ДСТУ EN 12635:2014 Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Установлення та використання (EN 12635:2002 + A1:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19630 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 12635:2014 Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Установлення та використання (EN 12635:2002 + A1:2008, IDT)
Дата початку дії01.01.2015
Дата прийняття24.07.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 24.07.2014 № 869 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з європейськими стандартами, та скасування національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12635:2014
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація» (ТК 98)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація» (ТК 98)


ДСТУ EN 13241:2019 Двері та ворота промислових, торговельних і гаражних приміщень. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики (EN 13241:2003 + А2:2016, IDT)

ДСТУ EN 13355:2018 Установки для нанесення покриттів. Комбіновані кабіни. Вимоги щодо безпеки (EN 13355:2004 + A1:2009, IDT)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДВЕРІ Й ВОРОТА ГАРАЖІВ,
ПРОМИСЛОВИХ І ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Установлення та використання
(EN 12635:2002 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 12635:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація» (ТК 98), ТОВ НВП «Техносервіс»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Семенов, Л. Федотова, С. Шевченко (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 24 липня 2014 року № 869 з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12635:2002+А1:2008 Industrial, commercial and garage doors and gates — Installation and use (Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Установлення та використання) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassard 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

1.1 Загальні положення

1.2 Винятки

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Документація

5 Особливі вказівки

5.1 Установлення

5.2 Марковання

5.3 Передавання власникові

5.4 Експлуатування й використання

5.5 Технічне обслуговування та ремонтування

5.6 Демонтування

5.7 Замінення або вдосконалення конструкцій дверей

Додаток А Перелік основних факторів ризику

Додаток В Реєстраційний журнал

Додаток С Акт модифікації/перероблення

Додаток D Інформація для професійних установників

Додаток ZB Відповідність цього стандарту вимогам Директиви ЄС 2006/42/ЄС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повним тотожним перекладом EN 12635:2002+А1:2008 Industrial, commercial and garage doors and gates — Installation and use (Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Установлення та використання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 98 «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено структурний елемент «Вступ» як такий, що не несе корисної технічної інформації;

— з розділу 4 та підрозділу 5.1 вилучено посилання на «Вступ»;

— додаток ZA «Відповідність цього стандарту основним вимогами директиви 98/37/ЄС» вилучено, оскільки стаття 25 Директиви 2006/42/ЄС скасовує дію Директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 року. На час публікації останньої редакції цього стандарту (листопад 2008 року) Директива 98/37/ЄС ще частково була чинною одночасно з новою Директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на стару директиву у першоджерелі правомочне, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року посилання на Директиву 98/37/ЄС неправомочне;

— долучено ключові слова згідно з 4.13 ДСТУ 1.5;

— у розділі 2 стандарту наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА, у якому наведено перелік стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті.

У цьому стандарті є посилання на європейські стандарти, які не прийняті в Україні як національні та інших замість них нормативних документів немає:

EN 1070 Safety of machinery — Terminology;

EN 12433-1 Industrial, commercial and garage doors and gates — Terminology — Part 1: Types of doors;

EN 12433-2 Industrial, commercial and garage doors and gates — Terminology — Part 2: Parts of doors;

EN 12453 Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety in use of power operated doors — Requirements;

EN 12604 Industrial, commercial and garage doors and gates — Mechanical aspects — Requirements;

EN 13241-1:2002 Industrial, commercial and garage doors and gates — Product standard — Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДВЕРІ Й ВОРОТА ГАРАЖІВ,
ПРОМИСЛОВИХ І ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Установлення та використання

ДВЕРИ И ВОРОТА ГАРАЖЕЙ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Установка и использование

INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND GARAGE DOORS AND GATES
Installation and use

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Загальні положення

У цьому стандарті визначено інформацію, яку має надавати виробник для безпечного встановлення, експлуатування та використання (зокрема й технічного обслуговування та ремонту) дверей, воріт і шлагбаумів, призначених для захисту людей у зоні їхнього доступу до товарів і транспортних засобів, що їх супроводжують або керують ними особи, в промислових, торговельних чи житлових приміщеннях.

Цей стандарт охоплює також торговельні засоби доступу, такі як піднімні жалюзі та піднімні двері, використовувані в приміщеннях роздрібної торгівлі, призначені переважно для доступу людей, а не транспортних засобів чи товарів.

Цей стандарт поширюється на ручні й автоматичні двері, двері й компоненти, призначені для встановлення «непрофесійними встановлювачами», і також може бути застосовний у разі встановлення та використання елемента(-ів) вдосконалення.

Цей стандарт поширюється тільки на двері й елементи, виготовлені після дати опублікування цього стандарту.

1.2 Винятки

Цей стандарт не поширюється на двері, призначені для іншого використання, ніж описане в 1.1, такі як:

— ворота шлюзів та доків;

— двері ліфтів;

— двері транспортних засобів;

— двері, використовувані переважно для утримання тварин;

— театральні текстильні завіси;

— залізничні шлагбауми;

— шлагбауми, використовувані лише для автомобілів.

Цей стандарт не поширюється на будь-які механізми, крім автоматичних дверей.

Цей стандарт не поширюється на об’єкти, що експлуатують в умовах електромагнітних перешкод, параметри яких містяться за межами діапазону, зазначеного в EN 61000-6-2, або на внутрішні гаражні двері, охоплені EN 55014-2.

Цей стандарт не поширюється на:

— продукцію, використовувану в потенційно вибухонебезпечній атмосфері, та броньовані двері;

— програмовані пристрої (див. ІЕС серії 61508);

— ударостійкі компоненти (наприклад, виконання за кодом ІК).

Ці винятки ґрунтуються на технології, яка діє на час опублікування цього стандарту.

Якщо двері є частиною несної конструкції будівлі, їхню несну функцію в цьому стандарті не розглядають.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосується цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 1050 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1070 Safety of machinery — Terminology

EN 12433-1 Industrial, commercial and garage doors and gates — Terminology — Part 1: Types of doors

EN 12433-2 Industrial, commercial and garage doors and gates — Terminology — Part 2: Parts of doors

EN 12453 Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety in use of power operated doors — Requirements

EN 12604 Industrial, commercial and garage doors and gates — Mechanical aspects — Requirements

prEN 13241-1:2002 Industrial, commercial and garage doors and gates — Product standard — Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 1050 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1070 Безпечність машин. Словник термінів

EN 12433-1 Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Установлення та використання. Словник термінів. Частина 1. Види дверей

EN 12433-2 Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Установлення та використання. Словник термінів. Частина 2. Деталі дверей

EN 12453 Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Безпечність використання автоматичних дверей. Технічні вимоги

EN 12604 Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Механічні аспекти. Вимоги

EN 13241-1:2002 Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Стандарт на продукцію. Частина 1. Невогнестійкі та недимостійкі вироби.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com