ДСТУ В-П 15.501:2017 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19798 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ В-П 15.501:2017 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття20.12.2017
Дата скасування дії 01.01.2022
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ В 15.501:2021
На замінуГОСТ В 15.501-90
Затверджуючий документНаказ від 20.12.2017 № 437 Про прийняття національних нормативних документів та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа15.501:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)


ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83) ЄСКД. Правила внесення змін

ГОСТ 2.602-95 Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи

ГОСТ 2.603-68 Внесення змін в експлуатаційну ремонтну документацію

ГОСТ 2.605-68 Плакати навчально-технічні

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів (ISO/IEC Directives Раrt 2:2011, NEQ)

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні положення

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006. Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006. Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів (ГОСТ 2.610 -2006, IDТ)


ДСТУ В 15.501:2021 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.005:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В-П 15.201:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В-П 15.213:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Керівні вказівки з конструювання. Основні положення

ДСТУ В-П 15.601:2018 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонтні документи на озброєння та військову техніку. Правила розроблення

ДСТУ В-П 15.602:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонт озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація

ДСТУ В-П 15.701:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Бюлетені змін та виконання за ними робіт. Основні положення

ДСТУ В-П 15.702:2019 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Установлення та продовження строку дії призначених показників. Основні положення

ДСТУ В-П 15.705:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Запасні частини, інструменти, приладдя і матеріали. Основні положення

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ В-П 15.501:2017

Система розроблення і поставлення
на виробництво озброєння та військової техніки

ДОКУМЕНТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ І РЕМОНТНІ
НА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ

Загальні вимоги до номенклатури, побудови,
змісту, викладення, видання та коригування

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 20 грудня 2017 р. № 437 з 2019-01-01 до 2022-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.501-90)

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування.

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вимоги до номенклатури експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

6 Вимоги до побудови і змісту експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

7 Вимоги до викладення тексту документів експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

8 Вимоги до оформлення, видання і комплектування експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

9 Коригування експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

Додаток А (обов’язковий) Вимоги щодо обов’язковості розроблення експлуатаційних та ремонтних документів на озброєння та військову техніку

Додаток Б (обов’язковий) Вимоги до змісту доповнень до ремонтних документів на особливий період

Додаток В (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Цей стандарт належить до комплексу стандартів національної системи розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки.

Експлуатаційні та ремонтні (конструкторські) документи для виробів озброєння та військової техніки розробляють на стадії життєвого циклу «розроблення» (development) [4], [5] відповідно до вимог, викладених у державному контракті та технічному завданні [1].

Коригування експлуатаційних та ремонтних (конструкторських) документів на вироби озброєння та військової техніки може бути здійснено на стадіях «виробництва» (production), «використання» (utilisation) та «підтримування» (support) [4], [5].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВО
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ДОКУМЕНТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ І РЕМОНТНІ
НА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ
Загальні вимоги до номенклатури, побудови,
змісту, викладення, видання та коригування

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING INTO MANUFACTURE
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
EXPLOITATIONAL AND REPAIR
DOCUMENTS FOR ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
Main requirements for nomenclature, construction,
content, statements, publication and editing

Чинний від 2019-01-01 до 2022-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування експлуатаційних (далі — ЕД) і ремонтних (конструкторських) документів (далі — РД) на вироби озброєння та військової техніки (далі — ОВТ), що розробляють і постачають державному замовнику з оборонного замовлення [1] або замовнику за ДСТУ ISO/ІЕС/ІЕЕЕ 15288.

Примітка 1. Тут і далі під «озброєнням та військовою технікою» розуміється: озброєння, військова та спеціальна техніка, військова зброя та боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їхнього виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їхнього розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби [1].

Примітка 2. Для спрощення викладу далі по тексту стандарту замість словосполучення «замовник з оборонного замовлення або замовник» використовують слово «замовник».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ В 3576-97

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладення та оформлення національних нормативних документів

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та постановления продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT) Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу системи

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 ЄСКД. Електронні документи. Загальні положення

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 ЄСКД. Експлуатаційні документи

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 ЄСКД. Правила виконання експлуатаційних документів

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы

ГОСТ 2.603-68 ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию

ГОСТ 2.605-68 ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ