ДСТУ EN 16523-1:2018 Визначення стійкості матеріалу до проникання хімічних речовин. Частина 1. Проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин в умовах безперервного контакту (EN 16523-1:2015 + А1:2018, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20279 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 16523-1:2018 Визначення стійкості матеріалу до проникання хімічних речовин. Частина 1. Проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин в умовах безперервного контакту (EN 16523-1:2015 + А1:2018, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття10.12.2018
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 374-3:2005
Затверджуючий документНаказ від 10.12.2018 № 471 Про прийняття та скасування національних стандартів, скасування зміни до національного стандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа16523-1:2018
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)


ДСТУ EN 13832-1:2016 Взуття захисне від хімікатів. Частина 1. Термінологія та методи випробувань (EN 13832-1:2006, IDT)

ДСТУ EN 374-3:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 3. Визначення опору прониканню хімічних речовин (EN 374-3:2003, IDT)

ДСТУ EN 374-4:2016 Рукавички захисні від хімічних речовин і мікроорганізмів (EN 374-4:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 374-1:2018 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 1. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від хімічних речовин (EN ISO 374-1:2016; А1:2018, IDT; ISO 374-1:2016; Аmd. 1:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 868:2017 Пластмаси та ебоніт. Визначення твердості вдавлення за допомогою твердоміра (твердість за Шором) (EN ISO 868:2003, IDT; ISO 868:2003, IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2017, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ
МАТЕРІАЛУ ДО ПРОНИКАННЯ
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
Частина 1. Проникання потенційно небезпечних
рідких хімічних речовин в умовах
безперервного контакту

ДСТУ EN 16523-1:2018
(EN 16523-1:2015 + А1:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 10 грудня 2018 р. № 471 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 16523-1:2015 + А1:2018 Determination of material resistance to permeation by chemicals — Part 1: Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact (Визначення стійкості матеріалу до проникання хімічних речовин. Частина 1. Проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин в умовах безперервного контакту) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000, Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 374-3:2005

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16523-1:2015 + А1:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Сутність випробування

5 Середовища для збирання

5.1 Газоподібне середовище для збирання

5.2 Рідинне середовище для збирання

6 Апаратура

6.1 Комірки для випробування на проникання

6.2 Приміщення з регульованою температурою, шафа або водяна баня

6.3 Подача газу до газоподібного середовища для збирання (сухе повітря чи азот)

6.4 Гідравлічний насос та мішалка (у разі використання рідинного середовища для збирання)

6.5 Устатковання для кількісного визначення хімічної речовини для дослідження або її компонентів у середовищі для збирання

6.6 Прилад для вимірювання часу

7 Випробний зразок

8 Порядок випробування

8.1 Калібрування

8.2 Монтування випробних зразків у комірках

8.3 Порядок проведення випробування

8.4 Обчислення результатів

8.5 Надання результатів

8.6 Невизначеність вимірювання

9 Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Типи поведінки проникання

Додаток В (довідковий) Фізичне оцінювання проб

Додаток С (довідковий) Приклад необхідного методу виявлення хімічних речовин

Додаток D (довідковий) Можливі методи оцінювання потоку та перемішування для проникання в рідинному середовищі для збирання

Додаток Е (довідковий) Приклад комірки для випробування на проникання

Додаток F (довідковий) Результати міжлабораторних досліджень

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16523-1:2018 (EN 165231:2015 + А1:2018, IDT) «Визначення стійкості матеріалу до проникання хімічних речовин. Частина 1. Проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин в умовах безперервного контакту», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 165231:2015 + А1:2018 (версія en) «Determination of material resistance to permeation by chemicals — Part 1: Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 374-3:2005 «Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 3. Визначення опору прониканню хімічних речовин (EN 374-3:2003, IDT)», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 16523-1:2015 + А1:2018 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам стандартів серії ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 16523 за загальною назвою «Визначення стійкості матеріалу до проникання хімічних речовин» складається з наведених нижче частин:

— Частина 1. Проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин в умовах безперервного контакту [цей стандарт];

— Частина 2. Проникання газоподібних хімічних речовин в умовах безперервного контакту.

ВСТУП до EN 16523-1:2015 + А1:2018

Працівники під час виробництва, використання, транспортування та ліквідації надзвичайних ситуацій з рідкими хімічними речовинами можуть піддаватись впливу численних сполук, здатних заподіяти шкоду під час контакту з тілом людини. Наслідками такого шкідливого впливу цих хімічних речовин може бути як гостра травма, а саме подразнення шкіри та опіки, так і хронічні дегенеративні захворювання, такі як рак. Оскільки технічні засоби контролю не можуть повністю усунути можливість впливу, особливу увагу приділяють зменшенню можливості прямого контакту зі шкірою використанням засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), які запобігають проникненню та деградації.

Для оцінювання захисної ефективності матеріалів, які використовують для виготовлення захисного одягу та рукавичок, а також матеріалів взуття, від проникання рідких хімічних речовин, використовують метод випробування, наведений у цьому стандарті.

Цей метод не оцінює деградацію хімічними речовинами або проникнення матеріалу. Для визначення стійкості до проникнення рідких хімічних речовин використовують, наприклад, ISO 6530 [10], тоді як для визначення стійкості до проникання рідких хімічних речовин під тиском використовують,наприклад, ISO 13994 [11]. Стійкість до деградації хімічними речовинами визначають для рукавичок згідно з EN 374-4 [2] та для взуття відповідно до 4.2 EN 13832-1:2006 [3].

Цей метод надає результати випробування за часом проникання. Такий параметр є ключовим показником ефективності матеріалу у створенні бар’єра від хімічної речовини. Зазначену інформацію використовують для порівняння експлуатаційних характеристик матеріалів ЗІЗ під час вибору ЗІЗ для захисту від небезпечних хімічних речовин. Тривалий час проникання характеризує високу стійкість до проникання. Час проникання не показує кореляцію між захисними та токсичними властивостями випробних хімічних речовин, ця інформація слугує лише для надання сукупного проникання.

Під час розробки EN 16523-1 + А1:2018 було передбачено, що виконувати положення цього стандарту будуть спеціалісти з відповідною кваліфікацією та досвідом, що мають глибокі знання з аналітичної хімії. Під час проведення такого типу випробування необхідно вживати належних запобіжних заходів щодо запобігання травматизму та забрудненню навколишнього середовища.

У наступній частині EN 16523 буде надано пояснення щодо використання стандартів серії

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛУ
ДО ПРОНИКАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
Частина 1. Проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин
в умовах безперервного контакту

DETERMINATION OF MATERIAL RESISTANCE
TO PERMEATION BY CHEMICALS
Part 1. Permeation by potentially hazardous liquid chemicals
under conditions of continuous contact

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод випробування для визначення стійкості матеріалів захисного одягу, рукавичок та взуття до проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин в умовах безперервного контакту.

Цей метод випробування застосовують для оцінювання захисту від рідких хімічних речовин, які можуть бути зібрані в рідинне або газоподібне середовище для збирання.

Цей метод випробування не застосовують для оцінювання сумішей хімічних речовин, крім водних розчинів.

Цей стандарт використовують зі специфікаціями, які наведено у стандартах на виріб (наприклад, EN ISO 374-1:2016 для рукавичок), де зазначено таку інформацію:

— будь-яке попереднє кондиціювання;

— точність відбирання проб (місце, розмір, кількість);

— пов’язані рівні експлуатаційних властивостей.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують тільки наведене видання. У разі недатованого посилання треба користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

EN ISO 374-1:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks (ISO 374-1:2016).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 374-1:2016 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 1. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від хімічних речовин (ISO 374-1:2016).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ