ДСТУ ГОСТ 31845:2018 Локомотиви на газовому паливі. Вимоги щодо вибухобезпеки (ГОСТ 31845-2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19799 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ 31845:2018 Локомотиви на газовому паливі. Вимоги щодо вибухобезпеки (ГОСТ 31845-2012, IDT)
Дата початку дії01.03.2018
Дата прийняття07.02.2018
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
Затверджуючий документНаказ від 07.02.2018 № 35 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міждержавними нормативними документами, та перенесення термінів скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа31845:2018
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ГОСТ 1.0-92 Міждержавна система стандартизації. Основні положення. Зі змінами № 1-6

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12247-80 Балони сталеві безшовні великого об`єму для газів на Рр 31,4 і 39,2 МПа (320 і 400 кгс/кв.см). Технічні умови

ГОСТ 12997-84 Вироби ДСП. Загальні технічні умови

ГОСТ 18311-80 Вироби електротехнічні. Терміни та визначення основних понять

ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та зберігання

ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83) ЄСКД. Правила внесення змін

ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76) Арматура і деталі трубопроводів. Тиски умовні пробні і робочі. Ряди


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

Наказ від 07.02.2018 № 35

ГОСТ 31845–2012

Локомотивы, работающие на природном газе.
Требования взрывобезопасности

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням

ДСТУ ГОСТ 31845:2018
(ГОСТ 31845–2012, IDT)

Локомотиви на газовому паливі.
Вимоги щодо вибухобезпеки

З наданням чинності від 2018-03-01

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛОКОМОТИВЫ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Требования взрывобезопасности

ГОСТ 31845-2012

Соответствует официальному тексту

По вопросам приобретения официального издания обращайтесь
к национальному органу стандартизации
(ГП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по MK (ИСО 3166) 004—97 Код страны по MK (ИСО 3166) 004—97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2012 г. № 1168-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31845—2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

5 Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 53401—2009

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Требования взрывобезопасности и порядок их реализации

4.1 Общие требования

4.2 Требования к конструкции и параметрам защитных средств

4.3 Требования к элементам систем обнаружения взрывоопасных концентраций, предупреждения и блокировок

4.4 Требования к персоналу, эксплуатирующему локомотивы

4.5 Требования к обеспечению взрывобезопасности при столкновениях, сходах и опрокидываниях

5 Основные положения по проверке и контролю взрывобезопасности

Приложение А (рекомендуемое) Общие требования к содержанию программы обеспечения взрывобезопасности

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛОКОМОТИВЫ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Требования взрывобезопасности

Gas fuel locomotives. Explosion safety requirements

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к взрывобезопасности локомотива (газотурбовоза, газотепловоза), работающего на газовом топливе, его системам и составным частям (сборочным единицам), служащим для выполнения рабочих, информационных, управляющих, контрольных и защитных функций, обеспечивающих взрывобезопасность.

Выполнение требований настоящего стандарта обеспечивает соблюдение требований безопасности, установленных нормативно-правовыми актами государств, упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие межгосударственного стандарта в сфере технического регулирования, в части предупреждения и локализации последствий взрывов газовоздушной смеси на локомотивах.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.051—2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения

ГОСТ 2.501—88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения

ГОСТ 2.503—90 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.010—76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво-опасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.020—76 Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка

ГОСТ 12.2.056—81 Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.026—76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 19.601—78 Единая система программной документации. Общие правила дублирования, учета и хранения

ГОСТ 19.603—78 Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений

ГОСТ 356—80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 949—73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рp ≤ 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия

ГОСТ 9544—2005 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов

ГОСТ 9731—79 Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рp ≤ 24,5 МПа (250 кгс/см2). Технические условия

ГОСТ 12247—80 Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рp 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/см2). Технические условия

ГОСТ 12997—84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 18311—80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 27577—2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия

ГОСТ 31187—2011 Тепловозы магистральные. Общие технические требования

ГОСТ 31428—2011 Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования

ГОСТ 30852.5—2002 (МЭК 60079-4—75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения

ГОСТ 30852.10—2002 (МЭК 60079-11—99) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь і

ГОСТ 30852.11—2012 (МЭК 60079-12—78) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ