ДСТУ EN 50600-1:2018 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 1. Загальні положення (EN 50600-1:2012, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20046 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 50600-1:2018 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 1. Загальні положення (EN 50600-1:2012, IDT)
Дата початку дії01.10.2019
Дата прийняття15.05.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 15.05.2018 № 137 Про прийняття національних нормативних документів методом перекладу
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа50600-1:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформаційні технології
ІНФРАСТРУКТУРА ТА УСТАТКОВАННЯ
ЦЕНТРІВ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ
Частина 1. Загальні положення

ДСТУ EN 50600-1:2018
(EN 50600-1:2012, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20), Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ» (ТОВ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 15 травня 2018 р. № 137 з 2019–10–01

3 Національний стандарт відповідає EN 50600-1:2012 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 1: General concepts (Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 1. Загальні положення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 50600-1:2012

1 Сфера застосування та вимоги відповідності

1.1 Сфера застосування

1.2 Вимоги відповідності

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Скорочення

4 Аналізування бізнес-ризиків

4.1 Загальні положення

4.2 Аналізування витрат унаслідок простою

4.3 Аналізування ризиків

5 Основи проектування структури центру оброблення даних

5.1 Загальні положення

5.2 Простори та об’єкти

6 Система класифікації центрів оброблення даних

6.1 Загальні положення

6.2 Доступність

6.3 Фізична безпека

6.4 Підвищення енергоефективності

Додаток А (довідковий) Основні принципи проектування

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 50600-1:2018 (EN 50600-1:2012, IDT) «Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 1. Загальні положення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 50600-1:2012 (версія en) «Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 1: General concepts».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 20 «Інформаційні технології».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2, у додатку А та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» EN 50600-1:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до EN 50600-1:2012

Необмежений доступ до інтернет-інформації, потрібної інформаційному суспільству, призвів до експоненційного зростання як інтернет-трафіку, так і обсягу збережених та отриманих даних. Центр оброблення даних (ЦОД) — будівля (або його частина), призначена для розміщення та експлуатації устатковання інформаційних технологій і мережевого телекомунікаційного устатковання для оброблення, зберігання та передавання даних. ЦОД потрібні як операторам мережі (що надає послуги оренди приміщень й устатковання для замовників), так і організаціям, розташованим у них.

Рішення, засоби та інфраструктура оброблення даних, що надаються центрами, мають бути модульними, масштабованими та гнучкими, які легко адаптувати до швидких змін вимог ринку. Також важливо враховувати, що для операторів центрів оброблення даних енергоспоживання центрів оброблення даних стало критичним як з екологічного погляду (вимог ЄС зі скорочення викидів вуглекислого газу), так і стосовно економічних міркувань (витрат на оплату електроенергії).

Виконання центрів оброблення даних залежить від:

a) призначення (самостійне використання підприємством, спільне розміщення ряду підприємств або надання послуги оператором мережі);

b) рівня безпеки;

c) площі будівлі, споруди;

d) типу споруди (мобільне, тимчасове чи постійне).

Потреби центрів оброблення даних також різняться з точки зору доступності послуг, убезпечення та енергоефективності. Ці потреби та цілі впливають на проектування центрів оброблення даних у плані будування будівель і споруд, розподілу електроенергії, підтримання мікроклімату приміщень (будівлі) та фізичної безпеки. Ефективне керування та експлуатація потребують наявності оперативної системи моніторингу параметрів роботи.

Ця серія стандартів визначає вимоги та рекомендації для підтримування різних сторін, що беруть участь у проектуванні, плануванні, закупівлі, інтеграції, установленні, експлуатації та технічному обслуговуванні об’єктів й інфраструктур у центрах оброблення даних. Цими сторонами можуть бути:

1) власники, менеджери об’єктів, менеджери інформаційно-комунікаційних технологій, керівники проектів, головні підрядники;

2) консультанти, архітектори, проектувальники та будівельники, проектувальники систем і вузлів;

3) постачальники устатковання;

4) спеціалісти з установлення, монтування, технічного обслуговування устатковання.

На момент видання цього стандарту серія EN 50600 охоплювала такі стандарти:

EN 50600-1 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 1: General concepts

EN 50600-2-1 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-1: Building construction

EN 50600-2-2 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-2: Power distribution

EN 50600-2-3 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-3: Environmental control

EN 50600-2-4 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-4: Telecommunications cabling infrastructure

EN 50600-2-5 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-5: Security systems

EN 50600-2-6 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-6: Management and operational information.

Взаємозв’язок стандартів серії EN 50600 зображено на рисунку 1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ІНФРАСТРУКТУРА ТА УСТАТКОВАННЯ
ЦЕНТРІВ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ
Частина 1. Загальні положення

INFORMATION TECHNOLOGY
DATA CENTRE FACILITIES
AND INFRASTRUCTURES
Part 1. General concepts

Чинний від 2019–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИМОГИ ВІДПОВІДНОСТІ

1.1 Сфера застосування

У цьому стандарті:

a) розглянуто питання, які необхідно враховувати під час оцінювання бізнес-ризиків і виробничих витрат, що дають змогу застосувати відповідну класифікацію центру оброблення даних;

b) визначено загальні аспекти центрів оброблення даних, зокрема термінологію, параметри та рекомендовану структуру (функційні елементи та їх розміщення), залежно від розмірів і складності окреслених завдань;

c) описано загальні аспекти об’єктів та інфраструктур, необхідних для забезпечення ефективної роботи інформаційних технологій і телекомунікацій у центрах оброблення даних;

d) визначено систему класифікації, базовану на ключових критеріях «доступності», «безпеки» та «енергоефективності», які забезпечують ефективність об’єктів та інфраструктур протягом запланованого строку служби центру оброблення даних;

e) описано загальні принципи проектування центрів оброблення даних на основі вимог стандартів серії EN 50600, зокрема символи, маркування та кодування креслень, забезпечення якості та освіти.

У цій серії стандартів не розглянуто питання:

1) вибору устатковання інформаційних технологій і мережевого телекомунікаційного устатковання, програмного забезпечення та пов’язаних з ним питань їхньої конфігурації;

2) вимог щодо безпеки та електромагнітної сумісності (ЕMC), які потрапляють під дію інших стандартів і правил. Однак інформація, наведена в цьому стандарті, може допомогти в дотриманні цих стандартів і правил.

1.2 Вимоги відповідності

Для відповідності центру оброблення даних стандарту під час його проектування необхідно:

a) виконати оцінювання бізнес-ризиків відповідно до розділу 4;

b) вибрати відповідний клас доступності відповідно до 6.2 на основі оцінювання бізнес-ризиків (розділ 4);

c) вибрати відповідний клас захисту відповідно до 6.3 на основі оцінювання бізнес-ризиків (розділ 4);

d) вибрати відповідний рівень оцінювання енергоефективності відповідно до 6.4;

e) використовувати загальні принципи проектування, описані в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 50600-2-1 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-1: Building construction

EN 50600-2-2 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-2: Power distribution

EN 50600-2-3 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-3: Environmental control

EN 50600-2-4 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-4: Telecommunications cabling infrastructure

EN 50600-2-5 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 2-5: Security systems.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 50600-2-1 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-1. Будівлі та споруди центрів оброблення даних

EN 50600-2-2 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-2. Електропостачання

EN 50600-2-3 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-3. Підтримання мікроклімату приміщень центрів оброблення даних

EN 50600-2-4 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-4. Телекомунікаційна кабельна інфраструктура

EN 50600-2-5 Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-5. Системи безпеки.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ