ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19815 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення
Дата початку дії01.01.1995
Дата прийняття26.07.1994
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 26.07.1994 № 189
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа2681-94
РозробникНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» (НТУУ КПІ)
Орган, що прийнявНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» (НТУУ КПІ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 3240:2015 Метрологія. Забезпечення єдності вимірювань характеристик іонізувальних випромінень і ядерних констант. Основні положення

ДСТУ 4020-2-2001 Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об`ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі (pr EN 1309-2:1998)

ДСТУ 4911:2008 Продукти перероблення фруктів і овочів. Методи контролювання кольору томатопродуктів

ДСТУ 4939:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м`ясні та м`ясо-рослинні. Методи визначення вмісту хлоридів

ДСТУ 4947:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну

ДСТУ 4957:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначення титрованої кислотності

ДСТУ 5098-2:2015 Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 2. Порядок розроблення

ДСТУ 6045:2008 Фрукти, овочі та продукти переробляння, консерви м`ясні та м`ясо-рослинні. Метод визначання pH

ДСТУ 7045:2009 Вироби хлібобулочні. Методи визначання фізико-хімічних показників. Зі зміною та поправкою

ДСТУ 7360:2013 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання ксіліту та сорбіту в дієтичних консервах

ДСТУ 7453:2013 Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту кадмію, свинцю та миш’яку методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з електротермічною атомізацією

ДСТУ 7485:2013 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту гідроксиметилфурфуролу методом високоефективної рідинної хроматографії

ДСТУ 7571:2014 Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 мм

ДСТУ 7646:2014 Консерви рибні. Метод визначання відстою в олії

ДСТУ 7672:2014 Молоко коров`яче. Визначення кількості соматичних клітин методом проточної цитометрії (експрес-метод)

ДСТУ 7734:2015 Метрологія. Установки повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення. Методика повірки

ДСТУ 7804:2015 Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи

ДСТУ 7867:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів стронцію 90Sr методом спектрометричного аналізу

ДСТУ 7868:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Cs методом спектрометричного аналізу

ДСТУ 7869:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів радію 226Ra методом спектрометричного аналіз

ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги

ДСТУ 8029:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення вологи

ДСТУ 8030:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення білкових речовин

ДСТУ 8031:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення хлориду натрію

ДСТУ 8280:2015 Вироби електротехнічні. Методи випробовування на тривкість до дії зовнішніх кліматичних чинників

ДСТУ 8295:2015 Метрологія. Міри часу та частоти. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 8396:2015 Молоко коров`яче. Визначення масової частки жиру, білка, лактози, сухої речовини методом інфрачервоної спектрометрії (експрес-метод)

ДСТУ 8416:2015 Лісоматеріали круглі. Таблиці об`ємів

ДСТУ 8717:2017 Риба та рибні продукти. Методи визначення жиру

ДСТУ 8718:2017 Риба та рибні продукти. Методи визначення золи та мінеральних домішок

ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять

ДСТУ 8782:2018 Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови

ДСТУ 8782:2018 Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ 8913:2019 Метрологія. Колонки паливороздавальні для скрапленого газу. Методика повірки

ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532:2014, IDT)

ДСТУ ISO 21572:2006 Продукти харчові. Методи аналізу для визначення генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Методи, які ґрунтуються на аналізі білків (ISO 21572:2004, IDT)

ДСТУ-Н 7531:2014 Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025

ДСТУ-Н 7918:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо вибирання засобів контролювання

Покажчик нормативних документів з метрології, чинних в Україні (станом на 01.01.2015 р.)

РМУ 037-2015 Рекомендація. Метрологія. Вузли обліку природного газу з лічильниками та коректорами. Метод та основні принципи вимірювань, характеристики та загальні вимоги

СОУ МПП 77.080-150:2006 Сталь легована. Методика виконання вимірювань масових часток марганцю, хрому та нікелю фотоелектричним спектральним методом

СОУ НАЕК 143-1:2018 Капітальне будівництво. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Частина 1. Автоматизовані системи керування технологічними процесами

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання (нова редакція 2020)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

Терміни та визначення

ДСТУ 2681—94

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1994

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Київським політехнічним інститутом; Державним науково-дослідним інститутом «Система» (ДНДІ «Система») Держстандарту України, м. Львів; науково-виробничим об'єднанням «Метрологія» (НВО «Метрологія»), м. Харків

ВНЕСЕНО Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України № 189 від 26 липня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: П.П. Орнатський, д.т.н. (керівник теми); Н.А. Яремчук, к.т.н.; Б.Ф. Марков, к.т.н.; О.М. Вінниченко; Ю.Ф. Павленко, д. т. н.; В. П. Бондаренко, к.т.н.; С.А. Затока; О.Е. Малецька; О.М. Крикун

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Основні положення

3 Фізична величина та її одиниці

4 Вимірювання

5 Характеристики вимірювань

6 Засоби вимірювальної техніки та методи вимірювань

7 Характеристики засобів вимірювальної техніки

8 Еталони одиниць фізичних величин

9 Метрологічна служба та її діяльність

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
Терміни та визначення

МЕТРОЛОГИЯ
Термины и определения

BASIC AND GENERAL TERMS IN METROLOGY
Terms and definitions

Чинний від 1995-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі метрології та метрологічного забезпечення.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій, науково-технічній та навчально-методичній літературі, що належить до метрології та метрологічного забезпечення, а також для робіт зі стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Допускаються, як виняток, відповідні синоніми.

2.2 Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена у разі використання терміна в документах зі стандартизації.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com