ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20163 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття26.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015
Затверджуючий документНаказ від 26.12.2017 № 470 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа17021-1:2017
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)


ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Поправка

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. Поправка

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSO/ІEC 17000:2004, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит і сертифікацію систем менеджменту навколишнього середовища (ІSO/ІEC TS 17021-2:2012, ІDT)

ДСТУ-П ISO/TS 22003:2009 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів (ISO/TS 22003:2007, IDT)


ДСТУ EN ISO/IEC 17011:2019 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності (EN ISO/IEC 17011:2017, IDT; ISO/IEC 17011:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-2:2020 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем екологічного менеджменту (EN ISO/IEC 17021-2:2018, IDT; ISO/IEC 17021-2:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-3:2020 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту якості (EN ISO/IEC 17021-3:2018, IDT; ISO/IEC 17021-3:2017, IDT)

ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо проведення аудитів систем управління (ISO 19011:2018, IDT)

ДСТУ ISO 20400:2019 Стійкі закупівлі. Настанови (ISO 20400:2017, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-10:2021 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу, що здійснює аудит та сертифікацію систем управління охороною здоров`я і безпекою праці (ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 6. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безперервності бізнесу (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-9:2020 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 9. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту протидії корупції (ISO/IEC TS 17021-9:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT)

ДСТУ ІSO/ІЕС TS 17021-7:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безпеки дорожнього руху (ІSO/ІЕС TS 17021-7:2014, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінка відповідності
ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ,
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ
І СЕРТИФІКАЦІЮ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Частина 1. Вимоги

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017
(EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 26 грудня 2017 р. № 470 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO/IEC 17025-1:2015 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements (Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи

4.1 Загальні положення

4.2 Неупередженість

4.3 Компетентність

4.4 Відповідальність

4.5 Відкритість

4.6 Конфіденційність

4.7 Реагування на скарги

4.8 Ризик-оріентований підхід

5 Загальні вимоги

5.1 Правові питання та питання, пов’язані з договорами

5.2 Управління неупередженістю

5.3 Відповідальність та фінансування

6 Вимоги до структури

6.1 Організаційна структура та найвище керівництво

6.2 Контроль діяльності

7 Вимоги до ресурсів

7.1 Компетентність персоналу

7.2 Персонал, залучений до сертифікаційної діяльності

7.3 Залучення окремих зовнішніх аудиторів та зовнішніх технічних експертів

7.4 Записи щодо персоналу

7.5 Аутсорсинг

8 Вимоги до інформації

8.1 Загальнодоступна інформація

8.2 Документи щодо сертифікації

8.3 Посилання на сертифікацію та використання знаків

8.4 Конфіденційність

8.5 Обмін інформацією між органом з сертифікації та його клієнтами

9 Вимоги до процесу

9.1 Передсертифікаційні заходи

9.2 Планування аудитів

9.3 Первинна сертифікація

9.4 Проведення аудитів

9.5 Рішення щодо сертифікації

9.6 Підтримування сертифікації

9.7 Апеляції

9.8 Скарги

9.9 Записи щодо клієнтів

10 Вимоги до системи управління органів з сертифікації

10.1 Варіанти

10.2 Варіант А. Загальні вимоги до системи управління

10.3 Варіант В. Вимоги до системи управління згідно з ISO 9001

Додаток А (обов’язковий) Необхідні знання та навички

Додаток В (довідковий) Можливі методи оцінювання

Додаток С (довідковий) Приклад блок-схеми щодо визначення та підтримування компетентності

Додаток D (довідковий) Бажані особисті якості

Додаток Е (довідковий) Процес аудиту та сертифікації

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDТ; ISO/IEC 17021-1:2015, IDТ) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO/IEC 17021-1:2015 (версія en) Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 89 «Оцінка відповідності».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDТ; ISO/IEC 17021-1:2015, IDТ), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO/IEC 17021» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO/IEC 17021-1:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

У стандарті є посилання на ISO 9000, ISO 9001, ISO/IEC 17000, ISO/IEC TS 17021-2, ISO/IEC TS 17021-3, ISO/TS 22003, які в Україні прийнято як національні стандарти:

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDТ);

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDТ);

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи;

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит та сертифікацію систем менеджменту навколишнього середовища (ISO/IEC TS 17021-2:2012, IDТ);

ДСТУ ISO/IEC 17021-3:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності для аудитів та сертифікації систем менеджменту якості (ISO/IEC 17021-3:2013, IDТ);

ДСТУ-П ISO/TS 22003:2009 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів (ISO/TS 22003:2007, IDТ).

0 ВСТУП

Сертифікація систем управління, таких як система екологічного управління, система управління якістю або система управління інформаційною безпекою організації, є одним із засобів забезпечення впевненості, що організація запровадила систему управління відповідними аспектами своєї діяльності, продукцією та послугами відповідно до політики організації та вимог відповідного міжнародного стандарту системи управління.

Цей стандарт установлює вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Це дає загальні вимоги таким органам, що здійснюють аудит та сертифікацію в сфері якості, екологічного управління та інших видів систем управління. Такі органи називають органами з сертифікації. Дотримання цих вимог покликане забезпечити впевненість, що органи з сертифікації здійснюють сертифікацію систем управління компетентно, послідовно та неупереджено, таким чином, сприяючи визнанню таких органів та визнанню їх сертифікатів на національному й міжнародному рівнях. Цей стандарт слугує фундаментом для полегшення визнання сертифікації системи управління в інтересах міжнародної торгівлі.

Сертифікація системи управління забезпечує незалежну демонстрацію того, що система управління організації:

a) відповідає встановленим вимогам;

b) здатна послідовно досягти її заявленої політики й цілей;

c) результативно реалізується.

Отже, оцінка відповідності, така як сертифікація системи управління, являє цінність для організації, її клієнтів та зацікавлених сторін.

У розділі 4 описано принципи, на яких ґрунтується достовірна сертифікація. Ці принципи допомагають користувачеві зрозуміти необхідність сертифікації та є необхідною передумовою для розділів 5—10. Такі принципи лежать в основі вимог цього стандарту, але вони самі по собі не є вимогами до аудиту. У розділі 10 описано два альтернативні способи підтримки та демонстрації послідовного досягнення вимог цього стандарту створенням системи управління органом з сертифікації.

Діяльність із сертифікації — це окремі види діяльності, що становлять увесь процес сертифікації, від розгляду заявки до припинення сертифікації. В додатку Е проілюстровано спосіб, яким багато з цих видів діяльності можуть взаємодіяти.

Сертифікаційні заходи містять аудит системи управління організацією. Форма атестації відповідності системи управління організацією конкретному стандарту, системи управління або іншим нормативним вимогам зазвичай є сертифікаційним документом або сертифікатом.

Цей стандарт застосовують до аудиту й сертифікації будь-якого типу системи управління. Визнано, що деякі вимоги, зокрема ті, що стосуються компетентності аудиторів, може бути доповнено додатковими критеріями для досягнення очікувань зацікавлених сторін.

У цьому стандарті використано такі дієслівні форми:

— «повинен» означає вимогу;

— «має» вказує на рекомендацію;

— «можна» означає дозвіл;

— «має можливість» вказує на можливість або здатність.

Детальнішу інформацію можна знайти в Директивах ISO/IEC, частина 2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ
І СЕРТИФІКАЦІЮ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Частина 1. Вимоги

CONFORMITY ASSESSMENT
REQUIREMENTS FOR BODIES PROVIDING AUDIT AND
CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS
Part 1. Requirements

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить принципи та вимоги до компетентності, послідовності й неупередженості органів, що проводять аудит та сертифікацію всіх типів систем управління.

Органи з сертифікації, що діють відповідно до цього стандарту, не мають необхідності пропонувати сертифікацію систем управління всіх типів.

Сертифікація систем управління — це діяльність третьої сторони з оцінки відповідності (див. 5.5 ISO/IEC 17000:2004). Отже, органи, які здійснюють таку діяльність, є органами з оцінки відповідності третьої сторони.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить нормативні посилання на наведені нижче документи (повністю або частково), які обов’язкові в разі застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки видання, на яке посилаються. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання стандарту, на яке посилаються (разом з будь-якими поправками).

ISO 9000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

ISO/IEC 17000 Conformity assessment — Vocabulary and general principles.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ISO/IEC 17000 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ