ДСТУ EN 45545-7:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки до установок, які містять займисті рідини та гази (EN 45545-7:2013, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20263 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 45545-7:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки до установок, які містять займисті рідини та гази (EN 45545-7:2013, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття05.11.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 45545-7:2015
Затверджуючий документНаказ від 05.11.2018 № 395 Про прийняття та скасування національних нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа45545-7:2018
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


Директива 89/391/ЄЕС Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників на виробництві

ДСТУ 7010:2009 Суріпиця. Технічні умови

ДСТУ EN 10204:2017 Вироби металеві. Види документів контролю (EN 10204:2004, IDT)

ДСТУ EN 15227:2015 Залізничний транспорт. Вимоги до ударостійкості рейкових транспортних засобів (EN 15227:2008+A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 45545-1:2017 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 1. Загальні положення (EN 45545-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 45545-7:2015 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки для паливної рідини та паливних газових установок (EN 45545-7:2013, IDT)

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення. (ISO 3864-1:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Залізничний транспорт
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ
РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки
до установок, які містять займисті рідини та гази

ДСТУ EN 45545-7:2018
(EN 45545-7:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 05 листопада 2018 р. № 395 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 45545-7:2013 Railway applications — Fine protection on railway vehicles — Part 7: Fire safety requirements for flammable liquid and flammable gas installations (Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки до установок, які містять займисті рідини та пази) і внесений з дозволу CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 45545-7:2015 (EN 45545-7:2013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 45545-7:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Резервуари для займистих рідин та газу

5.1 Загальні положення

5.2 Резервуари для займистих рідин

5.3 Портативне обладнання, яке містить зріджений газ, для громадського харчування

6 Трубопроводи та допоміжне обладнання

6.1 Вимоги до роботи трубопроводів, що містять займисті рідини

6.2 Гнучкі з’єднання

6.3 Вимоги щодо газорозподільної системи

6.4 Пристрої для продування резервуарів

7 Двигуни внутрішнього згоряння, обігрівачі та допоміжне обладнання

7.1 Загальні положення

7.2 Двигуни, розташовані всередині рухомого склад

7.3 Опалювальне обладнання

7.4 Вихлопна система

8 Установки, що містять зріджений газ

8.1 Загальні положення

8.2 Монтування

8.3 Інструкції з експлуатації

9 Оцінювання відповідності

Додаток А (обов’язковий) Знаки

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між європейським стандартом та суттєвими вимогами Директиви 2008/57/ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 45545-7:2018 (EN 45545-7:2013, IDT) «Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки до установок, які містять займисті рідини та гази» — ідентичний щодо EN 45545-7:2013 (версія en) «Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 7: Fire safety requirements for flammable liquid and flammable gas installations».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 45545-7:2015 (EN 45545-7:2013, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт призначено для реалізації вимог щодо безпеки (суттєвих вимог) Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1194 (Директива 2008/57/ЄС).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у назві стандарту «Залізнична призначеність» замінено на «Залізничний транспорт» для узгодження з назвою групового складника інших стандартів у цій сфері;

— слова «ця частина», «ця частина EN 45545», «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 45545-7:2013 у цей «Національний вступ» долучено все, що стосується цього стандарту;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— у додатку ZA слова «цей стандарт» замінено на «європейський стандарт»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— у пункті 5.2 позначення знаків безпеки «Р02» та «W01 »(друкарська помилка) виправлено на «Р003» та «W021», відповідно.

ВСТУП до EN 45545-7:2013

Цей стандарт розроблено на основі правил пожежної безпеки для залізничних транспортних засобів, прийнятих Міжнародним залізничним союзом (UIC) та європейськими країнами.

Вимоги, викладені в цьому стандарті із застосуванням категорій оперативності та конструкції, визначені в EN 45545-1, враховують наявні умови експлуатації європейського пасажирського рейкового транспорту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ РУХОМОГО СКЛАДУ
Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки до установок,
які містять займисті рідини та гази

RAILWAY APPLICATIONS
FIRE PROTECTION ON RAILWAY VEHICLES
Part 7. Fire safety requirements for flammable liquid
and flammable gas installations

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо пожежної безпеки установок, які містять займисті рідини та гази, зокрема для з’єднання, допоміжних силових агрегатів, опалення або приготування їжі, для виконання вимог, визначених EN 45545-1. Цей стандарт не поширюється на технічні рідини, тобто на гідравлічні рідини й трансформаторне мастило, за винятком випадків, коли надають настановні вказівки щодо розливання, витікання й утворення бризок.

Заходи та вимоги, зазначені в цьому стандарті, спрямовано на захист пасажирів і службового персоналу залізничних транспортних засобів у разі розвитку пожежі у вагонах у результаті витікання займистих рідин або газів.

Цей стандарт не поширюється на заходи безпеки для інших займистих газів, крім зріджених.

Цей стандарт не визначає заходів, які проводять для збереження цілісності залізничних транспортних засобів у разі виникнення пожежі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 15227 Railway applications — Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies

EN 45545-1:2013 Railway applications — Fire protection of railway vehicles — Part 1: General

EN 45545-6 Railway applications — Fire protection of railway vehicles — Part 6: Fire control and management systems

EN 50153 Railway applications — Rolling stock— Protective provisions relating to electrical hazards

ISO 11014 Safety data sheet for chemical products — Content and order of sections.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10204 Металеві вироби. Типи перевірянь документів

EN 15227 Залізничний транспорт. Вимоги до ударостійкості рейкових транспортних засобів

EN 45545-1:2013 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина .1. Загальні положення

ЕМ 45545-6 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 6. Системи протипожежного захисту

ЕМ 50153 Залізничний транспорт. Рухомий склад. Загальні положення, що стосуються електричних небезпек

ІSО 11014 Паспорт безпеки для хімічних продуктів. Зміст та порядок розділів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ