ДСТУ EN 60974-8:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 8. Газові пульти керування для систем зварювання та плазмового різання (EN 60974-8:2009, IDT; IEC 60974-8:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20118 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 60974-8:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 8. Газові пульти керування для систем зварювання та плазмового різання (EN 60974-8:2009, IDT; IEC 60974-8:2009, IDT)
Дата початку дії01.01.2020
Дата прийняття29.11.2018
Дата скасування дії 01.01.2024
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN IEC 60974-8:2022 (EN IEC 60974-8:2021, IDT; IEC 60974-8:2021, IDT)
На замінуДСТУ EN 60974-8:2014
Затверджуючий документНаказ від 29.11.2018 № 447 Про прийняття та скасування національних стандартів, скасування зміни до національного стандарту
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа60974-8:2018
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44)
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.01.2024 згідно з наказом від 08.11.2022 № 183


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
Частина 8. Газові пульти керування
для систем зварювання
та плазмового різання

ДСТУ EN 60974-8:2018
(EN 60974-8:2009, IDT;
ІЕС 60974-8:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44), Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 листопада 2018 р. № 447 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60974-8:2009 Arc welding equipment — Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems (Обладнання для дугового зварювання. Частина 8. Газові пульти керування для систем зварювання та плазмового різання) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60974-8:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умови навколишнього середовища

5 Випробування

5.1 Режими випробування

5.2 Вимірювальні пристрої

5.3 Відповідність елементів

5.4 Типові випробування

5.5 Контрольні випробування

6 Захист від ураження електричним струмом

6.1 Ізолювання

6.2 Захист від ураження електричним струмом за нормальної роботи (прямий контакт)

6.3 Захист від ураження електричним струмом в аварійних умовах (непрямий контакт)

7 Термічні вимоги

7.1 Випробування нагріванням

7.2 Максимальна температура

8 Підімкнення пальників для плазмового різання

9 Механічні вимоги

9.1 Захист від пожежі чи вибуху

9.2 Продування газової лінії

9.3 Корпус

9.4 Зовнішній газовий пульт керування

9.5 Внутрішній газовий пульт керування

10 Газові лінії

10.1 Газові шланги й трубки

10.2 Газова арматура

10.3 Випробування на герметичність

11 Ланцюги керування

12 Табличка з технічними даними

12.1 Зовнішній газовий пульт керування

12.2 Внутрішній газовий пульт керування

13 Настанови та марковання

13.1 Настанови

13.2 Марковання

Додаток А (довідковий) Схема механізованої плазмової системи

Додаток В (довідковий) Приклад компонування таблички з технічними даними

Додаток ZA (довідковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток D (довідковий) Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60974-8:2018 (EN 60974-8:2009, IDT; ІЕС 60974-8:2009, IDT) «Обладнання для дугового зварювання. Частина 6. Газові пульти керування для систем зварювання та плазмового різання», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60974-8:2009 (версія еn) «Arc welding equipment — Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси».

Цей стандарт прийнятий на заміну ДСТУ EN 60974-8:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначені вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»—оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 60974-8:2009 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 60974-8:2009 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— замінено крапку на кому як указівник десяткових знаків;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
Частина 8. Газові пульти керування
для систем зварювання та плазмового різання

ARC WELDING EQUIPMENT
Part 8. Gas consoles for welding
and plasma cutting systems

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та експлуатації газових пультів, які використовують з горючими газами або киснем. Ці газові пульти призначені для подавання газів, які використовують у дуговому зварюванні, плазмовому різанні, струганні та споріднених технологіях у вибухобезпечних атмосферах.

Газовий пульт керування може бути зовнішнім або внутрішнім відносно корпусу джерела живлення. В останньому випадку цей стандарт також стосується джерела живлення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60050-151 International E lectrotechnical Vocabulary — Part 151: Electrical and magnetic devices

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60974-1:2005 Arc welding equipment — Part 1: Welding power sources.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050-151 Міжнародний електротехнічний словник. Частина 151. Електричні та магнітні пристрої

ІЕС 60529 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (код IP)

ІЕС 60974-1 Устатковання для дугового зварювання. Частина 1. Джерела живлення для зварювання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ