ДСТУ ISO 22721:2014 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом, покриті гумою або пластиком, для підземних гірничих робіт. Технічні вимоги (ISO 22721:2007, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 22721:2014 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом, покриті гумою або пластиком, для підземних гірничих робіт. Технічні вимоги (ISO 22721:2007, IDТ)
Дата початку дії01.06.2015
Дата прийняття02.12.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.12.2014 № 1428 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, міжнародних стандартів як національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа22721:2014
РозробникНауково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки «Респіратор» (НДІГС «Респіратор»)


ДСТУ ISO 1120:2009 Стрічки конвеєрні. Визначення сили механічних з’єднань. Статичний метод випробування (ISO 1120:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 188:2005. Каучук вулканізований або термопластичний. Методи випробування на прискорене старіння і термостійкість (ІSO 188:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 252-1:2005 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Міцність зчеплення між складниками. Частина 1. Методи випробування (ISO 252-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 282:2009 Стрічки конвеєрні. Відбирання зразків для випробування (ISO 282:1992, IDT)

ДСТУ ISO 283-1:2007 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Випробування на розтяг. Частина 1. Визначення міцності під час розтягування, подовження під час розриву і подовження під час контрольного навантажування (ISO 283-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 37:2007 Каучук вулканізований або термопластичний. Метод визначення характеристик залежності деформації від напруження під час розтягування (ISO 37:2005, IDT)

ДСТУ ISO 583-1:2007 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Повна товщина і товщина елементів. Частина 1. Методи випробування (ІSO 583-1:1999, ІDT)

ДСТУ ISO 703-1:2005 Стрічки конвеєрні. Поперечна гнучкість і схильність до лоткоутворення. Частина 1. Метод випробування (ISO 703-1:1999, IDT)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 37:2005 Настанови щодо використання продукції широкого вжитку (ІSO/ІEC Guіde 37:1995, ІDT)

Наказ від 18.06.2015 № 1000/5 Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРІЧКИ КОНВЕЄРНІ З ТКАНИННИМ КАРКАСОМ,
ПОКРИТІ ГУМОЮ АБО ПЛАСТИКОМ, ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ

ГІРНИЧИХ РОБІТ

Технічні вимоги
(ISO 22721:2007, IDТ)

ДСТУ ISO 22721:2014

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки «Респіратор» (НДІГС «Респіратор»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Беляева, канд. хім. наук (науковий керівник); Н. Бойко, канд. хім. наук; В. Орликова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 року № 1428 з 2015-06-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 22721:2007 Conveyor belts — Specification for rubber- or plastics-covered conveyor belts of textile construction for underground mining (Стрічки конвеєрні. Технічні умови для стрічок конвеєрних із тканинним каркасом, покритих гумою або пластиком, для підземних гірничих робіт)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

 Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Конструкція

5 Довжина

6 Ширина

7 Гумові обкладки

8 Граничні відхили загальної товщини стрічки та товщини обкладок

9 Поперечні змички прокладок у багатопрокладкових стрічках

10 Поздовжні змички прокладок

11 Подовження

12 Міцність стрічки у разі її повної товщини

13 Зчеплення

14 Лоткоутворення

15 Відбирання зразків

16 Позначення

17 Ідентифікація

Додаток А Питання, що потребують погодження між виробником і споживачем

Додаток В Інформація, яку надає споживач

Додаток С Відхил від прямолінійного руху

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 22721:2007 Conveyor belts — Specification for rubber- or plastics-covered conveyor belts of textile construction for underground mining (Стрічки конвеєрні. Технічні умови для стрічок конвеєрних із тканинним каркасом, покритих гумою або пластиком, для підземних гірничих робіт.)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 134 «Вироби вугільного машинобудування».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту відповідно до вимог національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни і визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал ISO 22721:2007 «Передмову»;

— у розділі «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», а в розділі 16 — «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

— вилучено виноску у розділі 2 «Нормативні посилання» оскільки стандарт ISO 583:2007 видано;

— у 8.2 оформлення таблиці 5 приведено у відповідність до вимог національної стандартизації;

— виправлено помилку оригіналу: у розділі 11 вилучено посилання на пункт 3.2;

— замінено позначення одиниць фізичних величин відповідно до серії стандартів ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин»;

—долучено національний додаток НА, що містить перелік національних стандартів України, згар- монізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті.

Стандарти ISO 37, ISO 188, ISO 252, ISO 282, ISO 283, ISO 583, ISO 703, ISO 1120, ISO 16851, EN 14973:2006, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні.

Копії нормативних документів, посилання на які є у цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРІЧКИ КОНВЕЄРНІ З ТКАНИННИМ КАРКАСОМ, ПОКРИТІ
ГУМОЮ АБО ПЛАСТИКОМ, ДЛЯ ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ
Технічні вимоги

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ С ТКАНЕВЫМ КАРКАСОМ, ПОКРЫТЫЕ
РЕЗИНОЙ ИЛИ ПЛАСТИКОМ, ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
Технические требования

RUBBER- OR PLASTICS-COVERED CONVEYOR BELTS
OF TEXTILE CONSTRUCTION FOR UNDERGROUND MINING
Technical requirements

Чинний від 2015-06-01

ЗАСТОРОГА! Особи, що використовують цей стандарт, повинні бути поінформовані про те, що особливі вимоги щодо електричної та пожежної безпеки наведено в EN 14973, який установлює класи безпеки для конвеєрних стрічок, призначених для використання на підземному устаткованні. Під час укладання контрактів на придбання стрічок для використання в підземних умовах шахт потрібно встановлювати відповідність їх цьому стандарту та вимогам EN 14973. Потрібно також враховувати національні правила безпеки щодо використання стрічок конвеєрних.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги до стрічок конвеєрних із тканинним каркасом і обкладками з гуми або пластику для застосування в шахтних умовах на плоских чи жолобчастих роликоопорах. Цей стандарт не поширюється на легкі стрічки конвеєрні згідно з ISO 21183-1.

Цей стандарт не містить вимог до обкладок із синтетичних матеріалів, їх погоджують виробник і споживач з урахуванням типу використовуваних синтетичних матеріалів.

Вимоги, які не розглянуто у цьому стандарті, але потребують погодження між виробником і споживачем, викладено в додатку А.

Детальну інформацію, що зазначає споживач стрічок під час замовлення, наведено в додатку В.

Здатність стрічки рухатися прямолінійно оцінюють після монтування стрічки. Тому відповідні вимоги не подано в цьому стандарті, а рекомендації щодо відхилу наведено в додатку С.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведенні видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 37 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

ISO 188 Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests

ISO 252 Conveyor belts — Adhesion between constitutive elements — Test methods

ISO 282 Conveyor belts — Sampling

ISO 283 Conveyor belts — Full thickness tensile strength, elongation at break and elongation at the reference force — Test method

ISO 583 Conveyor belts with a textile carcass — Total belt thickness and thickness of constitutive elements — Test methods

ISO 703 Conveyor belts — Transverse flexibility (throughability) —Test method

ISO 1120 Conveyor belts — Determination of strength of mechanical fastenings — Static test method

ISO 4649:2002 Rubber, vulcanized or thermosplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device

ISO 10247 Conveyor belts — Characteristics of covers — Classification

ISO 16851 Textile conveyor belts — Determination of the net length of an endless (spliced) conveyor belt

EN 14973:2006 Conveyor belts for use in underground installations — Electrical and flammability safety requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 37 Каучук вулканізований або термопластичний. Визначання деформацій під час розтягування

ISO 188 Каучук вулканізований або термопластичний. Випробовування на прискорене старіння і термостійкість

ISO 252 Стрічки конвеєрні. Міцність зчеплення між складниками. Методи випробовування

ISO 282 Стрічки конвеєрні. Відбирання проб

ISO 283 Стрічки конвеєрні. Міцність під час розтягування у разі повної товщини, подовження під час розривання і подовження під час контрольного навантажування. Метод випробовування

ISO 583 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Повна товщина стрічки і товщина конструктивних елементів. Методи випробовування

ISO 703 Стрічки конвеєрні. Поперечна гнучкість (лоткоутворення). Метод випробовування

ISO 1120 Стрічки конвеєрні. Визначання сили механічних з’єднань. Статичний метод випробовування.

ISO 4649:2002 Каучук вулканізований або термопластичний. Визначання стійкості до стирання з використанням обертового циліндричного барабана

ISO 10247 Стрічки конвеєрні. Характеристики обкладок. Класифікація

ISO 16851 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Визначання фактичної довжини нескінченної (зшитої) конвеєрної стрічки

EN 14973:2006 Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ