ДСТУ EN 619:2017 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності (EN 619:2002+А1:2010, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20263 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 619:2017 Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності (EN 619:2002+А1:2010, IDТ)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття22.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 619:2015
Затверджуючий документНаказ від 22.12.2017 № 452 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа619:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)


ДСТУ EN 1037:2014 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові (EN 1037:1995+A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 13557:2016 Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування. Вимоги щодо безпечності (EN 13557:2003 + A2:2008, IDT)

ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)

ДСТУ EN 341:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пристрої для спускання (EN 341:1992, IDT)

ДСТУ EN 349:2016 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини (EN 349:1993 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 418:2003 Безпечнiсть машин. Пристрої аварiйної зупинки. Функцiювання i принципи проектування (EN 418:1992, IDT)

ДСТУ EN 50081-1:2003 Електромагнiтна сумiснiсть. Загальний стандарт щодо емiсiї. Частина 1. Побут, торгiвля та легка промисловiсть (EN 50081-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 60204-11:2014 Електрообладнання промислових машин. Безпека. Частина 11. Вимоги до високовольтного обладнання, працюючого при напругах понад 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму і не вище 36 кВ (EN 60204-11:2000, EN 60204-11:2000/AC:2010, IDT)

ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:2006; А1:2009; АС:2010, IDT). Зі зміною

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-2:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (EN 61000-6-2:2005, IDT). З поправкою № 1

ДСТУ EN 61310-1:2014 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (EN 61310-1:2008, IDT)

ДСТУ EN 614-1:2014 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:2006+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 619:2015 Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для механічного переміщення вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності (EN 619:2002+A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 842:2014 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 842:1996+A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 953:2014 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож (EN 953:1997+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 954-1:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 13732-1:2014 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (EN ISO 13732-1:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 14122-2:2015 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (EN ISO 14122-2:2001, IDT). Зі зміною № 1

ДСТУ EN ISO 14122-3:2015 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила (EN ISO 14122-3:2001, IDT)

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення. (ISO 3864-1:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 4309:2017 Крани вантажопідйомні. Дротові канати. Догляд і технічне обслуговування, перевіряння та відбракування (ISO 4309:2010, IDT)

ДСТУ ЕN 81-3:2013 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові (ЕN 81-3:2000+A1:2008, IDT + ЕN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Підіймально-транспортне обладнання
та системи безперервної дії
ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ
ВАНТАЖНИХ ОДИНИЦЬ
Вимоги щодо безпеки
та електромагнітної сумісності

ДСТУ EN 619:2017
(EN 619:2002+А1:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22), ТОВ НВП «СІГМА-М»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 22 грудня 2017 р. № 452 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 619:2002+А1:2010 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads (Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 619:2015 (EN 619.2002+А1.2010, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 619:2002+А1:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Небезпеки

4.1 Механічні небезпеки

4.2 Небезпеки ураження електричним струмом

4.3 Небезпеки через теплові впливи

4.4 Небезпеки через нехтування ергономічними принципами під час проектування машини

4.5 Небезпеки, спричинені відмовою електроживлення, руйнуванням частин машин або іншими функціональними відмовами

5 Вимоги щодо безпеки та/чи заходи захисту

5.1 Заходи захисту від механічних небезпек

5.2 Заходи захисту від небезпек ураження електричним струмом

5.3 Вимоги щодо безпеки, пов’язані з EMC

5.4 Заходи захисту від небезпек, пов’язаних з тепловим впливом

5.5 Заходи захисту від небезпек, пов’язаних з транспортованими матеріалами (контактування чи вдихання токсичних рідин, газів, аерозолів, диму та пилу)

5.6 Заходи захисту від небезпек, пов’язаних з нехтуванням ергономічними принципами

5.7 Заходи захисту від небезпек, пов’язаних з відмовою джерела живлення, руйнуванням деталей машин або іншими функціональними відмовами

5.8 Пристрої та обладнання для налагоджування й ремонтування

6 Перевірення вимог щодо безпеки та/чи заходів безпеки

6.1 Перевірення на етапах проектування/виготовлення

6.2 Перевірення на місці складання перед запуском

6.3 Введення в експлуатацію

7 Інформація для користувача

7.1 Настанова щодо експлуатування

7.2 Марковання

8 Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC)

Додаток А (обов’язковий) Приклади обладнання для безперервного переміщення

Додаток В (обов’язковий) Перелік небезпек

Додаток С (обов’язковий) Приклади механічних небезпек

Додаток D (обов’язковий) Приклади вимог щодо безпеки та/чи заходів захисту

Додаток Е (обов’язковий) Заходи захисту від небезпек роздавлювання та падіння несних елементів вертикальних перевантажувальних пристроїв

Додаток F (обов’язковий) Приклади типових конструкції конвеєрів, які запобігають чи обмежують доступ до небезпечних зон

Додаток G (довідковий) Рекомендації щодо оцінювання ризиків для обладнання безперервного переміщення вантажних одиниць

Додаток Н (обов’язковий) Перевірення вимог щодо безпеки та/чи заходів безпеки

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між цим стандартом та основними вимогами. Директиви 2006/42/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між цим стандартом та основними вимогами. Директиви з електромагнітної сумісності 2004/108/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарт

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 619:2017 (EN 619:2002+А1:2010, IDT) «Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 619:2002+А1:2010 (версія en) «Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 619:2015 (EN 619:2002+А1:2010, IDT) «Системи та підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Вимоги безпеки та електромагнітної сумісності (EMC) до устатковання для механічного переміщення вантажних одиниць», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», «EN 619» та «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови» до EN 619:2002+А1:2010 у цей національний вступ внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Щодо взаємозв’язку з директивою(-ами) ЄС див. довідкові додатки ZA та ZB, які є невід’ємними частинами цього стандарту;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до EN 619:2002+А1:2010

Цей стандарт є стандартом типу С, як визначено в EN 1070.

Сфера застосування цього стандарту охоплює відповідне обладнання та пов’язані з ним небезпеки.

Під час розроблення цього стандарту було прийнято, що:

— на обладнанні буде працювати лише кваліфікований персонал;

— усі частини обладнання, до яких не встановлено особливих вимог:

a) розроблено відповідно до звичайної інженерної практики та розрахункових кодів, що охоплюють усі види відмов;

b) мають надійну конструкцію;

c) виготовлено з матеріалів достатньої міцності та відповідної якості;

d) виготовлено з матеріалів, які не мають дефектів;

— шкідливі матеріали, такі як азбест, у частинах машини не застосовують;

— компоненти підтримують у задовільному робочому стані так, щоб необхідні технічні характеристики зберігалися, незважаючи на зношування;

— конструкція несних елементів забезпечує безпечну роботу машини в діапазоні від нуля до 100 % номінальної потужності під час випробовування;

— умови та місця застосування обладнання узгоджують між виробником та споживачем;

— забезпечено достатнє освітлення робочої зони;

— місця встановлення дозволяють безпечно застосувати машини.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ
ВАНТАЖНИХ ОДИНИЦЬ
Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

LIFTING EQUIPMENT AND CONTINUOUS-ACTION SYSTEMS
EQUIPMENT FOR MECHANICAL TRANSMISSION CARGO UNITS
Requirements for safety and electromagnetic compatibility

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює технічні вимоги для мінімізації ризиків, визначених у розділі 4 та додатку В. Ці ризики можуть виникати в процесі роботи та технічного обслуговування обладнання й систем для безперервного переміщення, які виконують відповідно до технічних вимог виробника чи його уповноваженого представника. Цей стандарт стосується безпеки, пов’язаної з технічною перевіркою під час уведення в експлуатацію.

1.2 Цей стандарт застосовують до пристроїв для механічного переміщення, визначених у розділі З, які застосовують окремо чи комбіновано з конвеєрною системою, та призначені лише для безперервного переміщення вантажних одиниць за визначеним маршрутом від місця завантаження до міста вивантаження з можливістю зміни швидкості або циклічно. Загалом, вимоги цього стандарту застосовують до конвеєрів, які вбудовані в машини чи з’єднані з машинами.

1.3 У цьому стандарті вимоги та/чи заходи безпеки застосовують до обладнання, призначеного для роботи в усіх середовищах. Проте треба проводити додаткове оцінювання ризику та вживати заходів безпеки для застосування в тяжких умовах, наприклад, морозильних камерах, за високих температур, агресивних середовищах, потужних магнітних полях, потенційно вибухонебезпечних середовищах, радіо­активних середовищах та під час роботи з матеріалами, які можуть призвести до небезпечної ситуації (наприклад, розплавлений метал, кислоти/лугу, особливо ламкі вантажі, вибухові речовини) під час застосування на кораблях та під час землетрусу, а також під час контактування з харчовими продуктами. Небезпеки стосовно виведення з експлуатації обладнання цим стандартом не охоплено.

1.4 Цей стандарт установлює технічні вимоги до електромагнітної сумісності (EMC).

1.5 Стандарт не поширюється на небезпеки, пов’язані з виведенням з експлуатації обладнання, і на небезпеки, пов’язані з шумами. Стандарт також не поширюється на роботу обладнання в середовищах, у яких електромагнітні збурення є за межами діапазону, визначеного в EN 61000-6-2.

Вимоги цього стандарту не поширюються на обладнання та системи для безперервного переміщення, що застосовують під землею чи в місцях загального призначення, а також на наземне обладнання для обслуговування авіації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 81-3 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 3: Electric and hydraulic service lifts

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 341 Personal protective equipment against falls from a height — Descender devices

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 626-1 Safety of machinery — Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery: Part 1 — Principles and Specifications for machinery manufacturers

EN 795:1996 Protection against falls from a height — Anchor devices — Requirements and testing

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1 Safety ofmachinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1050 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1070 Safety of machinery — Terminology

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1760-1 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors

EN 13557:2003 + A2:2008 Cranes — Controls and control stations

EN 50081-1 Electromagnetic compatibility — Generic emission standard — Part 1: Residential, commercial and light industry

EN 61000-6-2:1999 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunitiy for industrial environments

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997 + prA1:1998)

EN 60204-11:1998 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 11: General requirements for voltages above 1000 V a.c. or 1500 V d.c. and not exceeding 36 kV

EN 60529:1999 Degrees of protection provided by enclosures (IEC 60529:1989/A1:1999) A1:2000

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

prEN 61496-2:1997 Safety of machinery — Electrosensitive protective equipment— Part 2: Particular requirements for equipment using active optoelectronic protective devices

EN ISO 7731 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)

EN ISO 12100-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 14122-2:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and industrial plants — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and industrial plants — Part 3: Stairways, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3.2001)

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ISO 4309 Cranes — Wire ropes — Code of practice for examination and discard.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-3 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні та гідравлічні службові

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

EN 341 Індивідуальні засоби захисту від падіння з висоти. Пристрої спускання

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин тіла людини

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. Функціонування та принципи проектування

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 626-1 Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами. Частина 1. Принципи і технічні вимоги для виробників машин

EN 795:1996 Захист від падіння з висоти. Пристрої кріплення. Вимоги та випробування

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих і рухомих огорож

EN 954-1 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних і пневматичних систем та їх компонентів. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних і пневматичних систем та їх компонентів. Пневматика

EN 1037 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску

EN 1050 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1070 Безпечність машин. Терміни та визначення понять

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування та вибирання

EN 1760-1 Безпечність машин. Захисні пристрої, що реагують на тиск. Частина 1. Основні принципи конструювання та випробування килимків і підлоги, що реагують на тиск

EN 13557:2003 + А2:2008 Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування. Вимоги щодо безпеки

EN 50081-1 Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт щодо емісії. Частина 1. Побут, торгівля та легка промисловість

EN 61000-6-2:1999 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997 + рrА1:1998)

EN 60204-11:1998 Електрообладнання промислових машин. Безпека. Частина 11. Вимоги до високовольтного обладнання, що працює за напруг понад 1 000 В змінного струму або 1 500 В постійного струму та не вище ніж 36 кВ

EN 60529:1999 Ступені захисту, які забезпечують кожухи (ІЕС 60529:1989/А1:1999)

Зміна А1:2000

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:1995)

prEN 61496-2:1997 Безпечність машин. Електрочутливе захисне обладнання. Частина 2. Особливі вимоги до обладнання, що використовує активні оптоелектронні пристрої захисту

EN ISO 7731 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки (ISO 7731:2003)

EN ISO 12100-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ергономіка термального середовища. Методи оцінки реакції людини під час контактування з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 14122-2:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила (ISO 14122-3:2001)

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ISO 4309 Крани. Троси. Обслуговування, ремонт, перевірення та відкидання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ