ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2017 Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18220 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2017 Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT)
Дата початку дії01.01.2019
Дата прийняття26.12.2017
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO/IEC TR 17026:2015
Затверджуючий документНаказ від 26.12.2017 № 470 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа17026:2017
РозробникДержавне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)


ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінювання відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT; ISO/IEC 17067:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSO/ІEC 17000:2004, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності (ISO/IEC 17007:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони (ІSO/ІEC 17030:2003, ІDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
ПРИКЛАД СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2017
(ISO/IEC TR 17026:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 89 «Оцінка відповідності» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 грудня 2017 р. № 470 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC TR 17026:2015 Conformity assessment — Example of a certification scheme for tangible products (Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2015 (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальний опис схеми прикладу

4.1 Розроблення та функціонування схеми сертифікації продукції

4.2 Описання прикладу схеми сертифікації продукції

4.3 Сфера застосування схеми

4.4 Сторони, що беруть участь у схемі

4.5 Вибір елементів у схемі

4.6 Процеси відбирання зразків у схемі

4.7 Процедури визначення схеми

5 Узгодженість циклу сертифікації та задіяних заходів

5.1 Заявка на сертифікацію та сертифікаційна угода

5.2 Визначення

5.3 Оцінка виробничого процесу та аудит системи управління

5.4 Невідповідності

5.5 Звіт про оцінювання

5.6 Розгляд

5.7 Рішення

5.8 Атестація

5.9 Ліцензоване використання сертифікатів та знаків відповідності

5.10 Нагляд

6 Публічність клієнтів

7 Зміни, що впливають на сертифікацію

7.1 Зміни вимог до продукції

7.2 Зміни до інших вимог схеми

7.3 Зміни клієнта

8 Конфіденційність

9 Відповідальність за продукцію

Додаток B (довідковий) Приклад інформації про виробничий процес та систему управління

Додаток С (довідковий) Приклад інформації, яку буде вміщено в сертифікат відповідності

Додаток D (довідковий) Приклад вмісту ліцензійної угоди для використання сертифіката та знака відповідності

Додаток E (довідковий) Приклад інформації, яку має бути вміщено в ліцензію для використання сертифіката та знака відповідності

Додаток F (довідковий) Приклад вмісту сертифікаційної угоди

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2017 (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT) «Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції» , прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/IEC TR 17026:2015 (версія en) «Conformity assessment — Example of a certification scheme for tangible products».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 89 «Оцінка відповідності».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO/IEC TR 17026:2015 (ISO/IEC TR 17026:2015, IDT) «Оцінка відповідності. Приклад схеми сертифікації продукції», прийнятого методом підтвердження.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей технічний звіт» замінено на «цей стандарт» в усіх відмінках;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO/IEC TR 17026:2015 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

У стандарті є посилання на ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17007, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17030, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17067, які в Україні прийнято як національні стандарти:

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи;

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності (ISO/IEC 17007:2009, IDT);

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування (EN ISO/IEC 17020:2012; IDT);

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO /ІЕС 17025:2005, IDT);

ДСТУ ISO /ІЕС 17030:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони (ISO/IEC 17030:2003, IDT);

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012; IDT);

ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067:2013; IDT).

ВСТУП

Cертифікацію продукції дедалі ширше використовують для забезпечення впевненості, що продукція, процеси та послуги відповідають встановленим вимогам.

Метою цього стандарту є надання корисної інформації тим, хто займається сертифікацією продукції на відповідність ISO/IEC 17067. Він наводить приклад схеми 5 типу, як зазначено в ISO/IEC 17067, стосовно сертифікації продукції.

На практиці є багато різних способів сертифікації продукції. Цей стандарт не перешкоджає власникам схем за погодженням з іншими зацікавленими сторонами вживати інших заходів або використовувати їх у різних комбінаціях для досягнення цільової схеми.

Зокрема, діапазон видів діяльності, що використовуються, та інтенсивність, з якою їх застосовують, повинні бути пропорційними до наслідків та ймовірності того, що продукція під час експлуатації виявиться нездатною виконати встановлені вимоги. Потрібно також враховувати такі чинники як особливості ринку, технологічні особливості продукції та способи виробництва, пов’язані з продукцією.

Основними зацікавленими сторонами, на які найбільше впливають правила, процедури та управління схемою, є такі:

— власник схеми;

— орган/органи із сертифікації;

— виробники сертифікованої продукції;

— користувачі сертифікованої продукції та організацій, які покладаються на сертифікацію.

Інші зацікавлені сторони охоплюють, але не обмежуються:

— регуляторними органами;

— замовниками, покупцями та користувачами сертифікованої продукції;

— органами з оцінки відповідності, такими як випробувальні лабораторії та інспекційні органи, які беруть участь у процесі сертифікації продукції;

— органами акредитації та групами експертної оцінки;

— міжнародними схемами сертифікації, що полегшують визнання статусу сертифікації від одного власника схем до іншої;

— споживачами.

Цей стандарт не містить ні нормативних вимог (виражено як «повинен»), ні рекомендацій (виражено як «має»). Його призначено винятково, щоб слугувати прикладом схеми сертифікації продукції п’ятого типу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
ПРИКЛАД СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

CONFORMITY ASSESSMENT
EXAMPLE OF A CERTIFICATION SCHEME
FOR TANGIBLE PRODUCTS

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено приклад схеми сертифікації продукції 5 типу, описаного в ISO/IEC 17067.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи, на які є посилання в цьому документі частково або повністю, необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment — Vocabulary and general principles

ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services

ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment — Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000:2004 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

ISO/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності. Вимоги до органів із сертифікації продукції, процесів та послуг

ISO/IEC 17067:2013 Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ