ДСТУ EN 45545-6:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 6. Системи протипожежного захисту (EN 45545-6:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 45545-6:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 6. Системи протипожежного захисту (EN 45545-6:2013, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття05.11.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 45545-6:2015
Затверджуючий документНаказ від 05.11.2018 № 395 Про прийняття та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа45545-6:2018
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


ДСТУ EN 13272:2015 Залізничний транспорт. Електроосвітлювальні системи для рухомого складу в громадському транспорті (EN 13272:2012, IDT)

ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT)

ДСТУ EN 3-7:2014 Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробування (ЕN 3-7:2004 + А1:2007, IDT)

ДСТУ EN 3-7:2014 Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань (EN 3-7:2004+A1:2007, IDT)

ДСТУ EN 45545-1:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 1. Загальні положення (EN 45545-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 45545-2:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів (EN 45545-2:2013 + A1:2015, IDT)

ДСТУ EN 45545-3:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод (EN 45545-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 45545-6:2015 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 6. Вогонь системи контролювання та керування (EN 45545-6:2013, IDT)

ДСТУ EN 61310-1:2014 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (EN 61310-1:2008, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 6. Системи протипожежного захисту

ДСТУ EN 45545-6:2018
(EN 45545-6:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 05 листопада 2018 р. № 395 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 45545-6:2012 Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 6: Fire control and management systems (Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 6. Системи протипожежного захисту) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб запишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 45545-6:2015 (EN 45545-6:2013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Вимоги до автоматичних систем спрацювання

5.1 Загальні положення

5.2 Пожежні сповіщувачі

5.3 Функції в разі автоматичного спрацювання

5.4 Визначені функції в разі спрацювання сигналізації

6 Вимоги до систем спрацювання, керованих вручну

6.1 Система аварійного оповіщення

6.2 Функції в разі ввімкнення оповіщення пасажиром

6.3 Пересувні та переносні засоби пожежогасіння

7 Функції систем в умовах пожежі

8 Додаткові вимоги

8.1 Знаки безпеки

8.2 Аварійне освітлення

9 Оцінювання відповідності

Додаток ZA (довідковий) Відповідність європейського стандарту суттєвим вимогам Директиви 2008/57/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 45545-6:2018 (EN 45545-6:2013, IDT) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 6. Системи протипожежного захисту», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 45545-6:2013 (версія en) «Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 6: Fire control and management systems».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 45545-6:2015 (EN 45545-6:2013, IDT) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 6. Системи протипожежного захисту» (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 45545-6:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Цей стандарт призначено для реалізації вимог безпеки (суттєвих вимог) Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1194 (Директива 2008/57/ЕС).

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на основі правил пожежної безпеки для залізничних транспортних засобів, прийнятих Міжнародним залізничним союзом (UIC) та країнами ЄС.

Вимоги, викладені в цьому стандарті із застосуванням категорій оперативності, та конструкції, визначені в EN 45545-1, враховують чинні умови експлуатування європейського громадського рейкового транспорту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 6. Системи протипожежного захисту

RAILWAY APPLICATIONS
FIRE PROTECTION ON RAILWAY VEHICLES
Part 6. Fire control and management systems

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до систем пожежної сигналізації та оповіщення, вимикання обладнання, інформації та зв’язку, аварійного освітлення, аварійних гальмівних систем та систем пожежогасіння з метою виконання завдань, визначених в EN 45545-1.

Заходи та вимоги, зазначені в цьому стандарті, спрямовано на захист пасажирів та службового персоналу від пожеж у разі їх виникнення на залізничних транспортних засобах, оповіщення службового персоналу та пасажирів про пожежу, стримування її розвитку та обмеження поширення диму.

Цей стандарт не визначає заходів, що гарантують збереження залізничних транспортних засобів у разі виникнення пожежі на них.

Цей стандарт поширюється на залізничні транспортні засоби, визначені у стандарті EN 45545-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 2 Classification of fires

EN 3-7 Portable fire extinguishers — Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods

EN 3-8 Portable fire extinguishers — Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar

EN 3-9 Portable fire extinguishers — Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers

EN 3-10 Portable fire extinguishers — Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3-7

EN 1869 Fire blankets

EN 13272 Railway applications — Electrical lighting for rolling stock in public transport systems

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1)

EN 45545-1:2013 Railway applications — Fire protection of railway vehicles — Part 1: General

EN 45545-2 Railway applications — Fire protection of railway vehicles — Part 2: Requirements for fire behaviour of materials and components

EN 45545-3 Railway applications — Fire protection of railway vehicles — Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers

prEN 16334:2011 Railway applications — Passenger Alarm Systems — System requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 2 Класифікація пожеж

EN 3-7 Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів та методи випробування

EN 3-8 Вогнегасники переносні. Частина 8. Додаткові вимоги до EN 3-7 стосовно конструкції, гідравлічної міцності та механічних випробувань вогнегасників із максимально допустимим тиском, що нижче або дорівнює 30 бар

EN 3-9 Вогнегасники переносні. Частина 9. Додаткові до EN 3-7 вимоги щодо гідравлічної міцності вуглекислотних вогнегасників

EN 3-10 Вогнегасники переносні. Частина 10. Положення щодо оцінки відповідності переносного вогнегасника згідно з EN 3-7

EN 1869 Протипожежні покривала

EN 13272 Залізничний транспорт. Електроосвітлювальні системи для рухомого складу в громадському транспорті

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

EN 45545-1:2013 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 1. Загальні вимоги

EN 45545-2 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів

EN 45545-3 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод

prEN 16334:2011 Залізничний транспорт. Системи оповіщення пасажирів. Технічні вимоги

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ