оцінки відповідних невизначеностей вимірювань; Частина 4. Відкритий майданчик для випробувань

[i.11] ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM); Невизначеності під час вимірювання характеристик рухомого радіообладнання; Частина 2

[i.12] Вилучено

[i.13] Вилучено

[i.14] Виконавче рішення Комісії C (2015) 5376, кінцева версія від 4.8.2015, запит щодо стандартизації для Європейського комітету зі стандартизації в галузі електротехніки та для Європейського інституту телекомунікаційних стандартів щодо радіоапаратури на підтримку Директиви 2014/53/ЄС Європейського парламенту та Ради

[i.15] ETSI TR 100 028-2 (V1.4.1) Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM); Невизначеності під час вимірювання характеристик рухомого радіообладнання; Частина 1.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ