ДСТУ ISO/TR 16732-3:2018 Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 3. Приклад промислового підприємства (ISO/TR 16732-3:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20046 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO/TR 16732-3:2018 Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 3. Приклад промислового підприємства (ISO/TR 16732-3:2013, IDT)
Дата початку дії01.10.2019
Дата прийняття08.08.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 08.08.2018 № 263 Про прийняття та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа16732-3:2018
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інжиніринг пожежної безпеки
ОЦІНЮВАННЯ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
Частина 3. Приклад промислового підприємства

ДСТУ ISO/TR 16732-3:2018
(ISO/TR 16732-3:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 08 серпня 2018 р. № 263 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TR 16732-3:2013 Fire safety engineering — Fire risk assessment — Part 3: Example of an industrial property (Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 3. Приклад промислового підприємства)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до 16732-3:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Застосовність оцінювання пожежного ризику

5 Огляд управління пожежним ризиком

5.1 Загальні положення

5.2 Загальний опис промислового підприємства

5.3 Феноменологія вибуху парів рідини, що розширюються

5.4 Заходи щодо зниження ризику

5.5 Опис варіантів проекту

6 Етапи визначення пожежного ризику

6.1 Огляд визначення пожежного ризику

6.2 Використання сценаріїв в оцінюванні пожежного ризику

6.3 Визначення частоти та ймовірності виникнення

6.4 Визначення наслідків

6.5 Розрахунок сценарію пожежного ризику та поєднаного пожежного ризику

7 Невизначеність, чутливість, точність та систематична похибка

8 Порівняльне оцінювання пожежного ризику

8.1 Індивідуальний та суспільний ризик

8.2 Критерії прийняття ризику

8.3 Коефіцієнти та запаси безпечності

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/TR 16732-3:2018 «Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 3. Приклад промислового підприємства», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/TR 16732-3:2013 «Fire safety engineering — Fire risk assessment — Part 3: Example of an industrial property» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

У цьому національному стандарті зазначені вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», «цей міжнародний стандарт» та «ця частина ISO/TR 16732» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— із «Передмови» до ISO 16732-3:2013 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», а в 5.4 та 6.5 — «Національні примітки, виділені рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин наведено згідно із серією стандартів ДСТУ ISO 80000:2016.

Міжнародний стандарт ISO 16732 за загальною назвою «Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання

пожежного ризику» складається з таких частин:

— Частина 1. Загальні положення;

— Частина 2. Приклад офісної будівлі;

— Частина 3. Приклад промислового підприємства.

ВСТУП до ISO/TR 16732-3:2013

Цей стандарт є прикладом застосування ISO 16732-1. Він містить тільки ті розділи ISO 16732-1, у яких подано опис етапів процесу оцінювання пожежного ризику. У ньому збережено нумерацію ISO 16732-1 і пропущено пронумеровані розділи, щодо яких у цьому прикладі немає тексту та інформації.

Цей стандарт має за мету ілюстрування процесу виконання етапів оцінювання ризику послідовністю, установленою в ISO 16732-1. У цьому додатку докладно розглянуто тільки ті етапи, які вважають застосовними.

Перед оцінюванням ризику виконують два етапи: створення контексту, зокрема цілей забезпечення пожежної безпеки, яких потрібно досягти, суб’єкти, оцінювання пожежного ризику яких потрібно здійснити, пов’язані з ними факти або припущення, а також різноманітні небезпеки, оцінювання яких потрібно здійснити. («Небезпека» — це те, що може завдати шкоди.)

Допущення, здійснені в цьому стандарті, зроблено для простого демонстрування того, як методологію оцінювання пожежного ризику, пропоновану в ISO 16732-1, можна застосувати до промислового підприємства. Ці допущення потрібно розглядати тільки як приклади, їх не потрібно застосовувати в інших випадках без перевіряння їхньої застосовності у випадках, які розглядають.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНЖИНІРИНГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ОЦІНЮВАННЯ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
Частина 3. Приклад промислового підприємства

FIRE SAFETY ENGINEERING
FIRE RISK ASSESSMENT
Part 3. Example of an industrial property

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт стосується уявного складу пропану, призначеного для приймання пропану, що перевозиться в залізничних цистернах, зберігання пропану в резервуарі, що працює під тиском, та його завантаження для перевезення наливом автоцистернами. Оцінювання пожежного ризику, здійснене в цьому стандарті, не претендує на повноту, а подане для ілюстрування застосування ISO 16732-1 до промислового об’єкта.

Сфера застосування цього стандарту обмежена стратегіями етапу проектування, охоплюючи зміни в плануванні об’єкта і вибирання відповідних стратегій забезпечення пожежної безпеки (вжиття заходів щодо зниження ризику). До неї не входять стратегії, якими користуються під час експлуатації, зокрема під час змінювання технологічного процесу.

Цей стандарт пояснює цінність оцінювання пожежного ризику, оскільки проводять аналізування багатьох сценаріїв, і мають місце кілька варіантів проекту, які можуть характеризуватися або не характеризуватися належними показниками залежно від сценарію, який розглядають. Визначення ризику необхідно для виявлення результатів, забезпечуваних різними комбінаціями, а загальні показники ефективності можна оцінювати, користуючись різними варіантами проекту. У разі наявності інтересу тільки до одного сценарію або якщо б усі проекти мали приблизно однакові показники ефективності за всіх сценаріїв, то достатньо було б простішого типу інженерного аналізування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 16732-1:2012 Fire safety engineering — Fire risk assessment — Part 1: General.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 16732-1:2012 Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ