ДСТУ EN 50490:2018 Електричні установки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Технічні вимоги до систем моніторингу та керування аеронавігаційним наземним освітленням. Блоки вибіркового перемикання та керування окремими лампами (EN 50490:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 50490:2018 Електричні установки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Технічні вимоги до систем моніторингу та керування аеронавігаційним наземним освітленням. Блоки вибіркового перемикання та керування окремими лампами (EN 50490:2008, IDT)
Дата початку дії01.12.2019
Дата прийняття12.10.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 50490:2014
Затверджуючий документНаказ від 12.10.2018 № 355 Про прийняття та скасування національних нормативних документів, скасування поправок до національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа50490:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)
Додаткові дані Назва зі зміною згідно з наказом від 17.04.2019 № 93


ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT)

ДСТУ EN 50490:2014 Електроустановки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Технічні вимоги для управління аеронавігаційного наземного освітлення і систем моніторингу. Елементи для селекторних перемикачів і управління окремих ламп (EN 50490:2008, IDT)

ДСТУ EN 60439-1:2015 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устатковання, що пройшло випробування типу повністю чи частково (EN 60439-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02, IDT; IEC 60529:1989/A2:2013/COR1:2019, IDT). Поправка № 1:2021

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-2:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (EN 61000-6-2:2005, IDT). З поправкою № 1

ДСТУ EN 61000-6-3:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 61000-6-3:2007, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-3:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 61000-6-3:2007/A1:2011, IDT). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 61000-6-3:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, IDT). Зміна № 1:2015. Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 61000-6-4:2016 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах (EN 61000-6-4:2007; EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IDT)

ДСТУ IEC 61000-6-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Загальні стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІEC 61000-6-3:2006, ІDT)

ДСТУ IEC/TS 61000-6-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання електричних станцій та підстанцій до завад (IEC/TS 61000-6-5:2001, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІЕС 61000-4-5:2005, IDТ)


Актуальні будівельні норми та нормативні документи національного рівня у галузі будівництва для відновлення України станом на 01.05.2022 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРИЧНІ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ ТА СИГНАЛЬНИХ
МАЯКІВ АЕРОДРОМІВ
Технічні вимоги до систем моніторингу та керування
аеронавігаційним наземним освітленням
Блоки вибіркового перемикання
та керування окремими лампами

ДСТУ EN 50490:2018
(EN 50490:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22), ТОВ НВП «СІГМА-М»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 12 жовтня 2018 р. № 355 зі змінами, внесеними наказом ДП «УкрНДНЦ» від 17 квітня 2019 р. № 93 з 2019-12-01

3 Національний стандарт відповідає EN 50490:2008 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes — Technical requirements for aeronautical ground lighting control and monitoring systems — Units for selective switching and monitoring of individual lamps (Електроустановки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Технічні вимоги до систем моніторингу та керування аеронавігаційним наземним освітленням. Блоки вибіркового перемикання та керування окремими лампами) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 50490:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 50490:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Електричне з’єднання

4.2 Корпус для блоків внутрішнього застосування

4.3 Корпус для блоків зовнішнього використання

4.4 Захист від механічного удару

4.5 Уземлення

4.6 Робоча температура та вологість

4.7 Надійність

4.8 Електричні характеристики

4.9 Марковання

5 Функціональні вимоги

5.1 Перемикання

5.2 Моніторинг

6 Типові та приймально-здавальні випробування

6.1 Загальні положення

6.2 Типові випробування

6.3 Приймально-здавальні випробування

7 Описи виконання випробування

7.1 Візуальне обстеження

7.2 Механічні випробування

7.3 . Випробування до умов навколишнього середовища

7.4 Електричні випробування

7.5 Випробування рівня захисту

7.6 Випробування на несприйнятливість до EMC та емісію завад

7.7 Функціональні випробування

7.8 Випробування на працездатність

7.9 Випробування на перевіряння ступеня захисту корпусом

Додаток ZZ (довідковий) Сфера застосування основних вимог директиви ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, гармонізованих із міжнародними чи європейськими стандартами, посилання на які є у цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 50490:2018 (EN 50490:2008, IDT) «Електричні установки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Технічні вимоги до систем моніторингу та керування аеронавігаційним наземним освітленням. Блоки вибіркового перемикання та керування окремими лампами», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 50490:2008 (версія en) «Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes — Technical requirements for aeronautical ground lighting control and monitoring systems — Units for selective switching and monitoring of individual lamps».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 26 «Експлуатація авіаційної техніки».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 50490:2014 «Електроустановки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Технічні вимоги для управління аеронавігаційного наземного освітлення і систем моніторингу. Елементи для селекторних перемикачів і управління окремих ламп», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними чи європейськими стандартами, на які є посилання в цьому стандарті».

ВСТУП до EN 50490:2008

Наземні аеронавігаційні (світлосигнальні) вогні (AGL) на аеродромі забезпечують пілотів повітряних суден та водіїв транспортних засобів, що рухаються по аеродромному полю, сигнальною інформацією для керування. Вибіркове перемикання та моніторинг за окремими світовими приборами (лампами) є одним зі способів керування AGL.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРИЧНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ
ТА СИГНАЛЬНИХ МАЯКІВ АЕРОДРОМІВ
Технічні вимоги до систем моніторингу
та керування аеронавігаційним наземним освітленням
Блоки вибіркового перемикання та керування окремими лампами

ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR LIGHTING AND BEACONING
OF AERODROMES
Technical requirements for aeronautical ground lighting control and monitoring systems
Units for selective switching and monitoring of individual lamps

Чинний від 2019-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт призначено для встановлення загальних мінімальних вимог до блоків (вузлів) послідовного кола наземних аеронавігаційних вогнів (AGL) не залежно від технології, яку застосовують для перемикання та/чи моніторингу за окремими світовими приборами чи їхньою групою.

Цей стандарт:

— поширюється на блоки (вузли), безпосередньо електрично під’єднані з первинним чи вторинним контуром послідовного кола AGL та необхідні для забезпечення вибіркового перемикання (вмикання) та/чи моніторингу за ними;

— не поширюється на протоколи передавання даних та процедури застосування;

— не розглядає аспектів системи, які впливають на роботу AGL.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 60439-1 Low voltage switchgear and control gear assemblies — Part 1: Type tested and partially type-tested assemblies (IEC 60439-1)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529)

EN 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge Immunity test (IEC 61000-4-5)

EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2)

EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3)

EN 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4)

EN 61822 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes — Constant current regulators (IEC 61822)

EN 61823 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes — AGL series transformers (IEC 61823, mod.)

EN 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK-Code) (IEC 62262)

IEC/TS 61000-6-5 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-5: Generic standards — Immunity for power station and substation environments.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 60439-1 Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устатковання, що пройшло випробування типу повністю чи частково (IЕС 60439-1)

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP) (ІЕС 60529)

EN 61000-4-5 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІЕС 61000-4-5)

EN 61000-6-2 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (ІЕС 61000-6-2)

EN 61000-6-3 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІЕС 61000-6-3)

EN 61000-6-4 Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зона (ІЕС 61000-6-4)

EN 61822 Електричні установки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Регулятори постійного струму (ІЕС 61822)

EN 61823 Електричні установки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Послідовні трансформатори AGL (ІЕС 61823)

EN 62262 Ступені захисту електрообладнання, забезпечувані корпусами, які захищають від зовнішніх механічних впливів (Крд ІК) (ІЕС 62262)

IEC/TS 61000-6-5 Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання електричних станцій та підстанцій до завад.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ