ДСТУ EN 61010-2-010:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (EN 61010-2-010:2014, IDT; IEC 61010-2-010:2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20047 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 61010-2-010:2017 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (EN 61010-2-010:2014, IDT; IEC 61010-2-010:2014, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття28.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 61010-2-010:2015
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2017 № 486 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування національних нормативних документів та поправок до національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа61010-2-010:2017
РозробникТК 48 «Енергозбереження»


ДСТУ 7010:2009 Суріпиця. Технічні умови

ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010/A1:2019, IDT; IEC 61010-1:2010/A1:2016, MOD). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 61010-2-010:2014 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (EN 61010-2-010:2003, IDT)

ДСТУ EN 61010-2-010:2015 Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (EN 61010-2-010:2014, IDT)

ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT)

ДСТУ ІЕС 60335-2-6:2002. Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-6. Додаткові вимоги до стаціонарних кухонних плит, робочих поверхонь, духовок та аналогічних приладів (ІЕС 60335-2-6:1997, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ
КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО
ТА ЛАБОРАТОРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО
УСТАТКОВАННЯ
Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного
устатковання для нагрівання матеріалів

ДСТУ EN 61010-2-010:2017
(EN 61010-2-010:2014, IDT; ІЕС 61010-2-010:2014, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2017 р. № 486 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61010-2-010:2014 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of Materials (IEC 61010-2-010:2014) (Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірю вального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 61010-2-010:2015 (EN 61010-2-010:2014, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до І ЕС 61010-2-010

1 Сфера застосування та призначеність

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробування

5 Маркування та документування

5.1 Маркування

5.2 Застережне марковання

6 Захист від ураження електричним струмом

6.1 Загальні положення

7 Захист від механічних небезпечних чинників

8 Стійкість до механічних навантаг

8.1 Загальні положення

9 Захист від поширення вогню

9.5 Вимоги до устатковання, що містить або в якому застосовні легкозаймисті рідини

10 Температурні межі устатковання та термотривкість

10.1 Температурні межі поверхонь для захисту від опіків

11 Захист від небезпечних чинників, спричинених флюїдами

11.2 Очищання

12 Захист від радіації, зокрема лазера, і від звукового та ультразвукового тиску

13 Захист від виділених газів і речовин, вибухів узагалі та вибухів, спрямованих усередину

14 Складники та складальні вузли

14.3 Пристрої захисту від перегрівання

15 Захист за допомогою блокувальних пристроїв

16 Небезпечні чинники, що виникають унаслідок застосування

17 Оцінювання ризиків

Додатки

Додаток К (обов’язковий)

Бібліографія

Додаток ZA (обов'язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61010-2-010:2017 (EN 61010-2-010:2014, IDТ; ІЕС 61010-2-010-2014, IDТ) «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 61010-2-010:2014 (версія en) «Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of Materials (IEC 61010-2-010:2014)».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61010-2-010:2015 (EN 61010-2-010:2014, IDТ) — прийнятого методом підтвердження.

Цей стандарт відповідає основним положенням Директиви ЄС 2006/95/ЕС (LVD) щодо цілей безпечності для електричного устатковання, призначеного для використання в межах певних обмежень напруги.

Цей стандарт треба читати спільно з EN 61010-1 або з ДСТУ EN 61010-1:2014 «Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010, IDТ)» як його доповнення або зміну.

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів в цьому стандарті збігається з відповідними розділами, підрозділами, пунктами та підпунктами в EN 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014). Підпункти, рисунки, таблиці та примітки, додаткові до тих, що є в EN 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014), нумерують, починаючи з 101. Відмінності від тексту EN 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014) зазначено такими словами:

«Заміна» означає, що підпункт або визначений абзац EN 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014) треба замінити текстом цього стандарту.

«Доповнення» означає, що текст цього стандарту — доповнення до вимог EN 61010-1 (ДСТУ EN 61010-1:2014).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт», слова «Частина 1» замінено на «EN 61010-1»;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», а в розділі 1 — «національну примітку», виділені в тексті рамкою;

— з «Передмови» до EN 61010-2-010 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті».

ПЕРЕДМОВА до ІЕС 61010-2-010

Цей стандарт має статус публікації групової безпеки згідно з ІЕС Guide 104.

Це третє видання скасовує та замінює друге видання, опубліковане у 2003 році, й містить такі зміни:

— доповнено визначення для теплоносія в розділі 3;

— доповнено познаку для легкозаймистої рідини в таблицю 1 у розділі 5;

— доповнено вимогу до інструкцій щодо вентиляції в розділі 5;

— змінено вимоги до попереднього вологого оброблення в розділі 6;

— доповнено вимоги до обладнання, яке містить або використовує легкозаймисті рідини, у розділі 9;

— доповнено вимоги до пристроїв захисту від перегрівання в розділі 10.

Цей стандарт призначено для використання спільно з ІЕС 61010-1. Його було створено на основі третього видання (2010 р.).

Цей стандарт доповнює або змінює відповідні розділи в ІЕС 61010-1 так, щоб перетворити цю публікацію в стандарт ІЕС «Вимоги щодо безпечності лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів».

Якщо певний підпункт ІЕС 61010-1 не наведено в цьому стандарті, то цей підпункт застосовують наскільки це є доцільним. Якщо в цьому стандарті зазначено «доповнення», «поправка», «заміна» або «видалення» стосовно відповідної вимоги, то текст або примітки в ІЕС 61010-1 треба відповідно змінити.

Підпункти, рисунки, таблиці та примітки, додаткові до ІЕС 61010-1, нумерують, починаючи зі 101. Нумерація додаткових додатків починається з АА.

ВАЖЛИВО! Логотип «колір всередині» на обкладинці цієї публікації вказує на те, що він містить кольори, які вважаються корисними для правильного розуміння його змісту. Тому користувачі повинні роздрукувати цей документ за допомогою кольорового принтера. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО
ТА ЛАБОРАТОРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання
для нагрівання матеріалів

SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT FOR
MEASUREMENT, CONTROL AND LABORATORY USE
Part 2-010. Particular requirements for laboratory equipment for the heating of Materials

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕНІСТЬ

Застосовують цей розділ з EN 61010-1, крім зазначеного нижче:

1.1.1 Устатковання, охоплене сферою застосування

Заміна:

Цей стандарт визначає вимоги щодо безпечності електричного лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів, у якому нагрівання матеріалів є однією з функцій обладнання.

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА

IVD-устатковання — медичне обладнання для діагностики in vitro.

1.1.2 Устатковання, вилучене зі сфери застосування

Доповнення після позиції переліку j):

аа) устатковання для опалювання та вентилювання лабораторій;

bb) стерилізувальне устатковання;

сс) нагрівальне та/або охолоджувальне устатковання, в яке оператор може увійти та яке є достатньо великим, щоб оператор міг залишитися всередині з відчиненими або зачиненими дверима.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують цей розділ з EN 61010-1, крім зазначеного нижче:

Доповнення:

ISO 7010 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7010 Графічні познаки. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані познаки безпеки.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ